Spørge- og lyttetime om årsmødet og vedtægter 25. maj


(Astrid Carl) #21

Skriv endelig bare en kommentar til det lange svar jeg gav dig. Jeg vil gerne have feedback.


(Thomas Risum) #22

Well, vil bestyrelsen ikke være mere låst, hvis der stemmes for vedtægten? For lige nu står det vel bestyrelsen helt frit for at indkalde? Så længe der er et beslutningsdygtigt antal til stede?


(Thomas Risum) #23

Paragraf 21 stykke 1. Så hvis man lægger ud, uden at spørge om lov først, har man ikke krav på at få det ud lagte tilbage? Hver bestemmer hvad der er relevant at lægge ud for? (har jeg misforstået paragraffen totalt? muligheden foreligger HELT sikkert :smiley: )


(Lokalforening Lyngby Taarbæk) #24

Ok, tusind tak, det giver selvfølgelig mening at der skal være ens regler og dit eksempel med valget i Østjylland forstår jeg også. På den anden side kan man også sige at meget specifikke vedtægter kan gøre det besværligt i og med mange vedtægter i sig selv giver mulighed for at man overser hvad der er vigtigt.

Tag for eksempel paragraf 13. stk. 7, som er en blandt flere der går ud på lighed mellem kvinder og mænd. I min lokalforening stillede der kun de op til bestyrelsen som blev valgt. Og fordelingen er nogenlunde lige (3 mænd, 2 kvinder). Har der været problemer med ulige fordeling? For det er ikke mit umiddelbare indtryk. Jeg er ikke sikker på at jeg helt har forstået paragraffen, men som jeg læser den skal man i alt opstille dobbelt så mange kandidater som der skal vælges. Det kan godt blive problematisk i nogle lokalforeninger tror jeg.

Jeg er helt ærligt kun nået igennem halvdelen af forslagene. Det kan være tingene giver mere mening når jeg har læst minimumsvedtægter.


(Astrid Carl) #25

Nu er du i Storkredsforeningsvedtægterne, ikke?

Teksten lyder “Kandidatudvalget har pligt til at vurdere, om der er tilstrækkelig mangfoldighed i kandidatfeltet og om kandidatfeltet er tilstrækkeligt kompetent. Hvis kandidatudvalget vurderer, at det ikke er tilfældet, skal de arbejde for at identificere kandidater, der kan styrke kandidatfeltet på disse områder”

Nej, kandidatudvalget bestemmer ikke kandidatfeltet i storkredsen. Som det fremgår af kommuneforeningernes minimumsvedtægter i §14 stk 1, kan kommuneforeningen afholde opstillingsmøder, hvor de kan indstille kandidater til storkredsforeningens opstillingsmøder. Hvis kommuneforeningen gør dette, giver den dermed kandidaten sin anbefaling. Kommuneforeninger kan ikke selv stille kandidater op til folketinget.

Vi ved på baggrund af udtalelser fra forskellige kommuneforeninger, at der er stor forskel på om de ønsker at holde opstillingsmøder eller ej. Nogle ønsker det bestemt ikke.

De kommuneforeninger, der holder opstillingsmøder jvf §13, stk. 1., dvs senest 4 uger før Storkredsforeningens opstillingsmøde, der holder i marts, sender altså kandidater ind til storkredsforeningens opstillingsmøde. Men kandidater kan også stille op på storkredsforeningsmøde uden at være indstillet af en kommuneforening.

Når det samlede felt er kendt, er det kandidatudvalgets pligt at vurdere om det er tilstrækkeligt mangfoldigt. Og her skal vi se i afsnittet om mangfoldighed, som står i landsforeningens vedtægter i §4, og “flyder over” i Storkredsforeningernes og kommuneforeningernes minimumsvedtægter gennem den nye “FLTP” løsning (der betyder “følger landsvedtægternes tilsvarende paragraf” og derfor automatisk justeres hvis landsforeningens vedtægter justeres).

Kandidatudvalget skal derfor skele til Mangfoldighedsparagraffen og til potentialet ude i Storkredsen, når de udfører deres pligt, og vurderer om feltet er tilstrækkeligt bredt.

For at svare på hvem der bestemmer, hvem der sidder i kandidatudvalget, skal du se i Storkredsvedtægternes §12 Kandidatudvalg, stk 1, hvor der står at det består af et bestyrelsesmedlem fra hver kommuneforening, samt tre bestyrelsesmedlemmer fra Storkredsbestyrelsen. Vi har ikke skrevet eksplicit hvem der udpeger disse personer, men jeg har hele tiden antaget, at de udpeges af de respektive bestyrelser fra disses midte.

Var det svar på de ting, du spurgte om?

Kan jeg virkelig redigere det her? Redigeret af Lokalforening Lyngby-Taarbæk


(Astrid Carl) #26

Jeg er fuldkommen enig i at §13 stk 7 er problematisk, hvis du er i afstemning #17. Den er nemlig ikke stillet af vedtægtsudvalget, og den har lige nøjagtig de negative konsekvenser som du der påpeger.

Derfor vil du også se en fra vedtægtsudvalget på podiet for at tale imod det forslag.

Og ja, jeg tror det hele giver mening, når man har læst det… vi har gjort os umage, men du har ret: der er meget at tygge sig igennem , og ikke mindst huske. Men det er derfor vi har skrevet det hele fyldestgørende, så man kan nøjes med at læse f.eks. kommuneforeningsvedtægterne, hvis det er dem, man skal bruge.


(Lokalforening Lyngby Taarbæk) #27

Ok, tak. Jeg synes også virkelig det er et grundigt stykke arbejde, og regner bestemt med at nå det hele til Lørdag. Jeg skal trods alt også stemme på alle de andre.


(Lokalforening Lyngby Taarbæk) #28

Hmm, jeg mener det er lidt problematisk at jeg kan redigere dine svar ^^


(Thomas Risum) #29

Jatak det var det. Så dem der i sidste ende kan forkaste en kandidat, er en gruppe mennesker som ingen ved hvem er. Jeg er lidt overrasket over, med det kæmpe stykke arbejde i har lavet i vedtægtsudvalget, at en så vigtig ting, som at definere hvem der er “egnede” som kandidater, bliver hægtet op på noget så løst som en antagelse? Hvordan kan det være?


(Astrid Carl) #30

Det er kun godt du spørger, @ThomasRisum

Valgbarhed fastlægges i Landsvedtægerne §13 om tillidsvalgte, og gælder for hele partiet og organisationen


(Astrid Carl) #31

De eneste, der kan forkaste en kandidat er de medlemmer, der møder op på Storkredsens opstillingsmøde og stemmer om kandidaterne. Kandidatudvalget kan ikke forkaste nogen, mig bekendt.


(Astrid Carl) #32

Hvordan mener du at du kan redigere mine svar??


(Lokalforening Lyngby Taarbæk) #33

Se ovenstående svar til for 11m siden…


(Thomas Risum) #34

Først en antagelse, og dernæst en “mig bekendt”. Jeg er ked af det, men det er ikke særligt tillidsvækkende. Er der en ting som jeg ville vægte rigtigt højt i forhold til vores kandidater, er at vi er vores eget ansvar bekendt, og ikke blot forsøger at gemme os bag bestemmelser, og dermed føre indflydelsen væk fra medlemmerne.


(Lokalforening Lyngby Taarbæk) #35

Jeg har i øvrigt selv skrevet det med at det er mig der har redigeret det. Undskyld i øvrigt, men opdagede jeg havde muligheden og ville se om det kunne være rigtigt…
Håber det kun er mig selv der kan se at der står “Kan jeg virkelig redigere det her? Redigeret af Lokalforening Lyngby-Taarbæk”


(Astrid Carl) #36

Faktisk forstår jeg ikke hvad du mener med “egnethed” i denne sammenhæng? vi forventer da at organisationen gør et stor stykke arbejde med aspiranttræning og screening og “den varme stol”-aktiviteter, så medlemmerne kan nå at lære aspiranterne at kende, inden de bliver FT-kandidater.

Men det er ikke beskrevet i vedtægterne ud over at der står, at det er kommuneforeningens opgave (§6, stk 1) “Kommuneforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi i dens geografiske område. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg”.


(Astrid Carl) #37

Thomas, jeg kan ikke disse vedtægter i søvne. Jeg kan dem temmelig godt, men de har været redigeret ufattelig mange gange, fordi vi har lyttet til så mange medlemmer, så ting er røget ud og ind og ud og ind, og derfor vil jeg ikke lægge hovedet på blokken på, om der står en sætning om, at der er en screeningsmekanisme. Og hvis det ikke er tillidsvækkende at jeg er ærlig og gennemsigtig,- ja, altså - det er det altså det jeg har at tilbyde.

Og vi har IKKE skrevet vedtægter, der pinder alle ting ud. Så var vi aldrig blevet færdige. Og så var folk løbet skrigende bort, fordi det er umuligt at forudse alting, og fordi det var blevet et helvede at læse dem. Men så er det jo heldigt at vi foreslår et vedtægtsudvalg, der har fortolkningskompetencen på vedtægterne, og hvis ord står til troende.

Det ville have været dejligt med dine konstruktive input undervejs i processen, for det er altid rart med engagerede og reflekterede bidrag :slight_smile:


(Thomas Risum) #38

Jeg mener , som også er koblet på et andet svar: “Kandidatudvalget har pligt til at vurdere, om der er tilstrækkelig mangfoldighed i kandidatfeltet og om kandidatfeltet er tilstrækkeligt kompetent. Hvis kandidatudvalget vurderer, at det ikke er tilfældet, skal de arbejde for at identificere kandidater, der kan styrke kandidatfeltet på disse områder”. Så det vil sige, at der kan sidde en lille udefineret flok, som har til opgave/pligt til at vurdere kompetencen samt mangfoldighed i feltet. Det er meget store, og løse beskrivelser, da det helt sikkert ikke betyder det samme for den ene som den anden.


(Lokalforening Lyngby Taarbæk) #39

Paragraf 16 skal laves om fra obudsmandsråd til evalueringsråd, og så have overvægt af interne medlemmer. Sender det ikke et ret dårligt signal i forhold til vores værdi om gennemsigtighed?

Jeg læste ombudsmandsrådets rapport fra sidste forår og syntes egentlig den var god. Kan man ikke frygte at et evalueringsråd overvejene af interne medlemmer, vil komme til at forsvare i stedet for at kigge kritisk?

Jeg er enig i at rapporten lagde meget vægt på den offentlige optræden, men det var den til gengæld god til. Har det været overvejet at have begge dele?


(Astrid Carl) #40

Der står højt og tydeligt at du har redigeret i mit svar :slight_smile: Så det kan du - men det fremgår af teksten, og man kan sammenligne den første og forrige version.