HASTER: Kritiske overtrædelser af Alternativets vedtægter, paragraf 8 og 9, endeligt dokumenteret i weekenden 20-22/5 2016

[Følgende er også sendt på mail til de nævnte for få minutter siden.]

Kære Alternativets medlemmer, vælgere, storkredsbestyrelser, lokalforeninger, landssekretariatet, hovedbestyrelsen, politisk forum, politisk ledelse, Uffe Elbæk, Kim Hyttel, Henrik Bundgaard, Josephine Fock, René Gade, Niko Grunfeld, Mikkel Kjær, m.fl.,

Jeg var en af de bærende kræfter i Alternativets start; central i Finansteamet, en af de første og største økonomiske bidragsydere med 50.000 kr. og udlåner samt udsmykker af ‘Den Alternative Tesla’, og Josephine Fock samt René Gade vil vide at selv mens jeg har haft mistanke om disse problemer har jeg bidraget hvad jeg kunne til Alternativet - ikke fordi det giver mig mere ret end nogen anden, men for at understrege at jeg ønsker det absolut bedste det Alternativet som jeg oprindeligt satte alt hvad jeg kunne give ind på at realisere.

Jeg skriver til jer her i forberedelse til årsmødet fordi jeg nu ser at Alternativets oprindelse med gennemsigtighed og mod til at gøre det rigtige risikerer totalt at forsvinde i magtbegær og populisme, først ved stædig ignorering af Finansteamet og deraf dets nedlukning i stilhed sidste år, og derefter om muligt værre den udemokratiske “Ja, men…” kampagne uden mandat fra Politisk Forum, samt nu i weekenden med internt bekræftede gentagne åbenlyse overtrædelser af vedtægterne der er blevet blotlagt i efterspillet for “Ja, men…” kampagnen og det bitre forsvar deraf.

Vedtægterne er vores alles kontrakt med hinanden, med medlemmerne og vælgerne - at bryde dem, såvel forsætligt som ved ikke at have sat sig ind i dem, er for mig at se ekstremt alvorligt - især hvis man er givet folkevalgt hverv. Det svarer til som folkevalgt i et land at forbryde sig mod grundloven.

For mig at se - og med støtte deri fra mange andre f.eks. Henrik Bundgaard, Sighrid Marie, Lars Henrik Lundsgaard, Jeppe Lykke Møller, Lene Brendstrup, Ann Marquardsen Danny Pedersen og Niels Poul Dreyer m.fl. - er Uffe Elbæk, Kim Hyttel og politisk ledelse generelt skyldige i grove overtrædelser af vedtægterne og har både indirekte og direkte bevist sig skyldige deri - enten via
(1) ikke at have læst/forstået de vedtægter de er bundet af.
(2) at ignorere de vedtægter de er bundet af.

Uffe Elbæk tilkendegav på halvårsmødet i januar 2016, da han i dialoggruppe blev konfronteret med spørgsmålet om hvordan “Ja, men…” kampagnen fremkom, af undertegnede, Henrik Bundgaard og 3 andre Alternavister, at den strategisk var midlertidigt holdt tilbage fordi man frygtede at miste stemmer på den under folketingsvalget. Dette stemmer ikke godt overens med Alternativets værdier som gennemsigtighed og mod, men hvad vi fandt værende et større problem var at kampagnen ikke var godkendt i Politisk Forum. Dette er i direkte strid med vedtægterne og dermed brud på kontrakten med medlemmer og vælgere - totalt uacceptabelt og burde øjeblikkeligt erkendes og rettes op. Dette handler altså ikke om hvorvidt der blev opfordret til et “ja” eller “nej”, men om at der overhovedet ikke var mandat fra Politisk Forum til kampagne for emnet, som krævet i vedtægterne.

I stedet for at indrømme og rette op på dette, er det fra politisk ledelse blevet bittert forsvaret at der intet problem er, til det punkt hvor Henrik Bundgaard der har været mest aggressiv omkring emnet er blevet chikaneret, censureret, bedt gået, derefter (i øvrigt også med umiddelbart vedtægtstridig proces) ekskluderet og senest offentligt kaldt løgner på baggrund af hans debatindlæg i politikken som et sidste forsøg på at råbe medlemmer og ledelse op.

Jeg er ikke nødvendigvis enig i Henriks fremfærd og den synes ikke at have haft den tilsigtede effekt, nemlig at nå ledelse og medlemmer så problemet kan håndteres demokratisk - derfor konfronterede jeg i weekenden i stedet Kim Hyttel (EU talsperson) direkte på det lukkede Facebook forum ‘Alternativet: En seriøs bæredygtig omstilling’ hvor der i forvejen var debat om sagen, for at fremtvinge en forklaring.

Forumforløbet kan downloades i PDF her (www.samfundstanken.dk/SOE/160524SOE.pdf) og som det fremgår er der væsentlig belæg for, jf. Kim Hyttels beretning i hans egenskab af spidskandidat (en tildeling der også kan diskuteres mht. vedtægterne men kan være gangbar) og medlem af politisk ledelse, umiddelbart sket grove (og muligvis overlagte) tilsidesættelser af Alternativets vedtægter i forbindelse med “Ja, men…” kampagnen, samt muligvis i en række andre tilfælde, og at disse klart kan dokumenteres.

For Alternativets fremtid er det ekstremt vigtigt at dette tages op og håndteres på årsmødet, for ellers vil nogen før eller siden se sig nødsaget til at skride retsligt ind for at forhindre yderligere magtmisbrug, derunder undertegnede, og det kan i værste fald ødelægger alt hvad vi sammen har bygget op og har i vente i fremtiden. Jeg har stor respekt for alle der har lagt store kræfter i dette, derunder også f.eks. Uffe såvel som tusinder ukendte - og netop derfor kan og må hverken jeg eller vi acceptere overtrædelserne her, da de er personligt misbrug af hvad der er skabt i fællesskab.

Jeg beder jer derfor inderligt om såvel hver især som samlet at sætte jer ind i dette og rejse kritikken og dokumentationen på årsmødet, således at medlemmerne kan tage stilling til sagen og den kan blive meningsfuldt afgjort, evt. i en senere og veltilrettelagt demokratisk proces efter årsmødet (der tegner til at blive rodet nok i forvejen mht. vedtægtsændringer mm., som jeg ikke tager stilling til her).

Ovenstående er med samme formål i ordret kopi lagt ud på Alternativet:Dialog og ‘Alternativet: En seriøs bæredygtig omstilling’. Lad os sammen sikre Alternativets fremtid ved at sikre overholdelse af vedtægterne, samt at brud på dem indebærer ansvar og konsekvens. Dette skal således også ses som et absolut mistillidsvotum fra min side til Uffe Elbæk og Kim Hyttel specifikt, og hvem end i politisk ledelse der har været vidende om problemerne og intet gjort ved dem.

På forhånd tak for jeres støtte i denne sag, som jeg ved er ubehagelig, men som I uden tvivl også forstår nu er nødvendig og uafvendelig - ikke mindst i forbindelse med at Alternativet fremhæver behovet for offentlige whistleblowers.

Vi ses nok til årsmødet.

Med venlig hilsen,

Søren O. Ekelund
SamfundsTanken
Tværpolitisk Tænketank

Mobil: (+45) 2073 0028
Mail: soe@samfundstanken.dk

1 Like

Kære Søren - jeg vedhæfter mit svar til dig på mailen her.

Kære Søren

Tak for din mail.
Jeg svarer i denne mail udelukkende vedr. eksklusionssagen af medlemmet, som du omtaler, og som du skriver: var umiddelbart vedtægtsstridigt.

Ekslusionssagen af pågældende medlem var i fuld overensstemmelse med vores vedtægter, og igangsat på baggrund af henvendelser fra Storkreds Sjælland, samt lokalafdelingen i Roskilde.
Jeg står fuldt ud inde for det forløb, som der har været omkring den sag, håndteringen samt eksekveringen af eksklusionen. Ligeledes bakker en enig hovedbestyrelse op omkring dette.
Endvidere ligger der dokument tilgængeligt for alle på vores Wiki, hvor hele forløbet er beskrevet. Den finder du her: http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Information_fra_HB

Jeg mener ikke, dette er det korrekte fora at gå ind i detaljerne omkring personfølsomme sager, og vil derfor ikke kommentere yderligere på de kommentarer, du skriver i denne mail.

Jeg vil altid gerne lytte på kritik og debattere, hvad du måtte have på hjerte ud over denne mail, men henviser til, at du tager direkte kontakt til mig og de parter du henviser til.

Kh
Maj

2 Likes

Kære Søren og jer andre

I al stilfærdighed har jeg lyst til at sige til dig Søren, at jeg slet, slet ikke kan genkende den udlægning af forløbet du kommer med her. Det er i orden, at have antagelser. Men derefter skal man gerne gå ud og undersøge, om ens antagelser også er fakta.

Så hvad er fakta:

  1. Politisk ledelse (der den gang bestod af alle vores valgte spidskandidater) besluttede foråret 15, på baggrund af en grundig analyse og diskussion, at vi anbefalede at retsforbeholdet blev ophævet. Når vi overhovedet diskuterede emnet, var det fordi, at vi vidste at vi ville blive spurgt om det i en eventuel valgkamp.

  2. under valgkampen i juni måned, svarede jeg flere gang på dette spørgsmål. Dette kan man se i de interviews og debatter jeg deltog i. Bla i dette interview i Politiken:

  1. efter valget blev der gennemført to politiske laboratorier som førte til en beslutning i Politisk Forum som bakkede op om Alternativets position på spørgsmålet om retsforbeholdet. Se dokumentet her:
  1. med afsæt i Politisk Forums beslutning, blev kampagnen “ja,men” udviklet.

Man kan være uenig i både politisk ledelses beslutning, Politisk Forums beslutning og afviklingen af “ja,men”-kampagnen.

Men at påstå at vores holdning til retsforbeholdet har været hemmeligholdt eller ja,men-kampagnen ikke har afsæt i en demokratisk beslutning er faktuelt forkert.

Vi kan være uenige, ja. Men at fremkomme med helt udokumenterede påstande er ikke i orden.

Kh

Uffe

2 Likes

Som svaret på mail til Uffe m.fl.:

Kære Uffe,

Tak for dit svar, men det meste er desværre irrelevant: Sagens kerne er hvorvidt politisk ledelse uden mandat fra Politisk Forum kunne køre en kampagne, uanset emnet - alt andet inkl. presse, valgkamp, strategi og snak er irrelevant. Og at du Uffe var ude at udmelde din personlige holdning var absolut i orden, det er ikke problemet her.

MEN uanset om der var ført en “Ja, men”, “Nej, men” eller “ved ikke” politisk kampagne, så var der ikke givet mandat til at køre kampagnen fra Politisk Forum (var der dét burde jo have været fremlagt forlængst), og det gør handlingen vedtægtsstridig - og skidt så med dén ene kampagne, men hvis vi ikke gør noget seriøst ved den sag hvad er så den næste kampagne som jeg, de mennesker i partiet og medlemmerne samt vælgere generelt får trukket ned over hovedet uden at den har været igennem POFO som vi i fællesskab har aftalt er udgangspunktet, jf. vedtægterne som er et juridisk bindendedokument.

Juridisk set ud fra vedtægterne er svaret umiddelbart nej til at alt er gået som det skal, Politisk Forum kan som det eneste udvikle og kvalificere (læs juridisk: fortolke og godkende) Alternativets politik, mens politisk ledelse kun kan formidle den godkendte politik (og altså ikke formidle en kampagne der ikke er godkendt i POFO). Jeg kan få vedtægts-advokater som jeg på forhånd har rådført mig med til at attestere dette, men dét er vel præcis det skridt vi helst skal undgå her, således at det ‘blot’ opdages og håndteres internt - desværre allerede nu efter en del polimik, men vi kan forhåbentligt undgå meget mere og komme videre stærkere.

Og det kommer vi når nogen tager ansvar for problemet og løser det, hvilket jeg ikke er i position til alene, og derfor beder jeg - med mod til at gå imod flertallet (jeg kunne jo bare lade være, jeg vinder intet personligt ved det her, formentlig tværtimod og bruger megen tid på det), empati med de involverede, ydmyghed overfor vælgerne og dermed vedtægterne samt gennemsigtighed ved at lade alle vide hvad jeg ved om sagen og hvad jeg ønsker med den - om at andre kigger på det. Og lad mig understrege; kigger på det ud fra en objektiv juridisk vinkel.

For var det bare noget jeg og Uffe havde aftalt og blevet i tvivl om, eller sågar en intern skriftlig aftale der blev brugt - intet problem; det sker hele tiden ved uheld i dette kaotiske miljø og det skal der være plads til. Men vedtægterne er noget vi har gennemarbejdet og derefter lovet mange tusinde mennesker som den absolut bindende kontrakt med medlem og vælger; de SKAL være i orden og kan IKKE dispenseres fra som vi ønsker det - ellers er der ingen formel styr på partiet og dermed intet reelt demokrati. Derfor min, nidkære om man vil, fokus på juraen deri. Det skylder vi vælgere og medlemmer at have styr på.

Med venlig hilsen,

Søren O. Ekelund

SamfundsTanken
Mobile: +45 2073 0028
E-mail: soe@samfundstanken.dk

1 Like

Som svaret på mail til Maj:

Hej Maj,

Tak for dit svar. Jeg håber også eksklusionen har overholdt vedtægterne, men juridisk set er det ikke åbenlyst og Alternativet der står med bevisbyrden - derfor markerer jeg det som en risiko og et væsentligt anliggende.

Jeg tænker uanset at alle eksklusionerne et naturligt emne at kigge på for det kommende evalueringsråd, og vil om ikke andet opfordre til det - det er vigtigt at vi kan kigge os selv efter i sømmene.

Med venlig hilsen,

Søren O. Ekelund

SamfundsTanken
Mobile: +45 2073 0028
E-mail: soe@samfundstanken.dk

1 Like

Som almindeligt medlem af Alternativet og nej-siger ved afstemningen om retsforbeholdene, kan jeg fint forstå folks reaktion på “JA -men” kampagnen, men ligefrem at gøre det til en stor og fæl overtrædelse af Alternativets vedtægter, synes jeg selv er at gå til yderlighederne.

Jeg har fået den forståelse, at den såkaldte politiske ledelse har erkendt en fodfejl i denne problemstilling.

Det er svært for et parti at kunne gå på to ben, når vi gennem hele den politiske historie har oplevet, at det at gå på to ben, det kan ikke lade sig gøre.

På den måde kravler alle partier rundt på et ben, med det andet ben, der er fuldstændig blottet for muskler og kræfter, og derfor hænger slapt og ubrugeligt ved siden af, som et irriterende vedhæng.

Alternativets politiske ledelse prøvede at få det ubrugelige ben i takt med det andet ben, ved hjælp af “Ja -men” kampagnen, så det kunne se ud som at Alternativet gik på to ben, men kom i stedet for til at snuble.

Det har den politiske ledelse forhåbentlig lært en del af, om ikke andet at lytte til det andet bens medlemmer.

Alternativet har jo netop et debatdogme der lyder:

“Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er.”

Problemet her er, at det ikke kun er vores politiske modparter (ikke modstandere) og som vi er uenige med, vi skal lytte til, men i aller højeste grad også lytte til de venner og Alternativets medlemmer vi er uenige med.

Det var dette sidste den politiske ledelse havde lidt svært ved at håndtere.

Men al begyndelse er svært også at få et parti til at gå på to ben.

Havde Alternativet til afstemningen om retsforbeholdene haft både ja og nej siger i samme rum og studie, da ville Alternativet vitterlig have gået på to ben, uden at snuble.

Et parti kan netop kun gå på to ben, når det lader begge sider af partiets holdninger komme til orde og så kan et parti ikke blot gå på to ben, det kan endog både hoppe, løbe og danse, hvad ingen andre partier kan.

Så har den politiske ledelse i Alternativet lært at lytte til de venner og Alternativets medlemmer de er uenige med og giver dem taletid og -rum, så vil Alternativet som det første parti i danmarkshistorien kunne hoppe, løbe, danse, klatre i træer, svømme, dykke ned i folkedybet og meget meget andet, som ingen partier før Alternativet har kunnet gøre.

Glæder mig til at møde jer alle der kommer til årsmødet i Odense.

Kærligste hilsener

Lars Kristensen

4 Likes

Jeg kan tilføje Rasmus Nordqvists turne med organisationer, der klart støtter afskaffelse af retsforbehold under de vedtægtsstridige aktiviteter.

Efter at have forholdt mig til et partiprogram som intet nævner om afskaffelse af retsforbehold og yderligere EU-integration var det en sørgelig overraskelse at se Alternativet overhale Radikale Venstre i EU-begejstring. I forbindelse med folkeafstemningen fortalte Rasmus Nordqivst mig, at aktiviteterne ville være oplysende og inkludere såvel modstandere og tilhængere, men det blev noget helt andet i form af en turne med Nordqvist og følgnede organisationer:

Dansk Iværksætter Forening, repræsenteret ved Jakob Engell-Schmidt (V), der udover offentlige midler er en Dansk Industri-finansieret rugekasse for borgerlige ungdomspolitikere uden nogen interesse eller fundament i reelt iværksætteri.

Red Barnet, repræsenteret ved psykolog Kuno Sørensen, der i sin tid også var fortaler for den ulovlige logningsbekendtgørelse, som senere blev underkendt af EU-Domstolen.

Mellemfolkeligt samvirke, der vist ikke behøver en præsentation.

Kritik af denne fuldstændig ensidige og efter min mening manipulerende sammensætning blev affejet internt, til trods for den tydeligvis er/var i strid med vores vedtægter om at se emner fra flere sider med både fordele og ulemper.

1 Like

Læser man i Alternativets partiprogram, fremgår det ret tydeligt, at Alternativet er EU-positivt.

Til info er den primære diskussion umiddelbart foregået her, i to tråde i Facebook-gruppen “Alternativet: en seriøs bæredygtig omstilling”:

https://www.facebook.com/groups/384733191662984/permalink/795251427277823/

https://www.facebook.com/groups/384733191662984/permalink/795353783934254/

Som nyt medlem af partiet/bevægelsen/foreningen er jeg ved at forberede mig på min første, men forhåbentlig ikke sidste landsmødedeltagelse.
Det har været spændende at følge med i dialogen om denne sag, som jeg håber bliver endelig lukket inden lørdag. Det vil være respekt over for Landsmødet at dette sker.
Når dette er sagt, giver dialogen mig anledning til et lille suk; for hold da op hvor er der meget at læse op på, og hvor er der dog mange kilder at lede frem. Og når man er i gang, falder man (jeg) over flere - læs mange - kilder, der ikke er opdaterede.
Har jeg mon ret i en amatøragtig antagelse om, at “bureaukratiet” ofte bliver det første offer, når den får på alle kreative tangenter samtidig?
Det første jeg gjorde, da jeg læste sagens første indlæg, var at slå op i vores WIKI, for at finde referat og bilag fra det omtalte møde i Politisk Forum. Det findes ikke!
Hvis WIKI står til troende har Politisk Forum kun holdt eet møde i hele sin funktionsperiode. Det var den 17. april i år, hvor man bl.a. vedtog partiets skolepolitik (dette dokument findes heller ikke på WIKI)!!
Dette er som sagt blot et par eksempler på, at det må have været, og stadig er vanskeligt, og for både den politiske og den organisatoriske ledelse at sikre den nødvendige konsistens og dokumentation af de trufne beslutninger.
Jeg har set, at Maskinrummet efterlyser frivillige, der vil gøre en indsats, og jeg håber, at der er flere, der sammen med mig, efter Landsmødet, vil tilbyde os.
Først og fremmest for partiets skyld.
Vi har den sidste tid set eksempler på kloge folk uden for partiet, der nok engang varsler (læs: håber på) vort partis snarlige deroute. Det sker naturligvis ikke, for os! men et langt arbejdsliv har lært mig betydningen af altid at huske, at “Djævelen altid ligger gemt i detaljerne” og at “Fanden tager de sidste”.
Den konkrete sag mellem to stærke hanner, kan formodentlig kun afgøres, sådan som stærke hanner altid har fundet ud af, hvem der er den stærkeste. Tillad mig at bede om at I klarer det, uden at involvere os andre. Jeg appellerer til at I senest fredag aften får bilagt jeres uenighed, og fortæller om det her i tråden, således at vi alle kan mødes i Odense uden en mere eller mindre grim smag i munden.
Og lad os så sammen sikre, at sådanne sager ikke fremover opstår på grund af manglende transparent dokumentation.
Jeg ønsker os alle et godt Landsmøde
/Palle

3 Likes

Nej, det gør det ikke.

Men du må meget gerne fortælle hvilke punkter i partiprogrammet du mener forklarer at Alternativet ønsker at ophæve samtlige danske retsforbehold. Mig bekendt er det i øvrigt slet ikke i tråd med Å vælgere eller medlemmer.

1 Like

“Danmark bør ligeledes indenfor EU-medlemskabet arbejde på, at bæredygtighed bliver prioriteret
højere end økonomisk vækst. EU er muligvis den eneste organisation i verden, der
har tilstrækkelig gennemslagskraft til at føre an i forhold til sådanne nødvendige globale
reformer. Hvis EU tager føringen, er vi ikke i tvivl om, at andre lande vil følge med. EU
har en enestående historisk mulighed for at lede menneskeheden, og det er vigtigt, at
institutionen ikke svigter sine befolkninger i denne altafgørende stund.”

Det anser jeg for en særdeles positivt tilgang til EU. Du kan have en andene opfattelse. Dette er min opfattelse.

Jeg anser det præcis for hvad det er, et punkt i “5.5. MÆRKESAG | Danmark som foregangsland for bæredygtig økonomisk politik” der beskriver nogle prioriteter og politiker inden for det eksisterende medlemskab. Det har intet at gøre med at afskaffe danske retsforbehold.

Jeg synes det hænger meget godt sammen. Der er vi så blot uenige.

Min pointe er nu ikke om Alternativet er for eller imod EU, men om der handles efter vedtægterne og dermed ifølge med den kontrakt der er lavet med medlemmer og vælgere for at få deres støtte og stemme.

Dette finder jeg stadig ikke opfyldt men dialogen her kan forhåbentligt give det nødvendige indput til at udfordringen behandles meget seriøst både på årsmødet og efterfølgende.

Jeg finder det her væsentligt at tilføje at i mailudvekslingen med storkredsbestyrelser, hovedbestyrelsen, etc. følgende mit udkald skrev Mikkel Nørskov Kjær som følger, som er væsentligt at nævne her da det ellers kun fremgår på mail og i lukket forum:

Citat, Mikkel Nørskov Kjær, mail ti 24-05-2016 16:49: "EU visionen vedtaget på POFO i september 2015 udgjorde grundlaget for kampagnen, da papiret indeholdt visioner og retning. Nøjagtig som andre visionstekster vedtaget på POFO. Visionsteksten dannede grundlaget for ”ja, men” kampagnen fordi en af hjørnestenene i kampagnen var ønsket om større gennemsigtighed, mere demokrati og åbenhed i EU – nøjagtig som beskrevet i EU visionsteksten. "

Der skal her understreges vedr. EU visionen september 2015 fra POFO at den

  1. kom EFTER “Ja, men” kampagnen offentligt var meldt ud, her 21. august 2015: https://www.dr.dk/nyheder/politik/alternativet-siger-ja-men-til-folkeafstemning

  2. er Mikkel Nørskov Kjærs fortolkning af vedtægterne, ikke en objektiv juridisk fortolkning.

  3. Problemet forøges af at Kim Hyttel som del af politisk ledelse jf. dokumentet jeg leverede * mener at politisk ledelse havde ret til at træffe beslutning om “Ja, men” udenom POFO, og ikke på noget tidspunkt henviser til visionsdokumenter. Der er altså i ledelsen generelt tvivl om hvordan vedtægterne skal tolkes, og de tolkes tilsyneladende i visse tilfælde meget frit - mere end jeg, som sagt, kan acceptere, og umiddelbart mere end normalt juridisk accepteres.

*) http://www.samfundstanken.dk/SOE/160524SOE.pdf

1 Like