Debattråd 2 om HBs rolle: Hvordan kan Hovedbestyrelsen medvirke til, at alle storkredsforeninger og kommuneforeninger føler sig repræsenteret og/eller informeret om arbejdet?

Kære alle,

Her er en invitation til alle medlemmer og i særdeleshed alle HB-kandidater til at drøfte et par vigtige emner. Dette er en af tre debattråde, som vi opretter.

Spørgsmålet her er, “Hvordan kan Hovedbestyrelsen medvirke til, at alle storkredsforeninger og kommuneforeninger føler sig repræsenteret og/eller informeret om arbejdet?”

God dialog- og debatlyst.

Landssekretariatet

1 Like

Helt lavpraktisk, så tror jeg at det vil være en fordel at starte med en ‘tour de bøvl’ :slight_smile: Simpelthen at tage rundt i alle kredse, samle lokalbestyrelserne og kredsbestyrelsen i den pågældende landsdel og holde marathon-møde - storkreds for storkreds… Vi skal finde ud af, hvor det er kæden hopper af når den hopper af. Læringskurven (herunder troubleshooting) skal være enorm stejl, for at vi kan følge med vores egen success. Så starter vi med ren tavle og sikkerhed for, at vi har fået talt sammen og lyttet. Herefter kunne man lave kontaktperson ordninger…

4 Likes

Synes ideen, som Tatjana kommer med, er virkelig god. Der skal være mulighed for HB at tage rundt til de enkelte kredse og have en snak om hvordan det går, og samtidig ville det også kunne give mulighed for at komme med ideer til HB og omvendt. Det gør også, at ansigter vil blive set og mødt, hvilket skaber et stærkt fællesskab og samarbejde i Alternativet.

1 Like

Jeg er meget enig i grundtanken om at HB skal bevæge sig rundt i landet. Men endnu mere lavpraktisk, tror jeg også det er en fordel, hvis det ikke er hver eneste storkreds, der skal besøges - dem har vi 10 af, og dermed er det en ordentlig mundfuld, hvis HB skal besøge alle ti. Man må kunne samle de 4 Storkredse på Sjælland og Bornholm under eet, og Fyn og Sydjylland sammen, og Nord,-Vest og Østjylland i eet møde - men det kunne man måske gøre flere gange.

Jeg tænker også at det ville være en supernem service at sende link til HBs dagsordener, bilag og referater ud gennem AlleOs, til samtlige bestyrelsesmedlemmer i Storkredsene og Lokalforeningerne, hver gang de produceres. Alt andet lige er det nemmere at holde sig orienteret om hvad der sker, når man får det serveret på et sølvfad, fremfor at man selv skal ud og opsøge sin viden.

De fælles storkredsbestyrelsestræf, der har været holdt nogle gange, kunne man også godt udvide. Det er jo en monsterstor opgave, når vi trommes fysisk sammen, men måske kunne man holde “seminarer”, hvor vi holder fællesmøder på Skype. Det ville i sagens natur blive lidt meget envejskommunikation, da det er vanskeligt at lade 40 mennesker komme til orde - men jeg er sikker på, at der kunne eksperimenteres med formatet og temaerne, så vi ville kunne mødes om bestemte temaer. Så kunne der være skypemøde á 2 timer med forskelligt tema hver gang 3 måneder ud af 4, og fysiske møder den sidste måned. Møderne kunne være både med HB og Landssekretariatet, afhængig af tema - men jeg er sikker på, at en hyppigere personlig kontakt vil være meget gavnlig for sammenhængskraften og vores evne til at arbejde sammen når det virkelig brænder på.

1 Like

Her er jeg lidt uenig - men vi holder også helaftens-fællesmøder herude på kollektivet hver 14. dag, så jeg er nok lidt immun overfor store ineffektive gatherings :slight_smile: Vi er 32 voksne med 32 forskellige meninger - men jeg synes faktisk at det fungerer som en god ventil i hverdagen. Folk får socialiseret, vendt ting der måske kunne udvikle sig til konflikter på sigt, udvalgene får opdateret os andre, folk giver beskeder om praktiske ting, vi får snakket økonomi etc. etc. Jeg tænker, at det vil være mest hensigtsmæssigt at tage de 10 kredse for sig selv en efter en, da lokalbestyrelserne så også ville kunne deltage. Det bliver selvfølgelig meget fræsen frem og tilbage - men jeg tror det er givet rigtigt godt ud.

1 Like

AC - jeg mener nok der er ret vigtigt, at HB kommer rundt til alle kredsene, men det behøver jo ikke nødvendigvis at være hele HB. Snakken bliver dybere og mere åbenhjertig på i de mindre forsamlinger, og desuden tilsiger logistikken også, at det er billigst - også CO2 mæssigt at få flytter sig end mange. Som vi jo også oplevede på storkredsmødet i December, så er det et opsparet behov for at få en nærmere dialog med HB på en række områder. Skype danner ikke relationer, og man får ikke kropssproget med, hvorfor det i mange sammenhænge ikke egner sig til de bredere emner, men er bedre til kortere og meget konkrete ting.

2 Likes

Ganske enig i at den kommende hovedbestyrelse bør komme rundt til kredsene, og i hvilken form må den kommende bestyrelse så aftale indbyrdes - det bliver nok et voldsomt pres på den enkelte, hvis alle skal med til alle møder. Virkeligheden er bare, at kun ved at have repræsentanter fra de forskellige kredse kan sikre en kontinuerlig fokus på hele landet. Hvis man, som jeg sidder i Give (Sydjylland), så skal man aktivt minde sig selv om, at de i København jo også har brug for at man interesserer sig for dem, så de ikke føler sig glemte og oversete. Så jeg mener, at det vigtige slag bør står, når vi vælger ny bestyrelse på Landsmødet, så vi sikrer så mange kredse som mulig repræsenteret. Sker dette, så løser problemet med at komme rundt jo næsten sig selv. Ikke at hovedbestyrelsen så ikke skal ud og møde folk - for det skal de naurligvis:-) Det bliver bare langt nemmere at arrangere og langt nemmere at vedligeholde interessen.
Jeg er af den opfattelse at for at kunne mødes på nettet, så skal man først have mødtes ansigt til ansigt, så kan får et bedre kendskab til hinanden. Et kendskab som kan bære igennem, når man sidder med mere eller mindre gode skype-forbindelser og skrattende telefoner. Det personlige møde kan ikke erstattes.

1 Like

hej alle sammen jeg er vild med denne debat :smiley: der er en vinkel som jeg gerne vil ha på dette problem og det er at hver gang vi taler med hinanden på kryds og tværs af landet for vi en forståelse for hvad de forskelige dele af organisationen mangler eller har brug for hjælpe til. men lige meget hvor meget HB kommer og fortæller hvordan man skal gøre ting sker der ikke noget. jeg tro vi skal styrke muligheden for at skabe sammen holdt på kryds og tværs af landet. men det kunne også være at vi skulle sætte alle medlemmer til at ringe til en anden i alternativet og laver et spørgeskema sammen hvor vi spørg ind til hvad man oplever af udfordringer i hver sin lokal kreds… :slight_smile:

1 Like

Jeg vil gerne udvide spørgsmålet:
Hvordan kan HB medvirke til, at alle storkreds- og kommunalforeninger føler sig repræsenteret og informeret om arbejdet, og hvordan kan de medvirke til, at de selv føler sig repræsentereret og informeret om arbejdet i storkreds- og kommunalforeningerne?

De fleste (og nok i virkeligheden alle) dårlige ledelsesbeslutninger tages på grund af manglende eller forkert information.
Vi får gode ledelser, hvis vi vi er i stand til at klæde dem bedst muligt på til at lede. Populært kaldet “at lede opad”. Det er vi generelt ikke så gode til endnu i Alternativet. Og det skyldes flere forskellige ting. Vi mangler uden tvivl nogle strukturelle værktøjer og principper, der sikrer blandt andet gennemsigtighed, men det kræver også en forståelse og italesættelse igennem handling hvad det er for en ledelsesstil og -filosofi vi gerne vil bygges på. Vi får ikke en flad ledelsesstruktur ved bare at sige det - vi skal bygge nogle strukturer omkring det, der fordrer den ledelses vi gerne vil have.

Jeg har siddet med ved utallige hovedbestyrelsesmøder og andre ledelsesmøder i Alternativet, og jeg ved hvor ubehageligt det er, at skulle træffe beslutninger velvidende, at man ikke er klædt ordentlig på til det.

Det næste år kommer i høj grad til at handle om, at indføre og etablere gode strukturelle vilkår for den ledelse vi i Alternativet ønsker. Og det ser jeg som HBs vigtigste opgave. Det har allerede været i gang, men nu har vi grundlaget for, at vi for alvor kan sætte fokus på det.

I første omgang handler det om, at lave systemer, der sikrer en høj grad af gennemsigtighed og synlighed i HBs arbejde. Det skal gå hånd i hånd med gode systemer for feedback fra resten af organisationen og feedback fra HB til alle andre organer i organisationen. Altså et ligeværdigt feedback-system, hvor synlighed er alfa-omega.
I sommerferien sidste år, skrev jeg 10 konkrete forslag til initiativer, der vil højne synligheden af HB ud i organisationen, og skabe et udgangspunkt for feedback begge veje. Nogle af disse initiativer er allerede blevet rullet ud og flere kommer til i løbet af det næste år. (revideret udgave fra HBmøde i januar)

Face to face-møder er også en vigtig del af denne udvikling, og den skal selvfølgelig sættes i struktur, men også blive en naturlig del af den måde vi er sammen på. Derfor er det vigtigt, at vi bliver gode til at bruge de digitale værktøjer vi allerede har til at holde en flydende kontakt med hinanden.
Da jeg var konstitureret landssekretariatsleder efter valget, var et af de bedste øjeblikke jeg oplevede i denne sammnehæng, et skypemøde med det daværende sekretariat i Østjylland. Jeg hilste bare på, og fortalte, hvad der lige nu skete på landsplan og de fortalte mig, hvad der skete hos dem. Og det var nok til, at jeg stadig har en fantastisk kontakt og løbende udveksling med mange af dem, jeg uformelt mødtes med over skype. Og det skal vi da gøre meget mere af!

Men det handler også om, at vi får defineret nogle helt klare ledelsesgrundprincipper, som understøtter en organisationskultur, hvor alle kan komme til orde, uden at vi lammer beslutningsdygtigheden.
Mit bud på sådan et princip, som jeg synes burde lægge allerførst ift andre principper er et “rådgivningsprincip”, stjålet og tilpasset fra selvledelsesteorier.
Det handler om, at i udgangspunktet, har alle i organisationen beføjelse til at træffe de beslutninger, som de finder mest hensigtsmæssige, så længe disse tre forudsætninger er opfyldt:

  1. Beslutningerne er taget i henhold til Alternativets værdikerne (værdier, manifest og “ny politisk kultur”)
  2. At der er gennemsigtighed i arbejdsprocesserne og vejen hen mod beslutningerne.
  3. At arbejdsgruppen søger rådgivning blandt de mennesker deres beslutninger påvirker.

Ved at indføre og efterleve sådan et princip, tvinger vi alle til at rådføre sig hos hinanden på kryds og tværs i organisationen. Og vi sikrer samtidig graden af frihed, det kræver at kunne sætte ting i gang og løbe med bolden, når det ikke påvirker større dele af organisationen.

Det blev en lidt lang smøre. Men i bund og grund, er der ikke så langt mellem by og land i Danmark, og vores geografiske udfordringer kan vi sagtens finde gode løsninger på. Og det indbefatter selvfølgelig også en snak om betalt mandskab andre steder end København. Rejsende nationale ressourcer og større gensidig kontakt og koordinering.
Men det jeg prøver at skitsere her, er at der ikke er nogle simple løsninger, der kommer afstand til livs. Det bedste vi kan gøre, er at arbejde på en organisations- og ledelseskultur, der modarbejder lighed, feedback og tryghed.

Lad os arbejde på, at blive gode til at gøre vores ledere gode!

3 Likes

Når det kommer til stykket, er jeg nok meget lavpraktisk anlagt i forhold til land/by problemstillingen - ikke mindst mht. spørgsmålet vedrørende hvordan vi får alle til at føle sig repræsenteret og mødt. Efter min mening er det ikke rocket science: Vi skal sige hvad vi gør, og gøre hvad vi siger - kort og godt. Mange har meldt sig ind i Alternativet i de danske landområder, fordi de føler et reelt håb om endelig at bliver taget seriøst. Gramofonpladen: ‘vi skal have udvikling til landområderne, vi skal have alle med på vognen, vi ønsker et Danmark der ikke er delt op i A og B-hold’ er efterhånden blevet brugt for længe i dansk politik, uden at der er sket ret meget på den front. Hensigtserklæringerne er gode og jeg er sikker på, at de kommer fra et godt sted, men der sker bare et eller andet i processen fra det bliver sagt, og til det reelt gælder og der skal træffes storpolitiske beslutninger. På en eller anden måde, ender denne problemstilling omkring land og by Danmark altid med at drukne i andre mere presserende sager. For land-by problematikken løber jo ingen steder… og nej, det gør den desværre ikke. Den står i stampe.
Jeg oplever at mange i landområderne er begyndt at snuse til Alternativet fordi de tror på, at vi mener det når vi siger, at vi ønsker en ny politisk kultur. Alternativet besidder en troværdighed vi virkelig skal værne om. At vi mener det når vi siger, at vores værdi-søjler ikke kun er centreret omkring økonomi, men i høj grad også har det sociale aspekt i fokus. At trivsel, mening og hjerterum bør være et grundprincip for samfundet for at skabe det hele menneske. Det grønne fokus signalerer jo også i høj grad, at det ikke kun er et byfænomen vi har med at gøre i Alternativet. Naturpakken viser landistrikterne, at Å har en holdning til, at der findes værdier og skønhed uden for byerne. Værdier som vi tager alvorligt og ønsker at passe på. Men igen - at det hele menneske også inkluderer landmændene. At vi ikke peger fingre og kaster med mudder. Vi arbejder for harmoni igennem iværksætteri og nytænkning. Vi går (efter min mening) til Danmark med værdighed, nysgerrighed og løsninger der ser på mennesket på en måde, der ikke putter folk i stemplede kasser.
Men vi skal altså blive ved med at gøre os fortjent til denne politiske status. Ikke at udhule vores løfter…og et af de løfter vi har givet er, at vi er et parti for alle. For hele Danmark. Det skal vi blive ved med at bevise.

3 Likes

En god spredning af medlemmerne i HB er helt klart en fordel, samtidig kan jeg dog godt forstå at det ikke er tilfældet med kandidaterne i år, det har for mig været en stor overvejelse om jeg skulle lægge mine kræfter lokalt eller nationalt, for selv om medlemsskaren vokser så hænger de aktive medlemmer endnu ikke på træerne, for mig er det helt klart vigtigere at der er et aktivet liv lokalt end at alle kredse har et HB medlem.
Måske skulle man give her HB medlem en eller to kredse som de havde ansvaret for at orienterer om udviklingen og sørge for at bringe specielle emner tilbage bestyrelsen. På den måde sikrede man noget mere personlig kontakt og dialog.

Et andet vigtig område er hvordan vi arbejder med kredse og lokalforeninger, for der går en hvis mængde informationer tabt i at informere kredse som så skal informere videre til lokalkredse, og så er der de lokalkredse som er på vej og som måske slet ikke får informationerne fordi der ikke er en bestyrelse at informere endnu.
Vi skal finde en form, hvor informationerne når ud til de rigtige og ikke skal igennem for mange led på vejen.

2 Likes

Indlæggene i denne debattråd finder jeg enormt vigtige. Dette emne må gerne blive noget af det første, den nye Hovedbestyrelse drøfter. Alternativet går nu ind i en ny fase med næsten 10.000 medlemmer, et kommunalvalg lige henne om hjørne, en markant placering i det politiske landskab og meget andet. Derfor tænker jeg, at Hovedbestyrelsens rolle skal gentænkes, og dette skal meget gerne ske i en åben dialog og samspil med andre dele af organisationen - både storkredsbestyrelser, den parlamentariske ledelse, landssekretariatet, mv. Uanset, hvilken struktur der bliver besluttet på landsmødet, vil det blive vigtigt, at der både udvikles direkte og personlige relationer mellem hovedbestyrelsen og storkredsbestyrelser - og mange forskellige informations-og dialogformer, der er nødvendige i en stor og voksende organisation. Der er rigtig gode ideer i det papir om Hovedbestyrelsens synlighed, som Brian Frandsen henviser til i indlægget ovenfor. Jeg glæder mig til at drøfte dette meget mere. Vi ses på landsmødet!

1 Like

Gitte jeg er utrolig enig i det du skriver. Hovedbestyrelsen har det seneste år gjort et bemærkelsesværdigt arbejde i en helt umulig situation, hvor Alternativet som organisation og projekt, endnu engang skulle bygges op fra (næsten) nul. Det har vi prøvet nogle gange, men denne gang har det været helt specielt, fordi det bygger på en hel anden skala og opmærksomhed end tidligere.
Der er blevet lagt en masse grundsten ud, som vi det næste år skal kigge på, evaluere og kvalificere imens vi lægger nye sten ud. Der er en del områder, der skal gentænkes, også relationen (eller infrastrukturen, som Nilas kalder det) mellem de forskellige organer i organisationen. Roller og ansvarsområder skal skærpes, og der skal bygges flere veje, der binder os sammen.

1 Like

Det her er et helt vildt vigtigt spørgsmål! Jeg håber meget, at den nye hovedbestyrelse vil arbejde målrettet med, hvordan kommunikationen og medlemmernes oplevede afstand mellem HB og alle storkredsforeningerne, kommuneforeninger og lokalforeningerne kan forbedres og gøres mere nærværende.

For mig at se er fysiske møder alfa og omega for at styrke kommunikationen mellem HB, storkredse, kommuneforeninger og lokalforeninger. Som nuværende bestyrelsesmedlem i Københavns Storkreds har jeg selv oplevet, hvordan mødet med de andre bestyrelsesmedlemmer i de forskellige storkredse har givet mig et meget bedre overblik over, hvem der er hvem, og hvordan vi kan bruge hinanden til videns- og erfaringsudveksling.
Jeg er godt klar over, at det vil være tidskrævende for de nye HB medlemmer, men en HB-tour rundt i landet mener jeg bestemt er værd at prioritere! Derudover glæder jeg mig meget til, at vi får AlleOs rigtigt op at køre. Jeg er sikkert på, at det også kan blive et rigtigt godt supplement til de fysiske møder.

Jeg tror, der er et rigtigt stort behov blandt alle aktive alternativister for at kunne mærke HB mere. Jeg er klar over, at den afgående HB har haft rygende travlt med at bygge en helt masse op på ingen tid, og nogen opgaver har derfor haft højere prioritet end andre. Indtil nu har medlemmernes møde med HB været mulig ved Årsmødet og Halvårsmødet, hvor programmet er tætpakket og den frie dialog er skemalagt. Jeg tror, der er brug for, at vi i bevægelsen begynder at prioritere den frie dialog højere. Det er i hvertfald i den frie dialog med de andre medlemmer, at jeg eksempelvis har fået indsigt i, hvordan er det anderledes at være alternativist i Vestjylland end i København? Hvilke udfordringer møder de andre storkredse? Indsigter som er vigtige for HB i forhold til at kunne give den bedst mulige støtte til alle foreninger og storkredse. Næste etape for HB må defor være at skrue op for dialogen og derved styrke sammenhængskraften i bevægelsen, så vi sikre at gnisten i vores ildsjæle forbliver tændt.

1 Like

En “kontakt- ordning” kunne være understøttende. Altså en ordning, hvor eet HB-medlem har den primære kontakt til den eller de storkredse. Det kunne rotere.
Fysiske møder er vigtige - og man kunne måske også bruge digitale møde-værktøjer til at udbrede kendskabet til hinanden.
Skype, FaceTime mm.
Et HB-medlem, som jeg har skypet med på et storkredsmøde, fordi hun gerne vil have os til at drøfteetemne i 15 min og give feedback ville f eks være virkningsfuldt, tror jeg. Begge veje.