Arkiv   Årsmøde 2016


Kategoridefinition for Årsmøde 2016 (1)
Vedtægtsændring - Kønskvotering ( 2 3 4 ) (74)
Debattråd 2 om HBs rolle: Hvordan kan Hovedbestyrelsen medvirke til, at alle storkredsforeninger og kommuneforeninger føler sig repræsenteret og/eller informeret om arbejdet? (15)
Forslag om honorering ( 2 ) (22)
Obligatorisk partibidrag ( 2 3 ) (42)
Spørgsmål til Hovedbestyrelseskandidater 1: Hvordan skaber vi en kommunal valgkampagne som er helt i Alternativets ånd? (8)
Eftertanker efter Årsmøde 2016 (11)
§14 Opstilling af foketingskandidater - hvem skal bestemme? (2)
Spørge- og lyttetime om årsmødet og vedtægter 25. maj ( 2 3 ) (52)
Ulovlig procedure til årsmødet! ( 2 3 ) (56)
Spørgsmål til Hovedbestyrelseskandidater 2: Hvordan sikrer vi og holder fast i vores drøm om en Ny Politisk Kultur indenfor rammerne af det eksisterende politiske liv? (10)
Seneste vedtægtsudkast - torsdag d. 14. april ( 2 ) (39)
Spørgsmål til Hovedbestyrelseskandidater 3: Hvordan sikrer vi gennemsigtighed og god kommunikation mellem Alternativist og Hovedbestyrelse, så vi ikke laver en os/dem fornemmelse med uklar kommunikation? (6)
Dirigent (6)
Afstemning # 17 - Angående krav til kønsrepræsentation for opstilling til alle hverv (10)
Debattråd 1 om HBs rolle: Hvordan støtter landsorganisationen og HB bedst, at vi får succes ude i hele Danmark - både som bevægelse og som parti? (13)
HASTER: Kritiske overtrædelser af Alternativets vedtægter, paragraf 8 og 9, endeligt dokumenteret i weekenden 20-22/5 2016 (15)
Mulig model for Evalueringsråd (13)
Afstemning # 13a og # 13b - Angående stillingtagen til folkeafstemninger (6)
Debattråd 3 om HBs rolle: Hvordan ser du bedst, at hovedbestyrelsen sikrer vores kultur, og er garanter for ny politisk kultur, vores debatdogmer og manifest? (20)
Årsmøde 2017 (1)
Afstemning # 12 – Angående muligheder for behandling af Alternativets politik på Landsmødet (2)
Afstemning # 11 - Angående Politisk Forums sammensætning (2)
Afstemning # 10 - Angående formulering af Politisk Forums opgave (2)
Afstemning # 4 - Angående Hovedbestyrelsens sammensætning og størrelse (2)
Vedtægter/genvalg (4)
Kommentarer til minimumsvedtægter for kommuneforeninger – skriv her, hvis du ønsker en afstemning på Årsmødet (3)
Afstemning # 2 - Angående mulighed for ændringer af partiprogrammet på Landsmødet (3)
Afstemning # 9 - Angående skift til betegnelsen ’Parlamentarisk Ledelse’ frem for den eksisterende betegnelse ’Politisk Ledelse’ (3)
Afstemning # 25 - Angående simpelt flertal for vedtægtsændringer (3)