Udvikling af konkrete politiske forslag


Nedsættelse af råd for vurdering af inhabilitet for politikere med interessekonflikt imellem politisk- og erhvervsmæssigt arbejde [Annullerede forslag] (7)
Afvisning af forslag omkring køb af F-35 kampfly for 66,1 mia [Annullerede forslag] (10)
Outreach to EU nationals in Denmark against language course hikes and unemployment benefit reforms [Forslag under udvikling] (1)
E-learning i folkeskolen [Forslag under udvikling] (5)
Bedre barsel og genindførsel af børnepasningsorloven ( 2 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (23)
Flere ressourcer til daginstitutionerne – og frihed til at anvende dem efter lokal, faglig vurdering [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (4)
Bedre vejledning til valg af ungdomsuddannelse [Forslag under udvikling] (2)
Plads til refleksiv efteruddannelse [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (3)
Etablering af børneinstitutionsmiljølov [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (4)
Skærmfrie eksperimentalzoner [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (3)
Bedre mulighed for pasning på skæve tidspunkter [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (6)
Giv de hjemløse gratis adgang til offentlige toiletter [Forslag under udvikling] (4)
Fritagelse for jordbeskatning af §3-arealer [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (9)
Fair skat - Alle der vil handle med det offentlige skal betale skat af hele deres fortjeneste [Forslag under udvikling] (12)
Skærmfrie eksperimentalzoner [Annullerede forslag] (12)
Forslag til ændring af Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning til det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Princippet om 'gennemsigtighed' [Forslag under udvikling] (15)
Afkriminaliser tiggeri [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (14)
En Grøn Skattelettelse [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (17)
Ny tværgående familievejleder [Annullerede forslag] (9)
Pengene følger barnet ( 2 ) [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (36)
Bedre mulighed for pasning på skæve tidspunkter [Annullerede forslag] (6)
Plads til refleksiv efteruddannelse [Annullerede forslag] (6)
Timebank –et mere fleksibelt og familievenlig arbejdsmarked [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (8)
Omsorg til syge børn [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (7)
Etablering af børneinstitutionsmiljølov [Annullerede forslag] (7)
Sociale normeringer [Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)] (8)
Ny styringsmodel: Flere ressourcer til daginstitutionerne – og frihed til at anvende dem efter lokal, faglig vurdering [Annullerede forslag] (10)
Skattefradrag for privat husning af hjemløse borgere (maks. 4 hjemløse pr. hustand, dispensation kan gives) [Forslag under udvikling] (1)
Et moderne partnerskab [Forslag under udvikling] (5)
Mulighed for flere end to juridiske forældre [Forslag under udvikling] (4)