Afstemning # 2 - Angående mulighed for ændringer af partiprogrammet på Landsmødet

Kære allesammen

På Årsmødet skal vi, som I ved, stemme om en masse vedtægtsændringer.
Tiden på Årsmødet er knap, og det vil derfor ikke være muligt for alle at komme til orde på selve dagen. Jeg håber derfor, at mange af jer har lyst til at bidrage på tråden her, hvis I har argumenter, spørgsmål eller andre overvejelser til den afstemning, der fremgår af overskriften. Det vil hjælpe os alle til at blive så forberedte som muligt, når vi skal stemme om de mange forslag.

I dag eller i morgen modtager I et link til årsmødehæftet på jeres mail, hvor I blandt andet kan læse om vedtægtsforslagene. Her henvises der til 25 afstemninger, som I kan læse mere om i Afstemningskataloget, som I får i samme mail.
I kan også finde afstemningskataloget på linket her: http://alternativet.dk/website/wp-content/uploads/2016/02/afstemningskatalog.pdf

De allerbedste hilsner
Leni, Landsekretariatet

Forslag 2 og 12 strider imod hinanden, så de skal konkurrere indbyrdes. Hvis vi stemmer om dem på samme tid, er der tre mulige udfald: Forslag 2, forslag 12, eller status quo. Men så vil det være urimeligt at kræve 2/3 flertal, fordi de to forslag tager stemmer fra hinanden. Derfor er det bedre at stemme om forslagene hver for sig. Så kan man kræve 2/3 flertal. Hvis begge forslag får 2/3 flertal, skal der yderligere stemmes om forslag 2 kontra forslag 12. Her vinder den, der får flest stemmer.

Kære Carl.

Angående 2 og 12, så fremgår det også af afstemningskataloget, at de vil blive behandlet sammen.

Vi har nogle meget erfarne dirigenter, så du behøver ikke foreslå, hvordan vi behandler forslagene. De skal nok hjælpe os godt igennem dagen. Tankerne er dog værdsat.

Nis