Vedtægtsforslag # 5 Begrænsning af dispensationsmulighed

Motivation

Hovedbestyrelsen udgør en vigtig demokratisk instans, som medlemmernes repræsentation i ledelsen af Alternativet. På landsmødet fastsætter medlemmerne rammer og intentioner for hovedbestyrelsens arbejde, bl.a. gennem vedtægterne, der fungerer som organisationens grundlov.

Alternativets bør fremstå med et godt eksempel på en demokratisk organisation. Dette er ikke i overensstemmelse med muligheden for at dispensere fra vedtægterne.

Hvis man har behov for at fravige vedtægterne, er det blevet enkelt at afholde digitale ekstraordinære landsmøder og afstemninger, for at få medlemmernes accept.

Fordele

 • Alternativets ledelse fremstår mere demokratisk ved at hovedbestyrelsen ikke kan tilpasse sit eget arbejdsgrundlag, men må referere til landsmødet, hvis vedtægterne behøver justering.
 • Hovedbestyrelsen fristes ikke til at dispensere for dem, vi holder af og har et nært forhold til.
 • Fremmer muligheden for eftertanke og at finde løsninger inden for vedtægternes intentioner og rammer
 • Mindsker muligheden for hovsa-løsninger

Ulemper

 • Hovedbestyrelsen mister en mulighed for hurtigt at gribe ind og rette op på uhensigtsmæssigheder i organisationen
 • Hovedbestyrelsen mister handlekraft og indflydelse ved at skulle have landsmødet med på råd

Henvisning

Kapitel 9 § 21, stk. 7

Konsekvens i minimumsvedtægter

Paragraffen udgår

Forslagsstillere

 1. Simon Rigét, Gribskov

 2. Ingrid Olsen, Humlebæk

 3. Allon Hein Sørensen, Furesø

 4. Nanna Høyrup, Hundested

 5. Morten Greve, Hornbæk