Vedtægtsforslag #4: Indsuplering i POFO

Ny tekst:
Stk. 9 Hvis der ikke er valgt fem medlemmer fra folketingsgruppen otte uger efter et folketingsvalg, kan Landsmødet supplere med op til fem folketingskandidater som medlemmer af Politisk Forum.

Hvis der ikke er valgt et medlem fra europaparlamentet otte uger efter et valg til europaparlamentet, kan Landsmødet vælge en europaparlamentskandidat som medlem af Politisk Forum.

Stk. 10 Hvis der ikke er valgt tre regionsrådsmedlemmer otte uger efter et regionrådsvalg, kan Landsmødet supplere med op til tre regionsrådskandidater som medlemmer af Politisk Forum.

Hvis der ikke er valgt seks kommunalbestyrelsesmedlemmer otte uger efter et kommunalvalg, kan Landsmødet supplere med op til seks kommunalbestyrelseskandidater som medlemmer af Politisk Forum.

Stk. 11 Fristen på otte uger i ovenstående stk. 9 og stk. 10 skal ikke overholdes for suppleringsvalg til Politisk Forum hvor der ikke er folkevalgte at vælge.

Motivation:
Det er afgørende med et velfungerende Politisk Forum, der kan sikre høj kvalitet og legitimitet i arbejdet med visioner, politik og strategier. Af denne grund er det vigtigt at indvælge politiske kandidater i det tilfælde, at Alternativet ikke er valgt ind med alle de folkevalgte i byråd, regioner, folketing og Europa-Parlamentet, som der er plads til i Politisk Forum.
Hvis der ikke vælges på landsmødet, kan hovedbestyrelsen udskrive digital urafstemning om suppleringsvalg til Politisk Forum jvn § 7, stk. 10.

Fordele:
Dette er dels en præcisering af eksisterende vedtægter. Dels sikrer det et velfungerende Politisk Forum.

Ulemper:
Vi vælger repræsentanter ind i en gruppe af folkevalgte, som ikke er folkevalgte.