Tillid og tvivl ved tillidvalg - nyt vedtægtsstykke

Vedtægtsændringsforslag - tilføjelse af nyt stykke til paragraf 15 (afstemninger og valg)

Motivation:
Der findes en værdifuld tillidskultur i Alternativet, som vi på alle måder skal værne om og understøtte. Derfor er det også vigtigt at give plads til tvivl, hvis den er til stede ved nogle af vores vigtigste valghandlinger som medlemmer – nemlig valg af vores tillidsvalgte og politiske kandidater. Når tvivlen får plads, kan der nemmere i fællesskab findes grundlag for at genoprette en eventuel tabt tillid.

Stk 7:
Forinden valghandling, hvadenten det er efter stk.2 (konkurrence afstemning mellem et overskud af kandidater) efter stk.4 (Tillidsafstemning), eller efter stk 6 (anden valgform) skal dirigenten opfordre tilstedeværende medlemmer til at bringe væsentlig, begrundet tvivl om kandidaters grundlag til forsamlingens bekendtskab, og give mulighed for at den begrundede tvivl kan behandles af forsamlingen.

(det skubber dermed eksisterende stk 7 og 8 til at benævnes 8 og 9)

Forslaget kan have to ulemper i praksis.

  1. Valghandlingen kan tage længere tid.
  2. Da det giver rum til potentielle, skjulte konflikter, kræver det en mødeledelse, der kan håndtere konflikter konstruktivt.

Har du indvendinger eller bidrag?

Vil du være medstiller, så skriv til mig og opgiv hvilken kommune, du bor i og hvad dit medlemsnummer er.