Vedtægtsforslag #8: Opdateret dagsorden for Landsmøder

Ny tekst:
Stk. 3 Dagsorden for Landsmødet skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere og mindst 2 referenter.
3. Hovedbestyrelsens beretning.
4. Beretning fra den politiske ledelse.
5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
6. Afrapportering fra stående råd og udvalg:
A. Dialogråd,
B. Vedtægtsudvalg.
7. Behandling af forslag fra medlemmer.
8. Valg til Hovedbestyrelsen herunder valg til forperson.
9. Valg af politisk leder.
10. Valg af rækkefølge for kandidater til Europaparlamentsvalg.
11a. Valg til Vedtægtsudvalg
11b. Valg til Dialogråd
11c. Indsupplering af kandidater til Politisk Forum
12. Fastlæggelse af minimumskontingent.
13. Valg af revisor.
14. Eventuelt.

Motivation:
Indsættelse af valg til Politisk Forum ved indsupplering af politiske kandidater til hhv. byråd, region, folketing og europaparlament i dagsordenen. Desuden indsættes valg til Dialogråd.

Fordele:
Præcisering.

Ulemper:
Ingen

Stillere:
Hovedbestyrelsen