Vedtægtsforslag #2: Ordfører uden for folketinget bliver skrevet ind i vedtægterne

Motivation:
Da vi har ordførere, som ikke er folkevalgte, bør dette også fremgå af vores vedtægter. Ikke mindst for på sigt at udvikle en produktiv samarbejdsrelation med Politisk Forum og Alternativets øvrige organer. Samtidig er det vigtigt at tydeliggøre at udpegningen sker af politisk ledelse, naturligvis i samarbejde med organisationen.

Fordele:
Hermed går ordførergruppen fra at være uformel til at blive en formel del af organisationen. Det betyder at vi kan beskrive rollerne og mandatet i forhold til Alternativets øvrige organer, ikke mindst POFO.

Ulemper:
Ulempen er at ordførerrollen ikke er klart beskrevet på nuværende tidspunkt. Hensigten er at detaljerne for udvælgelse og ordførernes rolle især overfor Politisk Forum tydeliggøres i vedtægterne næste år på grundlag af organisationsudvalgets arbejde.

Stiller: Hovedbestyrelsen