Vedtægtsforslag # 7 Samværspolitik som fast punkt på dagsorden til Ordinære Landsmøder og til årsmøder og opstillingsmøder i lokal- og storkredsforeninger

Motivation

Vi ønsker en større gennemsigtighed i vores samværsregler og -politik, og det mener vi kræver en verbalisering og et løbende fokus på det område. Derfor foreslår vi at det bliver et fast punkt til vores officielle møder. Vi ønsker også at man tager det op og snakker om det til de uformelle events, for at sikre et trygt og rart fællesskab, hvor der tages hensyn til vores forskellighed i alle de former de kommer. Det er vigtigt for os, at vi et inkluderende fællesskab, hvor man kan trække samfundet i den rigtige retning uanset hvem man er.

Fordele

 • Vi får tydeliggjort, hvilke sociale spilleregler, der gælder i partiet og som er centrale for landsmødet.
 • Vi får tydeliggjort, hvilke sanktioner eventuelle overtrædelser kan medfører.
 • Vi får skabt gennemsigtig tryghed.

Ulemper

Det kan tage 5-10 minutter der ellers kunne være brugt på landsmødets øvrige punkter.

Henvisning

Kapitel 3 § 7, stk. 3

Konsekvens i minimumsvedtægter

Kommuneforeningernes minimumsvedtægter § 8, stk. 3

Storkredsforeningernes minimumsvedtægter § 8, stk. 3

Nuværende tekst

Stk. 3 Dagsorden for Landsmødet skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og mindst 2 referenter.
 3. Hovedbestyrelsens beretning.
 4. Beretning fra den politiske ledelse.
 5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 6. Afrapportering fra stående råd og udvalg:
  A. Dialogråd,
  B. Vedtægtsudvalg.
 7. Behandling af forslag fra medlemmer.
 8. Valg til Hovedbestyrelsen herunder valg til forperson.
 9. Valg af politisk leder.
 10. Valg af spidskandidat til Europaparlamentsvalg.
  11a. Valg til Vedtægtsudvalg.
  11b. Valg til Dialogråd.
  11c. Indsupplering af kandidater til Politisk Forum.
 11. Fastlæggelse af minimumskontingent.
 12. Valg af revisor.
 13. Eventuelt.

Ny tekst

Stk. 3 Dagsorden for Landsmødet skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og mindst 2 referenter.
 3. Gennemgang af hovedpointer fra samværspolitikken, der er centrale for landsmødet.
 4. Hovedbestyrelsens beretning.
 5. Beretning fra den politiske ledelse.
 6. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 7. Afrapportering fra stående råd og udvalg:
  A. Dialogråd,
  B. Vedtægtsudvalg.
 8. Behandling af forslag fra medlemmer.
 9. Valg til Hovedbestyrelsen herunder valg til forperson.
 10. Valg af politisk leder.
 11. Valg af spidskandidat til Europaparlamentsvalg.
 12. Valg til Vedtægtsudvalg.
 13. Valg til Dialogråd.
 14. Indsupplering af kandidater til Politisk Forum.
 15. Fastlæggelse af minimumskontingent.
 16. Valg af revisor.
 17. Eventuelt.

Forslagsstillere

 1. Nicklas Hakmann Petersen, København, medlemsnummer: 27426

 2. Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, Skanderborg, medlemsnummer: 27327

 3. Clara Wolf, København, medlemsnummer: 25359

 4. Karsten Noes, København, medlemsnummer: 28597

 5. Mads Damgaard Mortensen, Hedensted, medlemsnummer: 15358

 6. Mikkel Høj Bagger Larsson, Aalborg, medlemsnummer: 25695