Afstemning # 10 - Angående formulering af Politisk Forums opgave

Kære allesammen

På Årsmødet skal vi, som I ved, stemme om en masse vedtægtsændringer.
Tiden på Årsmødet er knap, og det vil derfor ikke være muligt for alle at komme til orde på selve dagen. Jeg håber derfor, at mange af jer har lyst til at bidrage på tråden her, hvis I har argumenter, spørgsmål eller andre overvejelser til den afstemning, der fremgår af overskriften. Det vil hjælpe os alle til at blive så forberedte som muligt, når vi skal stemme om de mange forslag.

I dag eller i morgen modtager I et link til årsmødehæftet på jeres mail, hvor I blandt andet kan læse om vedtægtsforslagene. Her henvises der til 25 afstemninger, som I kan læse mere om i Afstemningskataloget, som I får i samme mail.

De allerbedste hilsner
Leni, Landsekretariatet

Hej,

Her er en lille uddybning af baggrunden for forslaget om vedtægtsændringer der angår vores politiske forum. Forslag nr. 10-12 i afstemningskataloget.

Vi har først og fremmest ønsket en mere klar og gennemsigtig uddybning af politisk forums kompetence og rolle i organisationens udvikling af politik.

Hensigten med forslag nr. 10, er at styrke samarbejdet med medlemmerne/partiet og de folkevalgte fra politisk ledelse/parlamentarisk ledelse. Det skal blandt andet sikre, at der er sammenhæng mellem partiet og de folkevalgtes ønsker til eksterne kampagner og kommunikation i en valgkamp.

Hensigten med forslag nr. 11, er at tydeliggøre at partiets politik udarbejdes af medlemmerne. Folkevalgte skal i sagens natur ikke kun varetage partiets interesser, men har også et ansvar overfor deres vælgere og samvittighed. Derfor en formel opdeling, således at politisk forum varetager partiets udvikling af politik, imens politisk ledelse/parlamentarisk ledelse varetager de bredere og mere dagsaktuelle hensyn.

Hensigten med forslag nr. 12, er at gøre det helt klart, at årsmødet er Alternativets hjerte. Derfor skal vedtagelse af partiets politisk også kunne ske på et årsmøde. I fremtiden og når vedtægter er blevet gennemafprøvede, bliver der måske endnu mere tid til at debattere politik,

Håber det blev tydeligere.

Vh, Jan K