§14 Opstilling af foketingskandidater - hvem skal bestemme?

Vedr. vedtægtsforslag §14 stk. 2

I forslaget opstilles vedtægtsudvalgets forslag om opstillingsmøder som en erstatning for nuværende §10 stk. 1.

Disse 2 §´er er ikke i modstrid med hinanden og har intet med hinanden at gøre - og kan derfor ikke stilles op som angivet.

Opstillingsmøder jf. vedtægtsudvalget forslag kan holdes såvel lokalt som nationalt – dvs. på enten et årsmøde eller et specifikt indkaldt opstillingsmøde på nationalt plan.

Derfor skal nuværende §10 stk. 1 holdes udenfor afstemningen, da denne omhandler emnet: Hvor skal spidskandidaterne vælges – og i stedet overgå til en separat afstemning

Nuværende §10 stk. 1 kan ikke ses som en modsætning til de øvrige forslag fra vedtægtsudvalgets vedr. §14 Opstilling af kandidater – men blot fortsat indgå som den eksisterende overbygning for de nye §´er der bliver vedtaget.

Kære Torben

Vi har også diskuteret, om den står rigtigt i materialet, da først vi havde sendt det til tryk. Vi har valgt ikke at flytte den fordi vi så skulle trykke 700 nye af den side. Det mente vi ikke, det var værd.

Sideordningen kommer ud af den oprindelige stk, som du om taler - og det er derfor den står der. Det med folketingsvalg og spidskandidater har intet med den nye styk at gøre. Det er helt korrekt.

§ 10, stk. 1 bliver erstattet af nye bestemmelser, da dens indhold er splittet op i flere øvrige styk.

Gode hilsner,

Nis