Spørge- og lyttetime om årsmødet og vedtægter 25. maj

Her bliver der mulighed for at chatte med en fra Landssekretariatet og/eller HB om årsmødet samt med medlemmer fra Vedtægtsudvalget om vedtægtsforslagene fra udvalget onsdag d. 25. maj kl. 17.30 - 18.45.
Derudover er der arrangeret slyngestue fredag d. 27. maj i Fyns lokaler i Odense ang. vedtægter. Mere information derom findes i indkaldelsen.

1 Like

I mailen med materiale til årsmødet forekommer ordet Årsmødehæfte. Er der nogen, der ved om vi får udleveret materialet på papir i Odense?

Ja - vi får udleveret materialet i Odense i en fin mappe :slight_smile:

2 Likes

Hvordan fungerer det her?

Hejsa
Det fungerer sådan, at du skriver dit spørgsmål der hvor du spurgte hvordan det fungerer, og så svarer nogen :slight_smile:

Du kan vælge at trykke på “svar” ud for det indlæg, du gerne vil reagere på, eller du kan vælge at trykke “svar” ud for Deas indlæg øverst, og så starter du en ny tråd

Hej Astrid. Nogen er også mig :slight_smile:

Hej Nils - dejligt at du også er med på vagten :slight_smile: Så kort sagt, Lyngby-Taarbæk, så svarer Nils og jeg afhængigt af om du spørger om vedtægter eller årsmøde :slight_smile:

Ah ok. Så det er spørge læse time :slight_smile: Tak. Jeg skriver hvis jeg får spørgsmål, var egentlig mest spændt på at høre hvad andre spørger om.

Faktisk har jeg et helt generelt spørgsmål. Jeg er ikke den store vedtægtsnørd, men der er forslag til mange nye vedtægter. Er der virkelig brug for alle dem? Mister vi ikke bare en masse frihed?

Dejligt at du spørger :slight_smile:
Vil du have det korte eller det lange svar?

Det lange tak, vi har jo en hel time, og der er ikke så mange andre der har meldt ind:grin:

2 Likes

Vi er et parti med 10.000 medlemmer. Vi skal være enige om, hvad Alternativet er og hvordan det fungerer på landsplan, og derfor har vi nogle vedtægter på Landsplan.

Det er den overordnede ramme, der definerer vores operationelle gøren og laden. Det er dér, vi forventningsafstemmer med hinanden, hvad grundloven er i Alternativet. Derfor skal landsvedtægterne være overordnede storkredsvedtægterne og lokalforeningsvedtægterne.

Landsforeningens vedtægter er nu udvidet til at omfatte KV-valg langt mere udførligt end før, og ikke mindst FT-valg er nu meget mere forankret i organisationen. Det er nødvendigt at der er en vis ensartethed for at vi også i et vist omfang har en ensartet kultur - det er jo heller ikke sådan, at alle Storkredse frit har kunnet vælge deres egne værdier, sålænge de sørgede for at der bare var 6. Mangfoldighed, medlemsinddragelse, gennemsigtighed i vores praksis etc. skulle gerne være ens over hele landet. Men måden man udmønter det på kan sagtens være forskellig.

Jeg er jo fra Østjylland, og vi havde, som en stor del af Danmark ved, årsmøde i april, hvor vi valgte folketingskandidater. Den bestemmelse om, at en kandidat skal have været medlem i 3 mdr stod kun i landsvedtægterne og ikke i storkredsvedtægterne, og derfor røg den under min radar (fordi jeg kun havde min opmærksomhed rettet mod alle de paragraffer i landsvedtægterne vi gerne ville revidere, og ikke dem, vi ønskede at bevare). Og de fleste Alternativister husker nok at vi kom lidt i stormvejr af den grund.

Det jeg prøver at sige er, at der er brug for enighed om, hvordan “man gør”, når man er Alternativet, og at der er brug for at det står “alle steder”, så man kan nøjes med at se eet sted, og så har man svaret. Derfor bliver det ret omfangsrigt.

For at gøre det lettere at være Storkredsforening og lokalforening har vi lavet nogle minimumsvedtægter, som indeholder paragraffer og stks af tre typer: SKAL-stks, SKAL-med fleksibilitet-stks, og KAN-stks: SKAL stks er fuldkommen basic og elementære stks som feks foreningens navn og hjemsted, om opløsning, om økonomi og andet, som SKAL være der, for at det er juridisk holdbare vedtægter. Så er der dem med SKAL-med fleksibilitet. Det er stks, der bare SKAL være der, men hvor der er frihed til at vælge indholdet - det kan f.eks. være størrelsen på bestyrelsen eller om der skal være direkte valg til forperson eller om bestyrelsen konstituerer sig selv. Og så er der KAN stks, hvor vi gerne vil inspirere, men lader det være helt op til foreningen, om de ønsker at have sådan et stk med eller ej. Det kan f.eks. være om pofo i forhold til Storkredsen.

Vi har også lavet den vidunderligt mundrette betegnelse “FLTP”, der betyder “Følger landsvedtægternes tilsvarende paragraf”. Det betyder, at foreningens vedtægter revideres pr automatik, uden at skulle vedtages lokalt, hvis Årsmødet har vedtaget ændringer i landsvedtægterne. Det er ikke noget nyt - lokalforeningernes vedtægter har altid skullet indordne sig under landsforeningens, men nu slipper vi for besværet med en formel revidering.

Hvis man nærlæser det materiale vi har lavet, og hvis man reflekterer over det, vil man kunne se, at vedtægterne faktisk er ret rummelige. F.eks. har Københavns Lokalforening lavet en bestyrelse, hvor nogle af mandaterne er besat af makkerpar, dvs. der er to personer om eet mandat, så de er rigtig mange i den bestyrelse, selv om der kun er 7 stemmer. Og de kunne faktisk sagtens se sig selv i den konstruktion vi har foreslået.

Alt i alt giver det rigtig meget læsestof og mange ting at forholde sig til. Pointen med det er, at det i det lange løb gør liver lettere.

Det er også værd at bemærke, at minimimumsvedtægterne er lige netop det: minimum. Det er fuldt lovligt at lave flere paragraffer og stks, så længe de holder sig inden for rammen af landsforeningens vedtægter.

1 Like

og for resten: hvem er det jeg skriver med - personen bag lokalforeningsnavnet? :slight_smile:

Mette Mortensen, forperson i Lokalforeningen. Jeg har desværre lidt problemer med at logge på dialog som mig selv, så derfor misbruger jeg nok lidt lokalforeningens profil i dag. Men besluttede det var vigtigere at være informeret.

ja da - det er da helt ok, det er bare rart at vide om man kan fortsætte snakken en anden gang - på lørdag f.eks.

Hejsa… Angående kommunefoerningerne.

Paragraf 13 stykke 2. “når det er nødvendigt”? Hvad betyder det, hvem bestemmer det?

Paragraf 13 stykke 5. Så kandidatudvalget kan egenhændigt bestemme kandidaterne i en Storkreds… Hvem bestemmer hvem der sidder i det udvalg?

Ja beklager :slight_smile: Men synes det er sååå vigtige spørgsmål:

Paragraf 17 stykke 2. Og hvem bestemmer hvem der er valgbar? Kandidatudvalget? Er kandidatudvalget medlemsvalgt?

Hej Thomas - fedt du dukker op her :slight_smile:

Til de øvrige læseres orientering gengiver jeg lige teksten her:

§13, Kommuneforeningens årsmøde, stk 2: “Hvis det er nødvendigt kan bestyrelsen indkalde til supplerende opstillingsmøder…”

Det er bestyrelsen, der vurderer om det er nødvendigt, og beslutningen træffes med simpelt flertal (jvf §10, stk 8). Og hvis dit spørgsmål er, hvad der er nødvendigt, kan jeg ikke give konkrete eksempler her og nu, men det er skrevet ind for at give bestyrelsen og lokalforeningen noget råderum, så de ikke er låst af nogle dumme vedtægter.

Paragraf 20 stykke 1. Så det er ikke forpersonen der fremadrettet skal tegne storkredsen? Men efter al sandsynlighed alle medlemmerne at bestyrelsen? Vil det ikke sænke beslutningshastigheden for bestyrelsen, samt i forbindelse med Paragraf 10 stykke 4, sørge for at sætte forpersonen under pres?

Hej igen :slight_smile: Da der kun er mulighed for at stille 3 spørgsmål herinde (Havde jeg ikke lige set), må jeg lige skrive fortløbende. Beklager hvis det gør overblikket lidt svært.

Paragraf 11 stykke 2, under Kommune foreninger. Afgiver storkredsen hér fuldstændigt sin evne til at hjælpe lokalforeninger? Skal disse virkeligt melde direkte til HB eller konfliktrådet, hvis de ikke enstemmigt kan blive enige om opgaver, fordelinger samt økonomi?