Anbefaling: nej tak til strategien

  • en anbefaling om landsmødets vigtigste afstemning

Det er jo vores 10 års jubilæum. Langt vigtigere, så er det for alvor en ny begyndelse for Alternativet. Vi har overlevet en krise, de færreste partier kunne have overlevet. Godt gået af os 🙂

Vi har tid og lejlighed til at spørge os selv, hvilket parti vi ønsker at være.

Ikke så meget om det overordnede politiske, men om hvilket politisk fællesskab, vi er.

Hvordan vil vi arbejde sammen - i partiet og med partnere udenfor? Hvordan ser vi vores rolle i samfundet? Hvad skal der til, for nu endelig at blive og vedblive at være et bæredygtigt parti?

Hovedbestyrelsen og den politiske ledelse har fremstillet en strategi, der skal være styrende for os frem til 2026, og som der lægges op til at vi skal stemme for.

Det er lidt uklart i programmet om der er afsat tid til debat. Det ser mere ud til, at vi skal debatere implementering af strategien. Altså at den forventes vedtaget uden debat. Derfor skriver jeg her.

Jeg vil gerne opfordre til, at vi siger pænt nej tak til den strategi.

Kort sagt er strategien uden særlig substans og alt for fluffy, og behæftet med et sprog, der trækker i en helt anden retning end Alternativets kerneværdier.

Her kommer 3 grunde til, at strategien ikke er et meningsfuldt grundlag for os som aktive medlemmer i fællesskab at navigere efter de kommende år.

  1. En strategi skal lave klare fravalg og tilvalg. Prioriteringer. En retning. Det er svært at få øje på. Vi skal over en bred kam være skarpe, de bedste, styrke etc. Der er kun få eksempler på noget, der minder om en klar prioritering.

  2. Det meste af strategien kunne være basis-strategi for ethvert parti i Danmark. Hvem ønsker IKKE at ‘sikre den bedste politik’? Der er simpelthen for mange steder, hvor teksten i strategien fejler IKKE-testen.

  3. Sprogligt er strategien fyldt af den slags ord, vi hører alle vegne i politik og erhvervsliv. Tag f.eks. ordet ‘sikre’ - fx ‘sikre mest mulig indflydelse på samfundsudviklingen’. Det forbryder sig mod vores værdi om ydmyghed. For det er ikke i vores magt ‘at sikre’ den slags.

Selv med de prioriteringer og de lidt mere konkrete sprog, der er kommet med i den endelige udgave af strategien, fremstår den fluffy og som en rodebunke, hvor vi skal lidt af det meste, og helst hele tiden sikre, være skarpe og de bedste.

I mine øjne er det simpelthen ikke godt nok for os.

Derfor vil jeg opfordre til at vi som medlemmer siger pænt nej tak til den, og ja tak til en bred, inddragende proces, faciliteret af ledelsen på baggrund af en analyse og en række centrale, strategiske spørgsmål.

Link til strategien:
https://drive.google.com/…/1Pn4w7uMC5ek_zF65mBngw…/view

PS: Bemærk i øvrigt at strategien som sådan først begynder på side 9 i den udsendte udgave. Alt inden da er forklaring og indledning.

5 Synes om

Der er foretaget ændringer siden første udkast heraf nogle, som jeg nok har bidraget til. Så tak for at have lyttet.
Jeg er også med på, at føle et behov for at gøre status her efter sidste folketingsvalg. Men her skuffer det mig, at man i indledningen lægger så meget vægt på triumfen i selve overlevelsen efter en lang krise. Det interessante må være, at dvæle lidt ved hvad vi kan lære af kriseårene før vi ser fremad.

Måske er det også en af årsagerne til, at man - som Troels siger - har foretaget alt for få valg hvilket gør papiret uegnet som strategi.
Men netop som det er, behøver vi måske ikke stemme om det på landsmødet? Vi kunne lade det være et oplæg, der gør boet op før vi går videre med nogle mere eksakte beslutninger. Ledelsen lægger selv op til, at fortsætte processen med konkrete handleplaner. Det kunne godt skærpe retningen. Men det er et tungt læs at skubbe i gang. For man sætter egentlig vognen foran hesten hvis man starter med, “at sikre indflydelse”. Det vi leder efter, er de nye tiltag med tilhørende prioriterede ressourcer, vi tror giver indflydelse på det danske samfund i de nærmeste år.
Troels foreslår, at vende bunden i vejret på det hele og starte forfra med “en analyse og en række centrale, strategiske spørgsmål”.
Jeg er helt med på, at stille en række skarpe spørgsmål der tvinger os til at foretage nogle valg. Men jeg er ikke sikker hvem og hvordan de spørgsmål bliver formuleret. Det bedste jeg kan foreslå er en diskussion på landsmødet fulgt op af en redigeringsproces i POFO.

1 Synes om

Det ser så ud til, at vi ikke får en debat på landsmødet om strategi udspillet. Jeg vil derfor også direkte anbefale et nej.

Mit forslag vil være, efter en ny proces, at lave et smallere papir der udelukkende fokuserer på det politiske. Igen, der er brug for en mere fokuseret tilgang hvor der er foretaget nogle reelle valg for de nærmeste år.
Helt for mig selv, vil jeg endda foreslå der tegnes nogle klare streger i forholdet mellem stat, borger, demokrati og økonomi, når vi beskriver det bæredygtige samfund.

Fra ambitiøs til skarp

Det har længe været populært i politik at bruge ordet ’ambitiøs’. Jeg har været forundret over den overdrevne brug af ordet. I praksis betyder kamuflage af, at intet sker.

Nu bruges Alternativet så et ny ord til det samme ’skarpt’.

Det bliver det ikke bedre af. Noget der er skarpt, kan man skære sig på. Hvem skal skære sig: os selv, de andre partier eller hvad? Hvad er det vi skal skære igennem? Mon ikke det går som med ’ambitiøs’, at ’skarp’ i praksis bliver til ’vag’.

Strategioplægget er i hvert fald vagt.

Hvorfor skal alt pludselig være ’skarpt’ i Alternativet. Metaforer om vigtig politik er en uskik. Der er så mange ord at bruge: målrettet, præcis, nøjagtig, dækkende.

Og et sted står der i visionen ’m.m.’ Det kan være hvad som helst. Det er i hvert fald vildt vagt.

Et sted står der, at vi skal være et bæredygtigt parti – hvad er det? Det er som om, at brugen af ordet ’bæredygtig’ er et sving med en tryllestav, og så er al godt.

Strategipapiret er uambitiøst, uskarpt og fyldt af floskler. Det virker som om der er gået skrivekløe i processen – lidt autopilot.

Floskler:

”mere bæredygtigt sted for vores samfund*,” Hvilket sted? - vagt*

”en heftig kamp for overlevelse.” ??

” Et alternativ til det samfund, vi i dag lever i.” Hvilket samfund?

” Den kollektive styrke præger Alternativet.” Alternativet har indtil nu været båret af engagerede individer. Der er stort set et Alternativet pr. medlem.

” Vi skal derhen, hvor ingen er i tvivl om hvilket samfund man får, når man stemmer på og støtter Alternativet.” Det er godt nok vagt.

” gode eksempler kommunikere den opbyggelige historie om Alternativets politiske vision.” Bla. Bla bla.

” så vi ikke kun bliver det bedste land i verden, men for verden.”

” seriøs bæredygtig omstilling af vores samfund”

” I det bæredygtige samfund lever mennesker, maskiner, dyr, planter, virksomheder og organisationer i et værdifuldt samspil” Maskiner lever ikke!

” Vi skal arbejde mindre, forbruge mindre, og i langt højere grad værdisætte det vi vil have mere af; natur, kultur og omsorg (både den lønnede og ulønnede).”

”Sikre den bedste alternativet politik” ???

”Være skarpe i vores fokusområder” OK – hvad er så det? Vag formulering.

” C) sikre folkelig dannelse i Alternativets ånd.” Nu går der Grundtvig i det.

” Vækstparadigmet glorificerer profit. Profit, der i alt for høj grad ender i hænderne på de i forvejen rigeste, og ideologien om evig vækst skeler ikke til den grønne eller sociale bundlinje.”

Lidt skarphed kunne ønskes. Skriv noget om kapitalisme som problemet, og om, at ’privat ejendomsret’ kun er en midlertidig ejerform, som har knapt 300 år på bagen. Der er mange andre bedre ejerformer.

Alternativets vision og strategiske formål

Vision & Formål - Det er ikke skarpt formuleret hvad forskellen er.

De tre søjler? Der vi adskiller os er vel bollen over a’et = Å’e: Det ville jeg godt have, at der stod ’Politik’ og ikke ’Parlamentarisme’ i bollen.

Visionen om ”Det Bæredygtige Samfund”

Alternativet arbejder for en seriøs bæredygtig omstilling af vores samfund. Vi arbejder for at skabe et samfund, hvor der kan leves meningsfulde liv indenfor klodens bæreevne. Er en gentagelse .

”En politik, der nok har gjort os rige som land,” og udpint andre lande.

Et opgør med vækstparadigmet

Alle kriserne er produkter af et gennemgribende vækstparadigme, der gennemsyrer vores samfund. En tænkning, hvor økonomisk vækst prioriteres før alt andet. Vi har brug for et opgør med de underlæggende økonomiske strukturer og vækstparadigmer, der er skyld i systemkrisen og de underliggende krise

Alternativet forstår, at de samfundsomvæltende kriser, vi som verden står med i dag, er strukturelle og hænger sammen. At flere af dem er direkte konsekvenser af en mangeårig økonomisk politik med et enøjet fokus på økonomisk vækst.

Det er mig ubegribeligt, at det er umuligt for Alternativet at tage ordet kapitalisme i sin mund. Det bliver altid til systemændring - økonomiske strukturer og vækstparadigmer. Overordentlig vagt.

Fremtidens samfund = en stor gentagelse

Strategiens opbygning

C. Fokus på skabelse af politisk dannelse Hvor er POLAerne blevet af?

Vi vil altid præsentere finansieringsløsninger på vores politiske forslag? Hvorfor det?

D. Skarpe prioriterede mærkesager

”vælger at være proaktive på:” – floskel

”gennemføre de større strukturelle forandringer,” igen igen igen igen igen meget vagt.

” ●Vi vil finde ind til kernen af problemerne og løse dem derfra frem for at ty til lappeløsningspolitik”

Det kan du få alle parter til at skrive under på, hvad er specifikt for Alternativet?

”Vi vil altid præsentere finansieringsløsninger på vores politiske forslag” Nej vi vil ej, det er systemkrav i det system vi vil at med. Alle de forslag som Alternativet har påvirket Folketinget med, og det er jo mange, var uden en tanke for finansiering. Vi skal ikke ud i den faldgrube, at kunne redegøre for mel og gryn.

”Vi skal sørge for også at prioritere et udadvendt fokus i vores arbejde. I samarbejde med bevægelsen og baglandet skal vi sætte initiativer i gang, som kan mobilisere nye medlemmer, understøtte udvikling af ny politik og skabe tættere bånd til de interesseorganisationer, der også arbejder med progressive visioner om et bæredygtigt samfund.” OG – det kan ikke blive mere vagt.

”F. Dyrke vores demokratiske spor Sideløbende med det proaktive arbejde med politiske udspil, så arbejder Folketingsgruppen sideløbende med et mere systemkritisk demokratisk spor: ●Vi vil initiere og opfordre til øget samarbejde i hele Europa/verden over mellem organisationer og civilsamfund, der arbejder med visioner for et regenerativt og bæredygtigt samfund ●Vores førsteprioritet vil være at samarbejde med vores søsterparti i England; theAlternative.uk Dette arbejde handler om at få synliggjort lobbyisters adgang til forhandlingsrummet, hvilket har en kvælende evne i arbejdet for et bæredygtigt samfund ●I Folketingssalen har folketingsgruppen et konkret mål om at italesætte og udfordre de parlamentariske processer, som hver dag gør det svært for politikere at kunne tage vidensfunderede beslutninger.”

Jeg forstå ikke hvad der faktisk står her, det er bæredygtigt automatpilot.

NU KAN JEG IKKE MERE – STRATEGIEN ER IKKE EN STRATEGI - IKKE EN VISION – IKKE ET MANIFEST – OVERHOVEDET IKKE SKARPT, og tydeligt båret frem af, at skribenterne ved, hvad der gemme sig under de enkelte punkter. Jeg kan bare ikke læse det uden at blive overordentlig træt og bedrøvet. Noget af det repræsenterer det Alternativet jeg holder af, andet er reelt ordgejl.

En sætning som denne gør mig trist: ”Bidrage til folkelig dannelse både internt og eksternt”. OK? danskere er ikke dannede? Der er kræftædemig en arrogant synsvinkel.

1 Synes om