Afstemning # 17 - Angående krav til kønsrepræsentation for opstilling til alle hverv

Kære allesammen

På Årsmødet skal vi, som I ved, stemme om en masse vedtægtsændringer.
Tiden på Årsmødet er knap, og det vil derfor ikke være muligt for alle at komme til orde på selve dagen. Jeg håber derfor, at mange af jer har lyst til at bidrage på tråden her, hvis I har argumenter, spørgsmål eller andre overvejelser til den afstemning, der fremgår af overskriften. Det vil hjælpe os alle til at blive så forberedte som muligt, når vi skal stemme om de mange forslag.

I dag eller i morgen modtager I et link til årsmødehæftet på jeres mail, hvor I blandt andet kan læse om vedtægtsforslagene. Her henvises der til 25 afstemninger, som I kan læse mere om i Afstemningskataloget, som I får i samme mail.

De allerbedste hilsner
Leni, Landsekretariatet

Hvis der er 3 mænd og 5 kvinder der vil stille op til en 7persons bestyrelse, hvem skal så bestemme hvem af de 5 kvinder der skal sorteres fra inden den egentlige valg handling? Jeg synes der er mange spørgsmål der står ubesvaret i dette forslag. Eller måske forstår jeg det bare ikke?

1 Like

Hej Mads,
Forslaget medfører, at hvis der skal vælges en 7personers bestyrelse, så skal der stilles 7 mænd OG 7 kvinder op og gerne flere. Der må dog godt eksempelvis stilles 9 kvinder og 7 mænd op, så det er ikke fordi, der skal stilles lige mange op ad hvert køn - men der skal vælges et lige antal mænd og kvinder - altså i dette tilfælde 3 mænd og 3 kvinder, og den sidste kan være af begge køn.
Der skal altså ikke frasorteres nogen ved opstillingen.

Kh Leni, landssekretariatet

Jeg håber sandelig, at dette forslag ikke gælder vores mange lokalforeninger. Nuværende som kommende. Gør det, så får vi store problemer i dele af landet, dels i de foreninger der allerede er oprettet, dels med at finde folk nok til at lave de der mangler. Har man tænkt over det?

Forslaget gælder lokalforeninger.

Jeg synes dels at “regler” der starter med SKAL virker ret begrænsende og dels at kønskvotering især i lokalafdelingerne er problematisk.
Der vil opstå situationer hvor et valg ikke kan gennemføres udelukkende pga begrænsende vedtægter,
Jeg kan accepterer ord som “tilstræbe” og " bør" men “skal” er i min optik ødelæggende især i små lokalafdelinger.

Jeg bakker Michael op.

Ude i lokalforeningerne er det måske ikke muligt at finde tilstrækkeligt med kandidater overhovedet og slet ikke hvis de også skal være af rette køn. Skal vi afstå fra at stille op til kommunalvalg af mangel på kandidater af rette køn? Eller skal vi bløde ordlyden op så vi pragmatisk kan finde en løsning?

Rent formelt er det ikke muligt at ændre i forslaget.

Jeg gjorde samme indsigelse mod ordet “skal” i kønskvotieringen i forslaget til minimumsvedtægter for kommuneforeninger for en måneds tid siden. I det endelige forslag er den paragraf gjort valgfri. Dejligt. Men det overtrumfes jo af dette #17 forslag.

I håb om at en af forslags stillerne læser dette, spørger jeg nu: Hvad gør vi når det ikke er muligt?
Hvis der nu kun er 3 kandidater til byrådsvalget og alle 3 er mænd. Stiller vi så kun 1 eller slet ingen op?
Hvis nu der er for få kvindelige kandidater til lokalforeningens bestyrelse til at opnå 50/50, skal man så nedlægge foreningen i mangel på lovlig bestyrelse eller indkalde til extraordinært årsmøde hvor man risikerer at stå i samme situation igen eller hvad gør man?

Hvis nu I tager svaret med i Jeres fremlæggelse af forslaget på lørdag, så sparer vi tiden til at jeg stiller det.

Jeg kan godt selv se en mulig omgåelse men syntes ikke ret godt om den. Hvis der er for mange mænd, så kan et antal af dem erklære sig for transseksuelle. Det ville overholde vedtægterne men det er at tage pis på en smuk vedtægt. Der må være en anden løsning.

Hvad gør man for at tagge de rette navne? Og hvem af forslags stillerne er den rette at tagge?

1 Like