Vedtægtsforslag # 4 Spidskandidat for EP-valg - præcisering af landsmødedagsordenen, ang. at man skal være valgt i en storkreds for at kunne stille op på landsmødet

Motivation

Vi vil gerne sikre at kandidaten er lokalt forankret og har et bagland, der støtter vedkommende. Derfor ønsker vi at en spidskandidat til EP-valget er blevet valgt lokalt først. Og der kommer til at mangle en plads på opstillingslisten, hvis alle storkredse har valgt så mange kandidater, de må.

Fordele

 • Spidskandidaten har lokal forankring
 • Storkredsen, personen er opstillet i, har fået kendskab til kandidatens person, kunnen og motivation inden denne opstiller til spidskandidat gennem deres lokale kandidatudvalg.
 • Der er større sandsynlighed for at få en græsrodskandidat, i stedet for en, der er valgt af toppen i partiet.
 • Ved sidste års landsmøde var en af kandidaterne til spidskandidat ikke valgt lokalt. Det kunne få den konsekvens at vi fremover kommer i den situation, at vi kan få flere kandidater end der er pladser til.

Ulemper

 • Det kræver at personen på forhånd er blevet valgt som kandidat lokalt, hvilket kræver bedre og mere langsigtet planlægning.
 • Det kan kræve mere arbejdstid af kandidatudvalget, Landssekretariatet og hovedbestyrelsen, da de skal have tjekket om personen er opstillet lokalt.

Henvisning

Kapitel 3, § 7, stk. 3

Træder i kraft ved vedtagelse

Konsekvens i minimumsvedtægter

Ingen

Nuværende tekst

“Stk. 3 Dagsorden for Landsmødet skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og mindst 2 referenter.
 3. Hovedbestyrelsens beretning.
 4. Beretning fra den politiske ledelse.
 5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 6. Afrapportering fra stående råd og udvalg:
  A. Dialogråd,
  B. Vedtægtsudvalg.
 7. Behandling af forslag fra medlemmer.
 8. Valg til Hovedbestyrelsen herunder valg til forperson.
 9. Valg af politisk leder.
 10. Valg af spidskandidat til Europaparlamentsvalg.
  11a. Valg til Vedtægtsudvalg.
  11b. Valg til Dialogråd.
  11c. Indsupplering af kandidater til Politisk Forum.
 11. Fastlæggelse af minimumskontingent.
 12. Valg af revisor.
 13. Eventuelt.”

Ny tekst

Kapitel 3, § 7, stk. 3:

“Dagsorden for landsmødet(…)

 1. Valg af revisor (…)”

Kapitel 8, § 19, stk. 5:

“(…) Årsregnskabet revideres af den på det ordinære landsmøde valgte statsautoriserede eller registrerede revisor, som hovedbestyrelsen har valgt.”

Forslagsstillere
Hovedbestyrelsen