Bestyrelse-5000 … Board-5000 ... Èn bestyrelse for hver 5000 ansatte

B5000 … Èn bestyrelse for hver 5000 ansatte
- Nedsættelse af en arbejdsgruppe i vores parti, der skuer mod Bæredygtige Organisations-strukturer ved lov.

Den menneskelige egoisme er medfødt, og derfor vil nogle mennesker med meget økonomisk magt, - desværre - også prøve, at udøve/omforme denne økonomiske magt; som politisk magt i samfundet ellers. Og således omgå normale/gængse politiske processer.
Langt fra alle jævne mennesker har heldet eller muligheden, for at opnå denne magt. Og det er - filosofisk set - et fata morgana, at tænke ejere af kæmpevirksomheder, som positioner de altid har gjort sig fortjent til grundet hårdt arbejde. Generelt bør man heller ikke anskue bestyrelsesmedlemmer som guruer, der altid ved bedst … særligt vil denne bedreviden kunne anfægtes, des flere ansatte en virksomhed har under sig.

Således kan Markedets kræfter - til tider - vride sin Kapitale spændetrøje ud over resten af befolkningen, der allerede nu burde svare den magtdemagoiske milliardær-elite med et enkelt spørgsmål: “Hvorfor kan I ikke nøjes med personlig realisering, og lade vore mellemfolkelige og demokratiske processer lede hen til et Verdenssamfund, der kommer det brede fællesskab til gode?”

Da unødig-magtudøvelse-via-finanser ikke er givtig for det Bæredygtige Samfund, bør vi se på om ikke kæmpevirksomheder - ved lov - skal påduttes, at oprette flere interne bestyrelser? (netop-eller-mindst én for hver 5000 ansatte)
Denne udvidelse af flere bestyrelser, behøver - ikke altid - at betyde dårligere indtjeningsmuligheder … tværtimod. Jeg har flere gange fravalgt Amazon-fremsendinger og køb af Amazon Prime, grundet deres ubæredygtige væsen på mange fronter (ergo: jeg/sikkert-flere ville kunne blive større kunde ved dem såfremt organisationen ændres markant).

Se denne video for merinfo: https://youtu.be/y8826Moy2Tc