Kommentarer til minimumsvedtægter for kommuneforeninger – skriv her, hvis du ønsker en afstemning på Årsmødet

Kære allesammen

Denne tråd er oprettet til spørgsmål eller kommentarer om forslaget til minimumsvedtægter for kommuneforeninger. Skriv også meget gerne her, hvis I ønsker at vi på Årsmødet stemmer om, hvor vidt et stykke af vedtægterne skal gå fra at være en ”skal” til ”kan”.

Du kan finde en læsevejledning øverst i dokumentet om minimumsvedtægter for storkredsforeninger. Her forklares det, hvordan minimumsvedtægterne skal læses, og hvilke dele det er muligt at bringe til afstemning.

I vil i dag eller i morgen modtage et link til minimumsvedtægterne i en mail, hvor I også kan finde årsmødemappen og blandt andet forslagene til landsvedtægterne.

De allerbedste hilsner
Leni, Landssekretaritatet

Hej Nis

I forhold til makkerskabsopstillingen, som vi er ved at afprøve i kommuneforening København og bydelsforening Nørrebro, er der nogle få steder i udkastet til kommune-minimumsvedtægter, hvor det vil være hensigtsmæssigt at have valget mellem ordet medlem eller mandat. Alternativt (hvis der ikke kan ændres teksten) bør de steder i vedtægterne, der er tale om, ændres til “kan”-vedtægter.

Eller skrives som her:
§10 stk. 1
Version uden direkte valg til forperson
Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3/5 og højest 5/7[indsæt selv], deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.

De få steder hvor vi kommer i klemme:

§ 10 stk. 12
“medlem” ændres til “mandat” eller [indsæt selv].
Alt. KAN

§ 10 stk. 13
“…et medlem af bestyrelsen…” ændres til “…et bestyrelsesmandat…”.
Alt. KAN

§ 16 stk. 1
“…et medlem af bestyrelsen…” ændres til “…et bestyrelsesmandat…”.
Alt. KAN

Alt det bedste
Martin
Forperson (makkerskabsmandat)
Alternativet Kbh.

1 Like

Hej Martin,

Tusind tak for input her.

Det var godt at høre fra jer!

Nis