Vedtægtsforslag # 2 Forlængelse af perioden man kan sidde i HB for storkredsene (til 3 perioder)

Motivation

I HB oplever vi, at der er medlemmer, der bliver nødt til at stoppe efter 4 år, på trods af at de har energi, gå-på-mod og erfaringer, som HB godt kunne bruge, samtidig med at medlemmet også gerne vil hjælpe med at løfte opgaven i en længere periode.

Fordele

  • Arbejdet i HB bliver mere driftsikkert. Der er større sandsynlighed for at nogen i HB kender historikken i fx vedtægtsændringsforslag.
  • Vi undgår at måtte give afkald på gode kræfter.

Ulemper

Vi risikerer at det bliver sværere at lave generationsskifte, da vi kan ende med at nogle sidder i HB i mange år, da man - godt nok med risikoen for ikke at blive valgt - blot kan opstille på landsmødet og derved forlænge sin periode.

Henvisning

Kapitel 3, § 9, stk. 11

Nuværende tekst

“Stk. 11 En delegeret kan højst vælges til to på hinanden følgende to-årige perioder.”

Ny tekst

“Stk. 11 En delegeret kan højst vælges til tre på hinanden følgende to-årige perioder.”

Konsekvens i minimumsvedtægter

Konsekvensændring i Storkredsforeningers minimumsvedtægterne § 13 stk. 4

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen