Vedtægtsforslag #7: Opgaver og mandat for PoFo

Ny tekst:
Stk. 3 Politisk Forum har imellem Landsmøder myndighed til at udvikle og vedtage ændringer i Alternativets partiprogram samt at godkende visioner, politisk strategi og valgoplæg, inden for rammerne af Alternativets overordnede strategi, jf. § 9, stk. 18. Politisk Forum har desuden forpligtelse til at beslutte format og beslutningsproces for indsendte visioner og politiske forslag.

Motivation:
Præcisering af de faste opgaver og en tydeliggørelse af Politisk Forums politiske mandat. Politisk Forums rolle som politisk strategisk forum styrkes.

Fordele:
Præcisering af de hvor beslutninger træffes og at Politisk Forum ikke blot er et kvalificerende organ, men også besluttende.

Ulemper:
Det er en del af en fortløbende drøftelse om Politisk Forums rolle, som vil fortsætte det kommende år. Organisationsudvalget/Hovedbestyrelsen kan i samarbejde med Politisk Forum arbejder videre på at skabe en så beslutningsdygtig og demokratisk organisering, som muligt. Heri indgår også ordførerens og Daglig Politisk Ledelses rolle.

Stillere:
Hovedbestyrelsen