Eftertanker efter Årsmøde 2016

Allerførst - Tak til de der knoklede for at give os alle et godt Årsmøde.:rose:Det har været et kæmpe arbejde - ingen tvivl om det.
Er der andre der, som jeg, sidder med nogle tanker omkring, hvad vi kunne gøre bedre, med hensyn til indholdet ?

2 Likes

Jeg tænker på vores værdier, mod, generøsitet, empati, humor, og her især gennemsigtighed og ydmyghed.
Jeg tænker også på ‘Flere Ved Mere’, som for mig er en helt central byggesten i grundmuren.

Med fare for at få på ørene, kommer jeg her med et hjertesuk !

Behandlingen af vedtægtsændringer var, for mig, en laaang ørkenvandring, og nogle af de elementer der forhalede processen var helt overflødige efter min mening:

Vedtægtsudvalget har gjort et stort arbejde, det er vi alle klar over, men der var også andre gode forslag.
Problemet, som jeg ser det, er, når man kalder stillere og støttere op, som skal motivere og promovere forslagene.
Så … går … tiden … !

Det var i min optik, slet ikke nødvendigt.
Vi havde fået alle ændringsforslagene ud på mail, de var blevet debatteret (nogle af den i alt fald) her på Dialog, for det blev vi bedt om, og i den massive, og meget digre, Årsmødemappe, var de trykt 3 gange !!!

For det andet, ser jeg et problem i, at stillerne fremgår så klart alle vegne.
Det fjerner opmærksomheden fra selve forslaget, fordi man ofte kommer til at forholde sig til de der har stillet forslaget istedet for selve indholdet.
Ud fra den anskuelse tror jeg, at rigtig mange gode forslag er blevet forkastet, fordi de er stillet af andre end vedtægtsudvalget og/eller folketingsgruppen.

Det piller ved gennemsigtigheden og ‘Flere ved mere’ begrebet.
For hvis hensigten er at det skal være et parti med en politik, og en struktur, der bliver til nedefra, så skal alle forslag anonymiseres.
I vedtægterne står der jo heller ikke, hvem der har stillet forslagene og hvorfor.

Vi kunne spare en hel del tid på Årsmødet/Landsmødet, hvis vi direkte havde stemt om de enkelte forslag, evt. med grønne ‘pletter’ på de af dem, som medlemmerne gerne så uddybet lidt mere, i lighed med det vi gjorde i år.

Jeg var også med i 2015, der var der også problemer med at den del af Årsmødet kom til at fylde alt for meget, men i år var det værre.
Jeg måtte forlade mødet kl. 20:45, og det var der også andre der gjorde, før afstemningerne var færdige, fordi jeg ikke magtede mere.
Det til trods for at jeg havde bestilt og betalt for ‘festmiddagen’ og glædet mig til socialt samvær…

Bare et hjertesuk !

2 Likes

Jeg synes også det var en lang proces, men jeg er nok mere tilhænger af, at vi kan ændre i vedtægterne løbende - som blandt andet foreslået her.

Jeg havde ikke deltaget i alle debatter på Dialog og havde ikke læst alle forslagene på forhånd - det tror jeg, der var mange der ikke havde. Derfor var der også en del, der ændrede holdning eller først tog endelig stilling ved motivation og i særdeleshed borddebat.

Ja, men jeg kan ikke helt se, hvordan man skulle kunne anonymisere forslagsstillerne. I praksis vil det sikkert betyde, at mange vil vide, hvem der har stillet forslaget, mens mange andre ikke ved det. Så får vi en forskel i informations-niveauet medlemmerne i mellem og så er gennemsigtigheden endnu dårligere stillet.

Jeg er helt enig i, at det er alt for meget at tage stilling til på et enkelt møde. Jeg valgte af samme årsag også ikke at deltage i afstemninger, som jeg ikke havde en klar holdning til eller ikke betød meget for mig og brugte så nok halvdelen af tiden socialt i stedet.

Alligevel synes jeg dog det var bedre end sidste år og samtidig ser jeg meget frem til, at der næste år ikke vil være så mange vedtægtsændringer at tage stilling til. Håber jeg da :slight_smile:

Hej :slight_smile:

som medlem af vedtægtsudvalget er jeg rimelig ambivalent her, meeeen jeg hælder dog meget over i samme retning som dig. :slight_smile:
Men må da også indrømme at da den samle vedtægt pakke til sidst blev stemt i gemme, med så klart et flertal, så var det godt nok svært at være ydmyg :blush:

Tak :slight_smile:

Her er jeg så ikke helt enig, jeg mener netop at det er vigtigt at der er tydeligt om det er et menig medlem, HB, folktings gruppe eller et udvalg som er stille, netop gennemsigtigheden gør at man kan se den kontekst som forslaget er stillet i, kan være medvirken til om man vil stemme for eller imod.

Jeg tro (og håber) at de vedtægter vi har fået lavet nu er så omfattende og inkluderen at de næste 5-10 landsmøder ikke kommer til at handle om vedtægter i samme omfang som 2016 årsmødet. der kommer nok ændrings forslag, med det bliver i meget mindre omfang, som skal der være kønskvotering eller geografiske stemmer, o.s.v. skal jeg prøve at spå om frem tiden, gætter jeg på 2-5. forslag som kommer til at være af meget principielle karakter, (ellers vil jeg mene at vi i vedtægtsudvalget skal stille op og sige “vi har fejlet”:notes:)

Iøvrigt mener jeg at der ikke var nogen af forslagen der ikke var i Alternatives ånd. :slight_smile:
:smile_cat:

Man kunne sagtens lave det sådan at der her, på Dialog, sendt rundt på mail eller på AppGree, var den fulde ordlyd med samt stillere, men at forslaget i sig selv fik lov til at stå alene på Landsmødet.
Hele tiden at skulle tage hensyn til de der ‘ikke lige’ fik kigget det hele igennem, er en død giraf - lang og uhandy :grinning:

Den lange ørkenvandring vi var igennem, bevirker at gejsten og gnisten forsvinder.
Jeg tror at mange har det som jeg - vi vil hellere diskutere, og høre om, politik og netværke.

1 Like

Det syns jeg absolut ikke. Der er kritiske røster fremme om at partiet bliver topstyret - og indrømmet, det virker også sådan nogle gange, da det er MEGET få af medlemmernes forslag der bliver vedtaget.
Det samme gælder i POFU. Det er en FARLIG tendens, for det gør Alternativet til lige nøjagtig det, som kritikerne af partiet påstår: Uffe’s spil for galleriet, uden nogen egentlig medlems indflydelse,hvor ALT skal godkendes af partitoppen.
Noget vi for enhver pris skal undgå kommer til at ske.

Jeg deler desværre ikke din optimisme m.h.t. vedtægtsændringer, og ser frem til et Årsmøde, hvor det er godt at være :camel:

Desværre er det ofte sådan, og også meget naturligt, at når man har siddet med næsen nede i paragrafferne, så opstår der en eller anden form for selvforståelse.

Jeg TROR på vores værdier, de betyder virkelig meget for mig, og også for mange andre medlemmer, men f.eks. EU afstemningen var en øjenåbner.

Der blev lavet en ‘afstemning’ i starten af kampagnen, men da den viste at over 2/3 af medlemmerne var modstandere af EU, forsvandt afstemningen fra nettet, for aldrig at blive fundet igen.
Derfor var det meget centralt og vigtigt at lige netop den diskussion blev taget op, men det skete aldrig.

Det er ikke særlig heldigt - og DEN diskussion ville have været super-vigtig at have taget på Årsmødet.
Jeg er helt sikker på at partitoppen er ude af trit med medlemmerne i det spørgsmål - og det er ikke godt at de presser deres egne holdninger igennem, som det desværre skete dér.

I befolkningen bliver Alternativet betragtet som et EU begejstret parti. Argumentet ‘Ja - men’ holder ikke.

hej Birgit og andre,

Angående antallet af vedtægtsafstemninger. Faktisk var det grundige vedtægtsarbejde med til at holde antallet af afstemninger NEDE og ikke oppe. Mange var blevet hørt og havde fået deres forslag med i en eller anden form og stillede derfor ikke deres forslag.

Der var enkelte eksempler på, at vedtægtsudvalget bad årsmødet tage stilling til noget - men hovedparten af afstemningerne ‘skyldtes’ medlemsforslag (det tillader jeg mig at kalde alle dem, der ikke kom fra vedtægtsudvalget, selv om de jo også er medlemmer).

Derfor kan vi ikke love, at der er færre afstemninger om det næste år - men vi kan tillade os at håbe det. Personligt vil jeg tro, at vi stadig skal have 10-15 afstemninger. Det kan afvikles på to timer uden det store problem.

Angående topstyring, som Birgit skriver om, så skal jeg ikke udtale mig om, hvorvidt, der er topstyring eller ej. Jeg vil dog lige tage Birgits sætning her frem: “Der er kritiske røster fremme om at partiet bliver topstyret - og indrømmet, det virker også sådan nogle gange, da det er MEGET få af medlemmernes forslag der bliver vedtaget.”

Jeg vil gerne høre jer andre, men jeg mener ikke, at det kan tages som udtryk for topstyring. For det første er det jo medlemmerne, der stemmer om forslagene. Det er altså dem, der bestemmer, hvilke forslag, der vedtages, og hvilke der ikke gør. For det andet, så var det et stykke gedigent medlemsarbejde, der lå bag ved vedtægtsudvalgets forslag. Der var ikke tale om et forslag fra toppen af organisationen, selv om de gav deres opbakning til det forslag.

Som sagt, jeg er ikke den rette til at udtalte mig om der er for meget topstyring - men lige i dette tilfælde vil jeg alligevel tillade mig at udfordre påstanden.

Gode hilsner,

Nis

Øhhhh, I Kina, Iran, Syrien og andre steder, som vi helst ikke vil sammenlignes med, er det også befolkningen der stemmer om de kandidater (den kandidat) systemet har opstillet.
Så det er vist et dårligt argument.:wink:

Hvorvidt det er medlemsarbejde der ligger bag Vedtægtsudvalgets arbejde, er lidt svært at bedømme.
Sandelig ikke for at forklejne deres arbejde - for de har knoklet - ingen tvivl om det.:tulip:
Men hvis det ‘bare’ er en håndfuld medlemmer i Vedtægtsudvalget der står bag et forslag, er der jo ingen forskel på Vedtægtsudvalgets arbejde, og på de forslag der er stillet af andre medlemmer.

hvad har det at meget få af medlemmernes forslag bliver vedtaget med topstyring at gøre?, for mig viser det da netop at vi i vedtægts udvalgt har lytte til medlemmerne, og har inddraget så mangen som mugligt i debatten.

.[quote=“Birgit, post:6, topic:2420”]

Ivan_K_Flaendsdal:
“Iøvrigt mener jeg at der ikke var nogen af forslagen der ikke var i Alternatives ånd.”

Desværre er det ofte sådan, og også meget naturligt, at når man har siddet med næsen nede i paragrafferne, så opstår der en eller anden form for selvforståelse.
[/quote]

Hvilket forslag var ikke i Alternativets ånd? Nå jeg sige alle så mener jeg faktisk alle, selv ved afstemning om valg til HB ville begge forslag være i Alternativets ånd, det var to forskellige principper, men begge forslag tog udgangs punkt i hvordan vi bedst kunne sammensætte en HB med så stor opbakning som mugligt.

Rigtig at afviklingen af EU kampagnen og nogle af de ting der skete der ikke var særligt kønt. Måske der for at nogen af folketingsmedlemmer og nogle fra HB stille forslag om at det var Landsmødet der skulle tage stilling til det spørgsmål i fremtiden. det var et forslag der var langt mere vidtgående end nogle af medlems forslagen eller forslaget fra vedtægtsgruppen og det blev vedtaget!! så i fremtiden heller ingen topstyring her.

I Alternativet er det vist ikke systemet der stiller kandidater op. :slight_smile:

ENIG!..
Vi er bare medlemmer… jeg har “kun” mødt Uffe og Rasmus og 1 eller 2 af de andre folketings medlemmer før, til evaluering af EU kampagnen. aldrig mødt nogen fra HB før årsmødet bordset fra Erik som har været med i gruppen men ikke særligt aktiv. top styring har der under ingen omstændighed hedder været.
Jeg stemte ikke for eller imod at dirigenter skulle fortælle om HB støtte det forslag eller ej, men jeg kan oplyse at de netop ikke støtte alle vedtægtsgruppes forslag.

Jeg tro man skal passe på med at tænke topstyring hver gang tingen ikke blive som man selv har tænkt tingen skulle være. det er lidt at nedgøre vores medlemmer. ’

DEr må da godt være mage afstemning bare det ikke er vedtægter det hele :open_mouth:

Kære @Birgit
For at få lidt klarhed over hvorvidt medlemmerne er inddraget eller ej i Vedtægtsudvalgets arbejde, vil jeg gerne dele nogle tal:

  1. vi har holdt tre medlemsmøder: et i Aarhus, et i København og et i Odense fordelt med nogle ugers mellemrum, så det var på forskellige stadier af processen

  2. da jeg talte op et par uger inden deadline for færdiggørelse af materialet, havde der været over 500 indslag på Dialog om kun vedtægtsændringer, og der havde været over 8000 visninger!

  3. da alle storkredsbestyrelserne havde fællesmøde i marts blev der også drøftet vedtægtsændringer. Siden har alle storkredsbestyrelser fået de forskellige “mellemudgaver” tilsendt på mail, og flere af dem har benyttet anledningen til at sende redegørelser for deres synspunkter (som vi har lyttet til).

  4. vedtægtsændringsforslagene har været drøftet på møder med Hovedbestyrelsen og nogle af MF’erne.

Udvalget har i høj grad formuleret ændringsforslagene på baggrund af de input, vi har fået fra medlemmerne, så jeg synes absolut de fremsatte forslag er et fælles bidrag - en sammenkogt ret, som jeg sagde på årsmødet.

Kærlig hilsen
Astrid

1 Like

Jeg vil gerne komme med en høflig henstilling, som jeg synes man skal tage stilling til, når Årsmødet skal afholdes i 2017.
Vedrørende rygning, så troede jeg, at Alternativet havde en rygepolitik, men der var ikke organiseret et rygeområde for rygerne.
Kan det organiseres til næste Årsmøde?
Da der er kommunalvalg næste år, vil det være en rigtig god ide´, at sætte tid af til at man kan komme i dialog med andre lokalafdelinger.