Forslag #2: Tidsperioden for medlemskab forud for opstilling sættes fri

Paragraf

§ 13, stk. 2 i Landsvedtægterne

Konsekvens i minimumsvedtægter

Minimumsvedtægter for Storkredse § 11, stk. 2 udgår.
Bestemmelsen bibeholdes for kommuneforeninger.

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

Nuværende tekst

Stk. 2 Ordførere og kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved hhv. udpegning eller det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne. [der er pt. dispenseret fra 90 til 30 dage frem til 31. december 2022]

Ny tekst

Bestemmelsen udgår helt frem til 6. juni 2023.

Motivation

Nærværende forslag til vedtægtsændring skal ses som et forsøg på, at optimerer mulighederne for nye medlemmer fra ligesindede partier i at stille op til det kommende folketingsvalg på Alternativets opstillingslister.

Fordele

Ved at lade bestemmelsen udgå, kan enhver storkredsforening vedtage en tidsperiode for medlemskab i deres vedtægter.

Vi optimerer mulighederne for, at helt nye medlemmer fra de andres små grønne partier kan lade sig vælge som folketingskandidater og opstille på Alternativets opstillingslister til det kommende folketingsvalg.

Ulemper

Vi kender selvsagt ikke nye medlemmer/kandidater så godt, som vi gør efter 90 dages medlemskab. Men her opfordres storekredsene og deres kandidatudvalg så til at være grundige i deres procedurer omkring opstilling af folketingskandidater.

Jeg synes, teksten er uklar.

I “Ny tekst” fremgår det, at fjernelsen af paragraffen er midlertidig - frem til 6. juni 2023. Det kan være en god ide.

I “Konsekvens” er der derimod lagt op til en permanent afskaffelse af reglen, hvilket ikke er nogen god ide.

forkert: Ja det er en permanent afskaffelse af 90dages reglen.

Den blev indført, for at nogen ikke skulle melde sig ind i partiet, for at forsøge på opportunistiske vis at få indflydelse.
Vi dispenserer fra den hele tiden fbm. sammenslutningen af de grønne partier, og den kan ikke spille sammen med det andet forslag om Å som fælles opstillingsliste.

Har vi stadig behov for den beskyttelse os imod opportunisme? Jeg mener at vi kan vi håndterer det, indenfor rammerne af landsmødet. Men det er en god debat at tage.

Hvis det er en permanent afskaffelse, hvad betyder “helt frem til 6. juni 2023” så?

Jeg kender motivationen for reglen, det var mig, der foreslog ændringen. Jeg synes en midlertidig afskaffelse kan være på sin plads, men ikke en permanent.

Du har ret, det er midlertidigt :slight_smile: