Ulovlig procedure til årsmødet!

På årsmødet skal vi stemme om en masse ændringsforslag til vedtægterne. Der er 25 ændringsforslag fra medlemmerne, plus en samlet pakke fra vedtægtsudvalget.

Det er netop gået op for mig hvordan det kommer til at foregå: Vi skal først stemme om de 25 ændringsforslag fra medlemmerne. De forslag, som bliver vedtaget, kommer til at indgå i den samlede pakke. Til sidst skal vi stemme om den samlede pakke under ét.

Der er to ting, jeg er utilfreds med:

 1. At vi skal stemme om alle ændringsforslagene fra vedtægtsudvalget under ét, som en samlet pakke. Dette er en meget grov måde at stemme på. I princippet kunne det være, at nogle af forslagene kun havde opbakning fra de seks medlemmer af vedtægtsudvalget, og ingen andre. Men fordi vi skal stemme om den samlede pakke, vil alle de upopulære forslag glide med ned. Vi sluger det hele råt.

2.At ændringsforslagene fra medlemmerne bliver koblet sammen med dem fra vedtægtsudvalget. Dette er helt urimeligt. Det betyder nemlig, at hvis jeg stemmer for nogle af forslagene fra medlemmerne - for eksempel dem jeg selv har været med til at stille - så er jeg nødt til også at stemme for vedtægtsudvalgets pakke. Hvis jeg stemmer imod pakken, så stemmer jeg samtidig imod alle forslagene fra medlemmerne.

Jeg mener at dette er i strid med vedtægterne. Det er selvfølgelig underforstået, at man skal stemme om de indkomne ændringsforslag hver for sig, uafhængigt af hinanden. Hovedbestyrelsen kan ikke bare beslutte, at nogle af ændringsforslagene skal grupperes, så man har valget imellem at stemme ja eller nej til dem alle sammen. Men det er faktisk dét, den gør. Hovedbestyrelsen har besluttet at alle ændringsforslagene fra medlemmerne skal kobles sammen med pakken fra vedtægtsudvalget.

Den eneste ordentlige måde at gøre det på ville være, at der først skulle stemmes om pakken fra vedtægtsudvalget, og derefter om de enkelte forslag fra medlemmerne. Men hovedbestyrelsen har åbenbart valgt at gøre det så udemokratisk som muligt.

Jeg havde ellers tilmeldt mig årsmødet, men nu har jeg ikke spor lyst til at komme. Jeg bliver væk i protest imod en særdeles udemokratisk procedure, som tilmed er ulovlig.

1 Like

Spørgsmål til de som har valgt den af Carl beskrevne fremgangsmåde:

 • Er Carls fremlægning korrekt?
 • Hvis ja: Må vi høre bevæggrunden, for sådan som Carl fremstiller sagen, er jeg umiddelbart enig i hans kritik … vil dog gerne høre argumenterne for først:-)
 • Hvis nej: Hvad er så den valgte fremgangsmåde, med begrundelse?

Min personlige holdning er, at man godt kan stemme i blokke, med indholdet af de enkelte blokke skal høre sammen ud fra en eller anden logik der giver mening for den på gældemde blok.

Jeg vil ikke sige, at det er udemokratisk at samle det hele sådan som ovenfor beskrevet, men deltagernes indflydelse reduceres væsentligt, og man riskerer at ting, som ellers ville kunne være stemt igennem, falder, fordi andre enkelt dele er uspiselige.

3 Likes

Kære alle.

Jeg har svaret kort til Carl inde på Facebook og lovet, at vi lægger et svar op her i morgen og linker til det ude fra Facebook-gruppen (Seriøs Bæredygtig Omstilling).

Det er desværre spærretid os børnefamilier, så jeg har ikke den store tid til at skrive et uddybende svar i aften selv om jeg vil forsøge at få det færdigt.

Og tak for opmærksomheden på proceduren her fra både Carl og Jens-Peter.

Smil herfra,

Nis

1 Like

Kære Carl og andre
Så blev jeg færdig med putning og aftenhygge med min søn.

Puha, det er svært at skrive et svar på det her. Ikke fordi der ikke er et godt svar – men fordi det er ret komplekst.

Mit første bud er at prøve at skrive, hvad vi ellers kunne have gjort end det, som vi gør nu.
Den mest simple praksis havde været at tage den store, samlede pakke og stemme om det først fordi det er det mest vidtgående. Hvis det blev vedtaget, ville de andre forslag, der var stillet til de gamle vedtægter, slet ikke komme til afstemning da man ikke kan stemme flere gange om ændringer af de samme vedtægter. De eneste andre forslag man kunne stemme om var dem som ikke er behandlet af vedtægtsudvalgets forslag. I et sådant scenarie kan man overveje, om det favoriserer dem, der stiller det mest vidtgående forslag. Det er svært at vurdere. Hvis den samlede pakke faldt, så ville man skulle stemme om de øvrige forslag, som skulle vedtages med 2/3 flertal hver især.
Foruden ovenstående model og den HB har valgt (hvor man først stemmer om konkurrerende forslag og så stemmer om hele pakken) har vi ikke kunnet finde mere simpel og mere demokratiske fremgangsmåde end den foreslåede i det nuværende forslag til samtalemanifest (se årsmødehæftet på Alternativet.dk).

Vores metode er, at vi holder alle indkomne forslag op mod de relevante punkter i det samlede forslag fra vedtægtsudvalget, og så stemmer vi om dem. Blandt de konkurrerende forslag, så kommer det ind, som har størst opbakning og som har flertal. Her har et forslag, som ikke er i den samlede pakke fra vedtægtsudvalget, mulighed for at komme ind i den samlede pakke med simpelt flertal. Det er altså lettere at komme ind i pakken end med de føromtalte 2/3 flertal som der normalt skal til for at lave en vedtægtsændring. Man kan så være uheldig, at den samlede pakke stemmes ned, og så falder ens eget forslag sammen med pakken, men her må vi håbe at de er bred opbakning til samlede pakke som årsmødet deltagere har sammensat på baggrund af de stillede forslag.

Fordi der har været en ganske grundig, gennemsigtig og ’flere ved mere’-baseret proces, som har mundet ud i et samlet vedtægtsforslag med mange gode takter, så har vi vurderet, at det var mest fair overfor alle de øvrige forslag, at de fik en chance – før vi bragte det samlede forslag til afstemning. Vi har vurderet (og håber) at det samlede forslag fra vedtægtsudvalget i kraft af sin kvalitet og den åbne, inddragende proces var sikret stor opbakning.

Lad mig sige, at den foreslåede tilgang sikrer alle forslag en behandling på årsmødet – og at denne behandling er helt fair; men naturligvis præget af, at der er stillet et samlet forslag. Sådan vil det altid være: at ethvert forslags behandling præges af, hvilke andre forslag, der er stillet.

Dette var svar til Carls kritikpunkt nummer 2.

Angående hvorvidt det er ’forkert’ at indsende et samlet forslag – Carls kritikpunkt nummer 1 (i en lidt ’vinklet’ version). Der er flere grunde til at gøre det:

 1. Forslaget har som sagt været igennem en åben og grundig proces, så det har forventeligt en høj kvalitet og stor opbakning. Akkurat, som forslag, der har været igennem vores POLA-proces også forventes at have det umiddelbart. Der er ikke noget, der er sneget igennem.
  
 2. Det har været muligt at stille ændringsforslag til vedtægtsudvalgets forslag, fordi udvalgets forslag har ligget åbent tilgængelige og alle medlemmer har været informeret om deres arbejde (læse mere om udvalgets arbejde og proces i årsmødehæftet i indledningen til landsvedtægterne, hvis I er interesserede). Man kunne altså have udfordret og stillet ændringsforslag til de dele, som man var utilfreds med på forhånd – og dermed forsøgt at påvirke dele, som man var mindre tilfreds med. (Her vil jeg sige, at vedtægtsudvalget har været meget lyttende, så manges forslag er kommet ind). 
  
 3. Det er et helt nyt sæt vedtægter, og selvfølgelig vil der være nogle ting, som ikke alle elsker. Men det er forventningen – netop på baggrund af processen – at de fleste kan bakke op om grundtankerne og hovedlinjerne. Om under et år holder vi årsmøde igen og her kan der stilles forslag om ændre vedtægter som man ikke mener er tilfredsstillende. 
  
 4. Vedtægtsudvalget skriver i materialet til årsmødet noget i retning af, at dette er version 2.0 af vores vedtægter, men at der selvfølgelig skal være en endnu bedre version næste år: Det er altså helt reelt at stemme noget igennem i år fordi det SAMLET SET er en stor forbedring, og så stille ændringsforslag næste år. Det er måske ikke ens individuelle drømmescenarie – men det er en naturlig del af den løbende prototype, som vi er ved at lave, og som hedder Alternativet. Sagt meget firkantet: Det giver ikke mening, at stemme hele Alternativet ned, bare fordi der er små hjørne man ikke kan lide. Så må man kæmpe for at få dem ændret. Når det er sagt, så skal man selvfølgelig stemme imod den samlede pakke, hvis man ikke kan stå inde for den som samlet helhed.
  
 5. Hvis vedtægtsudvalgets samlede forslag var blevet stillet som enkelte forslag, så havde der måske været op mod 100 forskellige afstemninger, der skulle tages. Det havde nok taget minimum 5 minutter per afstemning – og dermed et anseeligt antal timer. Det er ikke det, der giver et godt årsmøde i Alternativet – hvis man spørger mig.

 6. Hvis forslaget var blevet stillet som enkelte forslag, som vi stemte om, ville vi risikere at visse dele blev vedtaget og andre faldt. Det kunne have givet os et kludetæppe at nye vedtægter – og det ville vi ikke være tjent med.

Samlet set er det min vurdering, at der er god grund til at forslaget er stillet samlet.

Processen for behandling af vedtægterne på årsmødet er i øvrigt blevet til i sparring med vores meget dygtige og erfarne dirigenter (hvoraf den ene også er jurist). Det håber jeg giver den sidste tryghed.

Til sidst vil jeg sige, at der godt kan være, at der er et eller andet ’hack’ på dette, som vi har overset. Hvis der er – så skynd jer at fortæl os det, så vi måske kan nå at handle på det.

Og helt til sidst vil jeg sige til de, der kritiserer meget hårdt uden at kende til detaljerne. Det klæder ikke Alternativet. Det var ikke embedsmandens bemærkning. Det var ham, der også bare er almindeligt medlem af Alternativet.

5 Likes

Mod, Generøsitet, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Empati!!

Kan I kende dem? Vores værdier? Dem vi i vedtægt udvalgt brugte halvdele af det første møde til at diskuter, diskuter hvordan vi kunne afspejle i vores vedtægter!

Hvor kunne vi vise MOD til at fortage noget radikalt eller havde vi MOD til at fastholde noget gammelt, noget ”sådan plejer man”, sku vi vise GENERØSITET over for partiet eller over for medlemmer?
Hvad med HUMOR, og EMPATI? YDMYHED over for det arbejder der allerede forgå ude i ladet? Hvordan afspejler vi GEMMENSIGTIGHED i nogle vedtægter?

Hvor skal vores principper være for vedtægter?

Skulle vi beskytte medlemmerne eller partiet?

Det var hvad vi tænkte og har tænkt mange gangen side starten af februar hvor HB nedsatte arbejdes gruppe.

Nogle gange var svaret enkle og nemt, andre gange kompliceret og næste ikke til at overskue.

Processen har i mine øjne været meget GEMMENSIGTIG, vi har lytte til medlemmer hvor vi er kommet frem, vi har stillet op til kaffemøder, vi har haft 3 officiel åbne medlemsmøder (der skulle kun have været 2) og de sidste ca. 5-10 udkast har ligget på dialog. Vi har lytte og været YDMYG over for de ønsker og holdninger der er kommet fra medlemmer, nogle ting er direkte en afledning af disse input f.eks. et ”Lov udvalgt” (som er kommet til at hedder vedtægtsudvalgt).

Nogle af de forslag og ønske vi har hørt eller set som ikke kommet med, men de er så blevet stillet som alternativer forslag, og dette er fuldstændig som det skal være. Og der ingen medlemmer der ikke har haft muglighed for at blive hørt eller set, her eller på dialog, vi har i hvert fald gjort vores for at inddrage så mange som mugligt og vi har lagt vores ”arbejders version” op på dialog hvor vi har været klar til diskussion og snak om forslaget. Og vi har været på klar på FB hvis nogle havde spørgsmål.

Vi har i vedtægts udvalgt valgt at vise MOD og fremsætte vores forslag som en samlet pakke, idet der er mangen af paragraffer der hænger samme i vores forslag, at det mange steder ikke ville give mening at stille dem paragraf for paragraf.

Og så må vi ikke glemme at vi nu nærmer os de 10.000 medlemmer, et ret så magisk tal for udvalget.
Da vi starte udvalgt op i februar, var det lidt en joke at ”nu skulle vores vedtægter jo også kunne funger nå vi blev 10.000” … på det tidspunkt havde vi vist nok lige rundet 5000-6000 og man skulle nok have være meget optimistisk (eller hedde Uffe) for at tro vi kom op 10.000 inde for 4-5 md.
Genneralt er vores forslag, set fra mit synspunkt baseret på 2 principper:

1: så flad en struktur som mugligt.

2: princippet om at man som medlem i første omgang er medlem af Landsorganisationen, og der næst de øvrige foreninger, (derfor fastholder bla. At vi alle kan stamme ved direkte valg til HB)

Jeg har personligt brugt over 100 timer på dette,., og er helt sikker på a Astrid er opper over de 150-200 timer alle har været frivillige.
Man behøver absolut ikke være enig i resultater og vores forslag, men man børe være YDMYG og vise respekt for det arbejder vi er kommet med…

Vi er fuldstændig på det rene med at disse vedtægter ikke er dem vi har om 2 år, men jeg (og jeg har MOD til at tale på hele vedtægtsudvalget her) er 110% sikker på at det er et super stærkt skelet som vi kan arbejder videre med, et sæt vedtægter der anerkander forening Alternativet, partiet Alternativet og bevægelsen Alternativet og de udfordringer som de tre ben har, det samlede forslag giver et godt fundament at hvile på, og det uanset om vores forslag gå uændret igemmen eller om nogle af modforslagene bliver vedtaget.

Og så skal man jo ikke glemme at om 1 år er det et nyt landsmøde, hvor vi kan juster i vedtægterne.

De vedtægter som vi i udvalget har stillet er et samlet sæt, fordi Alternativet fortjener et sæt gode operative og velfungerende vedtægter.

Ivan
Medlem af Vedtægt udvalget (et par dage endnu)

3 Likes

Kære Nis.

Tak for dit meget grundige svar.

Men jeg synes at du komplicerer tingene unødigt. Jeg forstår stadig ikke hvorfor vi ikke kan starte med at stemme om den samlede pakke fra vedtægtsudvalget, og derefter om de 25 forslag fra medlemmerne. Det eneste jeg beder om, er at vi ændrer på afstemnings-rækkefølgen. Hvad er problemet, helt lavpraktisk? Hvad ville der ske, hvis vi gjorde det?

Med hensyn til mit første kritikpunkt kunne vi i det mindste stemme om hver paragraf for sig. Hvis to eller flere paragraffer hænger uløseligt sammen, kunne vi stemme om disse under ét. Ja, vedtægterne bliver let et kludetæppe, men det kan ikke undgås, sålænge medlemmerne har ret til at stille ændringsforslag til dem. Men de fungerer jo meget godt alligevel.

Venlig hilsen

Carl.

Jeg tænker at forslaget fra blandt andet Mads Konge nu får en grund mere til at blive stemt ind, at der ved fremtidige vedtægtsændringer skal kunne stemmes ved simpelt flertal.

Man kunne med fordel starte afstemningen med at stemme om rækkefølgen.

Skal man først stemme om vedtægtsudvalgets forslag, hvorved samtlige ændringsforslag skal have 2/3 flertal. I givet fald vil de enkelte vedtægtsændringsforslag have karakter af netop vedtægsændringsforslag - og i forhold til de vedtægter, der som udgangspunkt skal gælde når årsmødet er afsluttet.

Eller skal man først stemme om de konkurrerende forslag - hvorved det i princippet kun bliver den sidste afstemning om vedtægtsudvalgets forslag (korrigeret med evt. vedtagne konkurrende forslag), der rent teknisk skal have 2/3 flertal.

1 Like

Tak for meget grundigt svar Nis. Men jeg tænker stadig det må være muligt at tage vedtægtsudvalget pakke og dele op i mindre bidder? Jeg kan sagtens forstå at flere af forslagene uløseligt hænger sammen, og jeg skeler også til at processen ikke bliver alt for lang, men jeg kunne også godt ønske mig, at hele pakken ikke skulle stemmes om samlet.

1 Like

Måske man skal bibeholde den forslået afstemnings rækkefølge (som er fuldt lovlig, i det det altid er møde leder der beslutter afstemnings rækkefølgen :-)) , men med den modifikation at et “alternativ” forslag der opnår 2/3 del af stemmer under alle omstændigheder er vedtaget, og til sidste en afstemning om hele pakken… eks. Afstamning 4 om HB’s samme sætning (Y er vedtægts udvalgets forslag)

X får 45% og Y får 55% = Y bliver stående som forslag, til endelig vedtagelse til slut.

X får 55% og Y får 45% = X bliver sat ind i vedtægts gruppes forslag, til endelig vedtagelse til slut.

X får 66,6% og Y får 33,3% = X er vedtaget og skrives i vedtægter uanset om resten af vedtægts forslagene bliver stemt i gemme.

Som jeg har forstået Carl Bloch (ret mig hvis jeg tager fejl) så handler det lige så meget om at et " alternativ " forslag der bliver vedtaget med 2/3 eller måske endda enstemmig, senere kan forkastes hvis ikke den samlede pakke stemmes i gemme med 2/3, og der har han en pointe…

2 Likes

@aneliebing : Jeg er nysgerrig. Hvad er det særligt i vedtægtsudvalgets pakke, du ikke er glad for? Er det noget, der er så vigtigt for dig, så du ikke vil stemme for den samlede pakke? Hvis det er, så er det naturligvis fair nok. Men for at nævne et par eksempler: skal vi være opmærksomme på, at de nye vedtægter gør kandidatopstilling meget lettere for alle - i kraft af indførelsen af opstillingsmøder (og ikke kun opstilling på årsmøder). De fleste (mig selv inklusive) har nogle hjørner af det samlede vedtægtsforslag, som man ikke så godt kan lide. Det har dem i udvalget også. Men samlet set er det så meget bedre end de gamle, så jeg ville stemme for. Og så må vi ændre de ting, som vi ikke holder af næste år. Sådan håber jeg virkelig, at du kan tænke over det. Men som sagt, hvis det samlede forslag (og altså ikke hjørner af det) ikke har din opbakning, så skal det naturligvis stemmes ned.

@Juma_Kruse: Alle forslag skal nok blive sikret en fair behandling. Vi vil ikke stille vedtægtsudvalgets forslag op først. Der er endnu flere grunde end jeg berørte i går: 1) At der er enkelte af de andre forslag, som jo er mere vidtgående end vedtægtsudvalgets. Det er ikke helt fair at tage vedtægtsudvalgets først bare fordi det er mest omfattende. 2) At det ville udelukke nogles forslag fra behandling, hvis det blev vedtaget, fordi det er så omfattende - og det ønsker vi ikke partout at gøre. 3) Det er så vigtigt på mange områder, at vi får nye vedtægter, så det ikke gav mening at risikere, at nogle stemmer imod det samlede forslag, bare fordi deres eget ikke er kommet til behandling endnu. I den model kan vi tvinge folk til at stemme nej, selv om de - måske - gerne vil stemme ja. Jeg håber det giver mening for dig.

@Carl_Bloch: jeg håber du læser mit svar også til Juma. Jeg forstår i særdeleshed godt dit ønske om at få dit forslag behandlet overfor de gamle vedtægter. Vi tænker videre over, om der er en løsning på det. Tak for opmærksomheden. Du og andre hører nærmere.

Kærlig hilsen

Nis

@Nis_Vilhelm_Benn, altså der er da nogle ting i #1 og #11, som gør mig usikker. Men jeg vil da stemme for hele pakken, når valget ikke kan være anerledes. Men jeg ville ØNSKE, at vi kunne dele det op i mindre bidder, så man får muligheden for at vælge til og fra afhængig af, om der er ting man er mere eller mindre enige i. Når du opsætter det som “all or nothing”, så vil jeg gerne tage det hele, da de nuværende vedtægter flere steder er helt skøre, og jeg kan ikke overskue konsekvenserne af endnu et år med så rodede vedtægter. Men jeg er ked af, at jeg bliver sat i en situation, hvor jeg skal købe hele pakken. Især hvis det er muligt at dele den op i mindre bidder.

3 Likes

Jeg synes at Ivan har fat i noget. Det er et godt kompromis. Altså: Hvis den samlede pakke ender med at blive forkastet, så kommer det ikke til at gå ud over de forslag fra medlemmerne, som har opnået 2/3 flertal (Dog falder de forslag, som direkte er rettet mod pakken, naturligvis sammen med pakken).

Under alle omstændigheder burde vi dele forslagene fra medlemmerne op i to grupper:

 1. Dem, der er rettet direkte mod pakken, og som kan vedtages med et almindeligt flertal. De falder sammen med pakken, hvis den bliver forkastet.
 2. Dem, der er rettet imod de gældende vedtægter, og som kun kan vedtages med 2/3 flertal. De falder ikke sammen med pakken, hvis den bliver forkastet.
1 Like

For fuldstændighedens skyld vil jeg gerne bemærke, at jeg personligt ikke har problemer med proceduren, som programmet implicit lægger op til. Mit forslag var forsøg på kompromis. Men som Carls også skriver, så er Ivans forslag også ganske godt.

1 Like

@aneliebing: Kære Ane. Hvis der er flertal for de to forslag, som jeg formoder du omtaler, i afstemning # 1 og # 11, så er der jo flertal. At de måske indgår i den samlede pakke efterfølgende skal jo ikke ligge den samlede pakke til last. Jeg har selv tænkt det samme som dig - men det er to valghandlinger, der ikke skal kædes sammen. Håber det giver mening.

Tak for et grundigt svar, som for mig blot viser, at man altid skal høre begge sider af sagen. Efter at have læst Nis’s gennemgang og forklaring, er jeg helt tryg.
Særligt argumentet om at vi alle bør have viljen/evnen til at være åbne og acceptere at andre også skal have noget af det, som de finder vigtigt og den rigtige vedtægt - er vigtig.
Endnu engang tak Nis, og så er jeg klar … nu hvor jeg har forstået, hvad der foregår,og kan næsten godt garantere, at jeg stemmer for den samlede pakke, uanset hvordan den stykkes sammen under vejs. Man kunne jo besvime af bar engagement og så være ude af stand til at stemme:-)

2 Likes

Jeg har besluttet mig til at stemme nej til vedtægtsudvalgets pakke (såfremt jeg møder op). Begrundelser:

 1. Den er meget lang og omstændelig, og jeg har svært ved at se fordelene, sammenlignet med de gældende vedtægter. Jeg synes ikke der skal stå så meget i vedtægterne.
 2. Jeg er utilfreds med at der skal 10 medlemmer til at stille forslag. I dag skal der kun 3 medlemmer til. Det har givet os 25 ændringsforslag til vedtægterne. Det synes jeg er passende. Hvis tallet sættes op til 10 medlemmer, så vil der næsten ikke komme nogen forslag.
 3. Jeg er utilfreds med at Politisk Forum også får myndighed til at ændre i principprogrammet.

Hvis vi skulle stemme om de enkelte paragraffer, så ville jeg sikkert stemme for nogle af dem. Men hvis vi skal stemme om hele pakken, så må jeg sige nej.

@Carl_Bloch

Det er jeg selvfølgelig ked af at høre, at du vil stemme nej. Jeg reflekterer lige kort over dine begrundelser.

 1. Jeg er enig i, at vedtægterne er for lange - men synes ikke det er et godt argument for at stemme nej. Angående fordele: Vurderer du ikke, at de nye vedtægter samlet set er bedre end de gamle vedtægter? Hvis ikke - kan du være konkret? Jeg er nemlig nysgerrig. Et eksempel på, at der er markant bedre (set med mine øjne), er at de gør det muligt at holde opstillingsmøder i storkredsforeninger og lokalforeninger - hvor man i dag skal holde årsmøde for at opstille kandidater. Det sparer folk en gevaldig masse tid.
 2. Kan du forklare din modstand her? De gamle vedtægter er skrevet, da der var markant færre medlemmer end nu. Jeg ser dette som en helt naturlig stigning - og ikke noget kontroversielt. Det sikrer, at der også ligger en form for ‘flere ved mere’-proces forud for, at et forslag stilles. Det må - alt andet lige - give årsmødet nogle forslag af en højere kvalitet at forholde sig til. Jeg vil også mene, at hvis man vil ‘besvære’ eller ‘berige’ årsmødets deltagere med et forslag, så kan de snart 700 deltagere (i år) godt stille krav om, at man ikke bare lige har strikket forslaget sammen hen over en øl - men faktisk har opbakning fra lidt flere.
 3. Her tror jeg, at der er tale om en misforståelse. Principprogrammet (som i de gamle vedtægter omtalt) har aldrig eksisteret (det fremgår ikke én gang - utydeligt - i partiprogrammet) - og det er slettet og erstattet af ordet ‘manifest’ af vedtægtsudvalget (da udvalget fik at vide af pålidelige kilder, at det var det, som det skulle forstås som). Således var vedtægterne uklare før - og bliver nu klare på det punkt. Ordet ‘principprogram’ er så indført at vedtægtsudvalget som titlen på det første kapitel i deres vedtægtsforslag - hvor i manifestet indgår. Politisk Forum har ikke mandat til at ændre i dette, da det er vedtægtsstof. Man kan mene, at det ikke var nødvendigt at skrive, at PoFO ikke kan ændre i manifestet, da det også er vedtægter. Det kan vi ændre næste år.

Jeg ser frem til fortsat debat!

Gode hilsner,

Nis

1 Like

Hvor læser du det henne?

I §12, stk. 5 i vedtægtsudvalgets pakke: “… med undtagelse af manifest og principprogram …” er ændret til “… med undtagelse af manifest …”.