Kommentarer til minimumsvedtægter for kommuneforeninger – skriv her, hvis du ønsker en afstemning på Årsmødet


(Det nationale POLA-team) #1

Kære allesammen

Denne tråd er oprettet til spørgsmål eller kommentarer om forslaget til minimumsvedtægter for kommuneforeninger. Skriv også meget gerne her, hvis I ønsker at vi på Årsmødet stemmer om, hvor vidt et stykke af vedtægterne skal gå fra at være en ”skal” til ”kan”.

Du kan finde en læsevejledning øverst i dokumentet om minimumsvedtægter for storkredsforeninger. Her forklares det, hvordan minimumsvedtægterne skal læses, og hvilke dele det er muligt at bringe til afstemning.

I vil i dag eller i morgen modtage et link til minimumsvedtægterne i en mail, hvor I også kan finde årsmødemappen og blandt andet forslagene til landsvedtægterne.

De allerbedste hilsner
Leni, Landssekretaritatet


(Martin Boserup) #2

Hej Nis

I forhold til makkerskabsopstillingen, som vi er ved at afprøve i kommuneforening København og bydelsforening Nørrebro, er der nogle få steder i udkastet til kommune-minimumsvedtægter, hvor det vil være hensigtsmæssigt at have valget mellem ordet medlem eller mandat. Alternativt (hvis der ikke kan ændres teksten) bør de steder i vedtægterne, der er tale om, ændres til “kan”-vedtægter.

Eller skrives som her:
§10 stk. 1
Version uden direkte valg til forperson
Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3/5 og højest 5/7[indsæt selv], deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.

De få steder hvor vi kommer i klemme:

§ 10 stk. 12
“medlem” ændres til “mandat” eller [indsæt selv].
Alt. KAN

§ 10 stk. 13
“…et medlem af bestyrelsen…” ændres til “…et bestyrelsesmandat…”.
Alt. KAN

§ 16 stk. 1
“…et medlem af bestyrelsen…” ændres til “…et bestyrelsesmandat…”.
Alt. KAN

Alt det bedste
Martin
Forperson (makkerskabsmandat)
Alternativet Kbh.


(Nis Vilhelm Benn) #3

Hej Martin,

Tusind tak for input her.

Det var godt at høre fra jer!

Nis