Forslag om honorering

Hej Alle. Håber I har tid og lyst til at give feedback på følgende forslag :slight_smile: :

Hovedbestyrelsen (HB) foreslår, at forpersonen i Alternativet kan honoreres med et beløb svarende til en 30 timers stilling og at næstforpersonen kan honoreres for op til 7 timer per uge. Lønnen skal afspejle gennemsnitstimelønnen blandt de medarbejdere i landssekretariatet som er ansat 30 timer eller derover.
Da dette forslag påvirker potentielle kandidaters arbejds- og livssituation, og for at skabe størst mulig flexibilitet, er det valgfrit, hvorvidt forpersonen og næstforpersonen ønsker at benytte denne mulighed.

Der er tale om en prøveperiode. Ordningen vil blive evalueret inden næste årsmøde.

Motivation/begrundelse:
Med forslaget ønsker HB at sikre at hovedbestyrelsens formandsskab, kan stå til rådighed, når vigtige beslutninger skal tages og at gennemsigtigheden og at inddragelsen i Alternativets ledelse ikke lider under et formandsskab, som kun står til rådighed i fritiden.

Alternativet udvikler sig meget hurtigt. Det er vigtigt, at denne udvikling sker på en måde som værner om og støtter op om Alternativets værdimæssige og politiske kerne. Her har den organisatoriske formand et særligt ansvar for at inddrage resten af organisationen og for at kunne følge med såvel de mange lokale aktiviteter, som de nationale politiske aktiviteter. Denne opgave har indtil videre ikke vist sig praktisk mulig at løfte ved siden af et fuldtidsjob.

Samtidig ønsker vi ikke at det skal være en betingelse at man som opstillet til formand skal være i en livssituation, hvor man ikke har arbejde, men at der derimod er de bedste muligheder for at vælge på baggrund af såvel visioner og kompetencer som mangfoldighed.

Derfor ønsker HB at give formanden mulighed for en hel eller delvis fritstillelse fra job for at kunne varetage opgaven, som forperson. Samtidig ønskes det at give næstforpersonen mulighed for at gå ned i tid.

Argumenter imod forslaget:
Vi arbejder alle frivilligt, så det at give nogen løn for deres arbejde kan virke uretfærdigt.
Derudover ønsker vi ikke at ende i en situation, hvor forpersonen blot modtager en ekstra gage for det frivillige arbejder og derudover har et fultidsjob ved siden af.

Ovenstående kan evt. imødekommes ved en forventning om at forpersonen udover det lønnede, hverv ligger et antal frivillige timer der svarer til det der forventes af andre tillidsvalgte.

5 Likes

Jeg synes det er en super idé. Det er virkelig i Alternativets interesse!

2 Likes

Super ide. Jeg synes dog det er problematisk hvis forpersonen samtidig fortsætter med sit ordinære arbejde. Især taget i betragtning at vi har et politisk forslag om 30 timers arbejdsuge.

6 Likes

Godt forslag. Modarbejder mulig stress

1 Like

Hej Mads, det er heller ikke meningen. Hvis man vælger at sige ja til honorering er det for at gå ned i tid - det er ikke ekstra oveni et andet job. Skal det måske stå tydeligere?

1 Like

Ja, det er en god idé.

3 Likes

Hvad tænker i om denne sætning:

3 Likes

Jeg så gerne at Forpersonen lønnes. Til gengæld forstår jeg ikke helt at man kan vælge det eller ej. Betyder det at man stiller forskellige krav til en lønnet og ikke lønnet Forperson?

Det kan jeg i høj grad bakke op om. Det virker bestemt ikke bæredygtigt at være forperson i hovedbestyrelsen OG passe et fuldtidsarbejde ved siden af.
Godt forslag!

Hej Birgit, vi har lagt op til en forsøgsperiode her i første omgang. Og tanken bag at det er frivilligt er, at der kan være gode kandidater, som ikke vil stoppe deres arbejde helt eller delvist (man kan også vælge 15 timer eller lignende). Så for at skabe mest muligt flexibilitet, så flest mulige kandidater kan påtage sig opgaven (og flest muligt har lyst til at stille op), har vi lagt op til at det er frivilligt. Så kan vi efter 1 år se om det skal være et krav eller om det.

2 Likes

Okay, tak for svar :slight_smile:

Det er et nødvendigt skridt for partiet at aflønne forpersonen for fuld tid. Men hvorfor kun 7 timer for næstforpers.? Tænkte om ikke der er mere at lave (burde lave)?!

1 Like

Jeg er imod det. Jeg kan ikke se, at ledelsen bliver bedre af, at blive lønnet. Jeg kan ikke umiddelbart se, at ledelseskraften styrkes af at formand og næstformand lønnes. Personligt har jeg arbejdet gratis for Alternativet mindst 30 timer om ugen det sidste 1½ år. Det er jeg sikkert ikke alene om at have.
Det vi har brug for er bedre ledelse - ikke flere udgifter. Så kan der argumenteres for, at ledsesudøvelsen bliver bedre fordi formanden lønnes?

2 Likes

Hvad er gennemsnitstimelønnen?

Jeg synes faktisk at lønne burde være magen til sekretariatslederen.

Jeg mener godt, at man kan argumentere for, at det er bedre for Alternativet, at det har en forperson, der kan fokusere på Alternativet, og ikke skal passe et job ved siden af. Alene dét forhold er jeg sikker på giver bedre ledelse af Alternativet.

Jeg mener desuden heller ikke, at vi er i overensstemmelse med vores værdier, hvis vi forventer at vores ledelse har et fuldtidsjob og lægger 30 timer frivilligt ved siden af. Det er simpelthen ikke socialt bæredygtigt.

KH
Astrid

1 Like

Jeg støtter forslaget i den nævnte prøveperiode og synes, at formandsskabet hvert kvartal i perioden ganske kort fortæller, hvad denne aflønning, ekstra timer, har betydet for deres indsats

1 Like

Jeg synes, at det er et rigtig godt og vigtigt forslag.
Hvis vi skal kunne leve ved siden af at være 100 % for partiet, hvad en forperson sikkert skal,
så bakker jeg op om forslaget. Forvetningerne vil jo så også være, at forpersonen er til rådighed ude i landet, så den der stiller op, skal virkleig vurdere om dette er muligt at leve op til.

Når nu der er delt næstforpersons post i HB (lige for øjeblikket), skal disse to personer så dele det som svarer til en 7 timers stilling eller tænkes det, at begge næstforpersoner honoreres med 7 timer?

Bliver forpersonen og næstforpersonen ansatte eller hvordan tænker I at forsvare et fast honorar på 30 timer? Det jeg mener er, at 30 timer fast om ugen nok næppe kan anses som et frivilligt arbejde i fritiden.

Og hov … hvordan får jeg ændret, at der står politisk forum ud for mit navn?

1 Like