Forslag om honorering

Helt klart, at det er en god ide med en forsøgsperiode, hvor forperson og næst forperson aflønnes ud fra de argumenter der allerede er skrevet.

Jeg støtter forslaget.