Udvikling af konkrete politiske forslag   Politisk Katalog (vær med til at vurdere det)


Emne Svar Aktivitet
Om Å's politiske katalog 1 6. Marts, 2016
Videnskabelig undersøgelse af brændeovnes farlighed 21 14. Marts, 2020
Forbud mod diskrimination pga. handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i universitetslovgivningen 59 8. Juni, 2019
Restriktioner mod spekulation af landbrugsjord: grønne kort 9 7. Juni, 2019
Udfasning af fossile brændsler i landbruget 12 1. Maj, 2019
Strammere betingelser for partistøtte 9 3. April, 2019
Barselsfond for selvstændige 13 13. Februar, 2019
Ny tværgående familievejleder 6 2. Februar, 2019
Fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret 33 2. Februar, 2019
Klar positionering af Alternativets holdning til ethvert menneskesyn og enhver form for politik, lovgivning mv., der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede 46 2. December, 2018
Vi skal have fremtidens pengesystem på den politiske dagsorden i Danmark 33 4. August, 2018
Oprettelse af et forskningscenter for komplementær behandling 3 23. April, 2018
Sprogstrategi - Økonomisk opprioritering af ikke-engelske fremmedsprog & afskaffelse af dimensionering på samme 56 24. Marts, 2018
Oprettelse af kommunale iværksætterhuse 8 22. Marts, 2018
Bedre barsel og genindførsel af børnepasningsorloven 23 18. Februar, 2018
Flere ressourcer til daginstitutionerne – og frihed til at anvende dem efter lokal, faglig vurdering 4 17. Februar, 2018
Plads til refleksiv efteruddannelse 3 9. Februar, 2018
Etablering af børneinstitutionsmiljølov 4 9. Februar, 2018
Skærmfrie eksperimentalzoner 3 9. Februar, 2018
Bedre mulighed for pasning på skæve tidspunkter 6 9. Februar, 2018
Fritagelse for jordbeskatning af §3-arealer 9 25. Januar, 2018
Afkriminaliser tiggeri 14 1. Januar, 2018
En Grøn Skattelettelse 17 28. December, 2017
Pengene følger barnet 36 27. December, 2017
Timebank –et mere fleksibelt og familievenlig arbejdsmarked 8 27. December, 2017
Omsorg til syge børn 7 27. December, 2017
Sociale normeringer 8 27. December, 2017
Hjemmearbejdsfradag 9 29. November, 2017
Mindre udledning af CO2-udledning via mindre transport 9 18. November, 2017
Etablering af landsbylaug 10 27. Oktober, 2017