Arkiv   Årsmøde 2016


Emne Svar Aktivitet
Kategoridefinition for Årsmøde 2016 1 3. Marts, 2016
Vedtægtsændring - Kønskvotering 74 27. April, 2017
Debattråd 2 om HBs rolle: Hvordan kan Hovedbestyrelsen medvirke til, at alle storkredsforeninger og kommuneforeninger føler sig repræsenteret og/eller informeret om arbejdet? 15 25. April, 2017
Forslag om honorering 22 25. April, 2017
Obligatorisk partibidrag 42 7. September, 2016
Spørgsmål til Hovedbestyrelseskandidater 1: Hvordan skaber vi en kommunal valgkampagne som er helt i Alternativets ånd? 8 3. Juli, 2016
Eftertanker efter Årsmøde 2016 11 3. Juni, 2016
§14 Opstilling af foketingskandidater - hvem skal bestemme? 2 27. Maj, 2016
Spørge- og lyttetime om årsmødet og vedtægter 25. maj 52 27. Maj, 2016
Ulovlig procedure til årsmødet! 56 27. Maj, 2016
Spørgsmål til Hovedbestyrelseskandidater 2: Hvordan sikrer vi og holder fast i vores drøm om en Ny Politisk Kultur indenfor rammerne af det eksisterende politiske liv? 10 27. Maj, 2016
Seneste vedtægtsudkast - torsdag d. 14. april 39 27. Maj, 2016
Spørgsmål til Hovedbestyrelseskandidater 3: Hvordan sikrer vi gennemsigtighed og god kommunikation mellem Alternativist og Hovedbestyrelse, så vi ikke laver en os/dem fornemmelse med uklar kommunikation? 6 27. Maj, 2016
Dirigent 6 28. April, 2016
Afstemning # 17 - Angående krav til kønsrepræsentation for opstilling til alle hverv 10 26. Maj, 2016
Debattråd 1 om HBs rolle: Hvordan støtter landsorganisationen og HB bedst, at vi får succes ude i hele Danmark - både som bevægelse og som parti? 13 26. Maj, 2016
HASTER: Kritiske overtrædelser af Alternativets vedtægter, paragraf 8 og 9, endeligt dokumenteret i weekenden 20-22/5 2016 15 25. Maj, 2016
Mulig model for Evalueringsråd 13 26. Maj, 2016
Afstemning # 13a og # 13b - Angående stillingtagen til folkeafstemninger 6 26. Maj, 2016
Debattråd 3 om HBs rolle: Hvordan ser du bedst, at hovedbestyrelsen sikrer vores kultur, og er garanter for ny politisk kultur, vores debatdogmer og manifest? 20 26. Maj, 2016
Årsmøde 2017 1 26. Maj, 2016
Afstemning # 12 – Angående muligheder for behandling af Alternativets politik på Landsmødet 2 24. Maj, 2016
Afstemning # 11 - Angående Politisk Forums sammensætning 2 24. Maj, 2016
Afstemning # 10 - Angående formulering af Politisk Forums opgave 2 24. Maj, 2016
Afstemning # 4 - Angående Hovedbestyrelsens sammensætning og størrelse 2 24. Maj, 2016
Vedtægter/genvalg 4 24. Maj, 2016
Kommentarer til minimumsvedtægter for kommuneforeninger – skriv her, hvis du ønsker en afstemning på Årsmødet 3 24. Maj, 2016
Afstemning # 2 - Angående mulighed for ændringer af partiprogrammet på Landsmødet 3 24. Maj, 2016
Afstemning # 9 - Angående skift til betegnelsen ’Parlamentarisk Ledelse’ frem for den eksisterende betegnelse ’Politisk Ledelse’ 3 24. Maj, 2016
Afstemning # 25 - Angående simpelt flertal for vedtægtsændringer 3 24. Maj, 2016