Udvikling af konkrete politiske forslag


Bedre mulighed for pasning på skæve tidspunkter [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (6)
Giv de hjemløse gratis adgang til offentlige toiletter [Forslag under udvikling] (4)
Fritagelse for jordbeskatning af §3-arealer [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (9)
Fair skat - Alle der vil handle med det offentlige skal betale skat af hele deres fortjeneste [Forslag under udvikling] (12)
Skærmfrie eksperimentalzoner [Annullerede forslag] (12)
Forslag til ændring af Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning til det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Princippet om 'gennemsigtighed' [Forslag under udvikling] (15)
Afkriminaliser tiggeri [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (14)
En Grøn Skattelettelse [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (17)
Ny tværgående familievejleder [Annullerede forslag] (9)
Pengene følger barnet ( 2 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (36)
Bedre mulighed for pasning på skæve tidspunkter [Annullerede forslag] (6)
Plads til refleksiv efteruddannelse [Annullerede forslag] (6)
Timebank –et mere fleksibelt og familievenlig arbejdsmarked [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (8)
Omsorg til syge børn [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (7)
Etablering af børneinstitutionsmiljølov [Annullerede forslag] (7)
Sociale normeringer [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (8)
Ny styringsmodel: Flere ressourcer til daginstitutionerne – og frihed til at anvende dem efter lokal, faglig vurdering [Annullerede forslag] (10)
Skattefradrag for privat husning af hjemløse borgere (maks. 4 hjemløse pr. hustand, dispensation kan gives) [Forslag under udvikling] (1)
Et moderne partnerskab [Forslag under udvikling] (5)
Mulighed for flere end to juridiske forældre [Forslag under udvikling] (4)
Hjemmearbejdsfradag [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (9)
Mindre udledning af CO2-udledning via mindre transport [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (9)
Klogere brug af ressourcerne - Overblik og oprydning i økonomi og indsatser [Forslag under udvikling] (3)
Klogere brug af ressourcerne - Støtte til civilsamfundsindsatser og brugerorganisationer [Forslag under udvikling] (3)
Afskaf straf og kriminalisering - fritagelse for tvang og sanktioner [Forslag under udvikling] (3)
Personlige og meningsfulde indsatser - socialt frikort [Forslag under udvikling] (3)
Personlige og meningsfulde indsatser - hjemløsekort [Forslag under udvikling] (3)
Personlige og meningsfulde indsatser - Gadepsykolog [Forslag under udvikling] (3)
Personlige og meningsfulde indsatser - personlige budgetter på op til 50.000 kr [Forslag under udvikling] (3)
Bedre boligindsats - sikre bosteder til forfulgte hjemløse [Forslag under udvikling] (3)