Afstemning # 4 - Angående Hovedbestyrelsens sammensætning og størrelse

Kære allesammen

På Årsmødet skal vi, som I ved, stemme om en masse vedtægtsændringer.
Tiden på Årsmødet er knap, og det vil derfor ikke være muligt for alle at komme til orde på selve dagen. Jeg håber derfor, at mange af jer har lyst til at bidrage på tråden her, hvis I har argumenter, spørgsmål eller andre overvejelser til den afstemning, der fremgår af overskriften. Det vil hjælpe os alle til at blive så forberedte som muligt, når vi skal stemme om de mange forslag.

I dag eller i morgen modtager I et link til årsmødehæftet på jeres mail, hvor I blandt andet kan læse om vedtægtsforslagene. Her henvises der til 25 afstemninger, som I kan læse mere om i Afstemningskataloget, som I får i samme mail.
I kan også finde afstemningskataloget på linket her: http://alternativet.dk/website/wp-content/uploads/2016/02/afstemningskatalog.pdf

De allerbedste hilsner
Leni, Landsekretariatet

Hej,
Hermed en uddybning af baggrunden for forslaget til vedtægtsændring om en ny sammensætning af bestyrelsen. Forslag nummer fire i afstemningskataloget.

Vores forslag går ud på at udvide bestyrelsen for dermed at sikre en bred regional forankring.

Vi foreslår, at hver storkreds vælger en mand og en kvinde til hovedbestyrelsen. På den måde sikres den regionale forankring, og forhåbentlig giver det medlemmer af Alternativet en nem indgang til hovedbestyrelsen.

Vi er klar over, at det kan give en skævhed i forhold til at nogle storkredse med mange medlemmer får samme repræsentation som storkredse med knap så mange medlemmer.

Vi har dog vægtet hensynet til regional repræsentation højere end hensynet til en fordeling baseret på antallet af lokale medlemmer.

Vi har foreslået at forpersonen udstyres med et bredt mandat fra et årsmøde. Det vil give forpersonen et bredere mandat i bestyrelsen.

Vh, Jan K