Spørgsmål til Hovedbestyrelseskandidater 3: Hvordan sikrer vi gennemsigtighed og god kommunikation mellem Alternativist og Hovedbestyrelse, så vi ikke laver en os/dem fornemmelse med uklar kommunikation?

Via Appgree har vi spurgt Hvilken udfordring der er den vigtigste en kommende HB (hovedbestyrelse) bør kunne svare på?

Det er er der kommet en række gode bud ud af og de tre med størst opbakning har vi lagt op i hver deres tråd her på dialog, så vi sammen kan blive klogere og debattere mulige løsninger.

Vi inviterer de opstillede kandidater til hovedbestyrelsen til at komme herind på dialog og deltage i debatten.
Se de to andre spørgsmål her:

–> Bred repræsentation af landsdelene

–> Månedlig app-gree med medlemmernes vigtigste spørgsmål til HB

–> Alle kredse skal have en kontaktperson i HB

Som opstart efter årsmødet:
HB skal rundt i alle kredsene hvor både kredsbestyrelse og lokalbestyrelser deltager (evt. et dagsseminar?). Her skal HB høre, hvor der trænger til at blive gjort forårsrent i organisationen. På mødet kan der så aftales, hvem der er informations-led mellem lokalforeninger og kredsen, samt fra kredsen til HB.

Klar afgrænsning, hvad der er Hovedbestyrelsens bord og hvad der er Landssekretariatets bord.

HB-møde to gange månedligt, hvor det ene møde er et klassisk bestyrelsesmøde og det andet et opsamlingsmøde mht. hvilke ting der er kommet ind fra kredsene af indspark og forespørgelser.

Vigtigst af alt i forhold til god kommunikation mellem hovedbestyrelsen og ud i kredsene er, at der skal være et kontinuerligt og gennemsigtigt flow af information fra landsledelsen selv til HB. Hovedbestyrelsen skal være klædt på til at svare på spørgsmål og videreformidle informationer. Dette på forkant.
Hvis HB er på bagkant, risikerer man i høj grad, og der skal handles, nærmest før man i kredsene har fået af vide hvad problemstillingen handler om. Det er noget der trækker tænder ud i samarbejdssituationer.

kh.

tatjana

Fedt spørgsmål. Jeg har lige svaret på de to andre spørgsmål, så håber også at I går ind og læse dem. Jeg kan desværre ikke være i Odense i weekenden, så er glad for muligheden for at svare mere i dybden her.

Det lyder lidt kedeligt - og potentielt modsat innovation (det er det ikke) - men mit svar er struktur, struktur, struktur.

Alternativet har allerede mange gode værktøjer (såsom Dialog, App-gree m.m.) til at sikre at medlemmerne er orienterede. Vi skal sikre at der forud for hvert hovedbestyrelsesmøde er en klar meddelelse om hvad der er på dagsordenen. Det skal suppleres med en “idé-boks” hvor alle medlemmer direkte kan foreslå dagsordenpunkter. Det kan hurtigt blive kaotisk, men det er fint. Der er ingen garanti for at alle foreslag kommer på dagsordenen - for det kan hurtigt løbe løbsk, men der er en garanti for at det bliver taget seriøst og overvejet.

Derudover synes jeg det er et rigtigt godt foreslag fra Tatjana ovenfor (godt arbejde :smile:) - alle kredse skal vide hvem i HB de kan kontakte.

Det skal også være klart for alle, hvem i Hovedbestyrelsen der har ansvar for hvad, løber med hvilke processer, interesserer sig særligt for hvilke emner.

Det kræver også respekt fra medlemmerne. Ligesom de fleste medlemmer, er HB medlemmerne “bare” frivillige - det nytter altså ikke at spamme, men kræver seriøs overvejelse - er det her noget som det er bedst at hovedbestyrelsen diskutere. Eller er det kreds bestyrelsen? Eller er det måske et debatindlæg? Eller skulle jeg egentlig ikke bare gå i gang med at implementere min idé og så se hvad der sker? Jeg lover - respektere fremfor at spamme mig, så respektere jeg altid din henvendelse :slight_smile:

Som sagt, kan jeg desværre ikke være i Odense i weekenden. Det er jeg (måske) mere ærgerlig over end dig :slight_smile: Håber dog at kunne få lov til at omsætte disse tanker til handling, som del af hovedbestyrelsen.

Alt det bedste,
Alexander

Det rigtig interessante her tror jeg er hvad har medlemmerne, kredsen, lokalkredsen brug for og hvordan får vi lavet en optimal løsning der passer til det.
Det er mange forskelige informationer og men hvis man behandler dem alle ens, så drukner vi i dem.

Noget information skal bare være tilgængeligt f.eks. referater fra diverse møder og beslutnings processer.
Den nemme løsning for det er et godt organiseret Wiki, hvor man kan slå alting op.

Så er der noget det er smart at alle ved f.eks at der findes et nationalt udvalg der arbejder med at indsamle inspiration til KV17. Det skal alle kredse bare vide, men i øjeblikket kommer nye kredse hver uge så skal vi jo i realiteten sige det hver uge for at sikre alle ved det, og det er en af de store udfordringer lige nu, men en udfordring vi måske ikke har om et år når vi bare kan sende en mail til 90 lokalforeinger.

Så er der det information som er super relevant for mig, men ikke for andre i Kolding, måske fordi jeg brænder rigtig meget for skolepolitk, hvordan får vi det ud, så det kun rammer de relevante ?
Jeg synes jeg har oplevet flere gange at folk at sagt "øv, jeg viste slet ikke at de var igang med at debattere det emne, det var lige det jeg gerne ville være med til"
Det tror jeg vil skal være bedre til at finde en løsning på.

Der er helt sikker flere former for information, men jeg stopper her inden den her tekst bliver for lang :slight_smile:

Dejlige perspektiver at læse! Og som en krydsning af nogle af jeres pointer, vil jeg sige RELATIONER, relationer, relationer.

Vi skal udvælge (og måske udvikle) strukturer, hvor mange flere lokalbestyrelser og medlemmer har en nem adgang til de informationer og de beslutningstagende enheder, som de har brug for i deres arbejde. Derfor skal vi

Som Tina skriver, er det vidt forskellige type information, den enkelte har brug for.

Umiddelbart ser jeg tre vigtige tilgange til at styrke gennemsigtighed og god kommunikation:

  • Tydeligehed omkring arbejdet og beslutninger i HB. Her kan vi finde inspiration i de opdateringer og udmeldinger, der kommer på Den grønne Gang (facebook). Det er vedkommende og praktisk med videoformatet. MEN, HB skal findes en god måde at vise og tydeliggøre mellemregningerne, så hvem end der måtte være interesseret, nemt kan følge med i en beslutningsproces.
  • Åbenhed om HB’s arbejde, fx med åbne bestyrelsesmøder (som vi har gjort det i Kbh) og online spørgetime.
  • Relationer i fokus, hvilket bl.a. betyder, at HB skal påtage sig et faciliterende lederskab over for storkredsbestyrelser og lokalbestyrelser. Når vi har denne slags hierarkiske strukturer (HB, storkredse, lokalkredse), så skal vi sørge for, at strukturerne bidrager til at understøtte og løfte hinanden. Med relationerne i fokus - fx med en tæt kontakt og inddragelse af storkredsbestyrelserne i HB’s arbejde.

Helt grundlæggende handler det om, at HB skal skabe kommunikative rammer, som lever op til vores værdier og dogmer. Det er svært, men der er til gengæld rigtigt meget godt at bygge videre på!

Jeg er glad for, at medlemmerne har valgt det her spørgsmål, for det er enormt vigtigt, og noget, der fylder meget hos de fleste.
Som Nilas, mener jeg også, at vi skal se på forskellige typer af kommunikation.

Der den hardcore dokumentation for beslutninger, drøftelser osv i form af referater o.lign. som skal være let tilgængelige, så alle kan få adgang til dem, hvis de får behov for det.

Så er der inddragelse i beslutnings- og arbejdsprocesserne, som er den vigtigste mulighed for at klæde HB bedst mulig på til at tage beslutninger, og skabe en bedre forståelse og ejerskab for udviklingen hos medlemmer. (Jeg kan komme på mange initiativer, der kan understøtte det. Det mest simple ville være, at lægge dagsorden til HBmøder offentligt ud en uge før mødet, og gøre det til kotume, at hvert HBmedlem tager kontakt til medlemmer/tillidsposter i organisationen og beder om deres råd til de aktuelle punkter på dagsordenen)

Og så er der den almene relationelle kommunikation, hvor ingen i organisationen skal være i tvivl om, hvem der sidder i HB og hvad det er for nogle mennesker. HB-medlemmer (og isærdeleshed formandsskab), skal gøre sig synlige i det daglige, og gerne i et format, hvor de deler ud af deres overvejelser, tvivl og overbevisninger. Hvis medlemmerne kan se HB som en flok rigtige mennesker, vil der også opstå meget mere tillid omkring deres arbejde og beslutninger (Vi ved jo alle, at gode ledere, er dem man også forstår som mennesker og ikke bare chefer)