Etablering af landsbylaug

Forslagets tekst

Kommunen skal sætte rammerne for en dannelse af landsbylaug/-råd og sikre, at de deltager aktivt i det politiske spil i kommunen med udviklingsplaner for landsbyerne, der delvis indgår i kommunenplanen.

Der skal både være fokus på etablering af disse råd/laug men især også på kommunernes anvendelse af de ressourcer der kommer ud af de (ofte) frivillige og borgerdrevne kræfter som lægges i disse råd/laug. Dette gælder både viden, proces, samskabelse, og kontinuerlig inddragelse.

Potentielle ulemper ved forslaget

En administrativ ekstra byrde.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Processen har været den mest omfattende politikudvikling i Alternativets historie til dato. Vi startede med en turne i hele landet i efteråret 2015 og generede viden og visioner. I politikudviklingen er denne viden inddraget i 10 enkelstående politiske laboratorier over hele landet i løbet af 2016. Vi har herudover inddraget visioner og forslag fra 10 andre politiske laboratorier. Herefter har vi afholdt et fagpolitisk laboratorie for den samlede pakke af visioner og ideer. Deltagernes ekspertise har strakt sig udover alle de berørte områder og sektorer i den endelige vision. Visionen er lavet på baggrund heraf, hvor alle visioner og forslag genereret igennem ovenstående proces er inddraget.

Materialer og personer inddraget i processen inkluderer:
Borgere rundt omkring i det meste af landet, medlemmer rundt omkring i det meste af landet. Diverse rapporter, afhandlinger og tiltag på området. Alternativets politiske sekretariat. Alternativets landssekretariat. Fagrelevante eksperter både med og uden tilknytning til Alternativet.

Hvem har været inddraget

University College Sjælland
Min Landsby www.minlandsby.dk
Oprør fra Udkanten
Karen Lumholt
Landdistriktspolitisk netværk
Københavns Universitet
Realdania
Jammerbugt Kommune

Forslagsstillere

  1. Bo Astrup Kristensen
  2. Carolina Magdalene Maier
  3. Jacob Fuglsang Mikkelsen
  4. Jacob Gramm Gren
  5. Kåre Wangel
  6. Mathias Magnussen Thorsson
  7. Michael Plauborg
  8. Nikolaj Amstrup
  9. Roger Courage Matthisen
  10. Tina Kjær

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Kære forslagsstillere

Det er en rigtig god idé med et landsbylaug (eller landsbyråd, som vi kalder det på Fyn). Det giver en masse opbakning til de små lokalråd og til de frivillige i rådene.
Vi har det allerede i Kerteminde Kommune, hvor der gøres en stor indsats for at få lokalrådene mere aktive i landsbyudviklingen. Desværre kræver det rigtig meget at få landsbyernes visioner inkluderet i den reele udførte politik. Lokalrådene bliver ikke inddraget som vi gerne ville det og vi føler ofte ikke at vores frivillige arbejde føres videre og bruges. Dette bevirker desværre at vi har svært ved at skaffe frivillige til udvalgene, da de ikke føler de alligevel kan gøre en forskel.
Jeg vil foreslå at man gør en indsats for at hjælpe kommunerne med nogle konkrete værktøjer til at gøre brug af Landsbyrådene, da de lokale ildsjæle ellers hurtigt brænder ud, når ikke de værdsættes og bruges hensigtsmæssigt.

Held og lykke med forslaget og god arbejdslyst

1 Like

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Den demokratiske indflydelse på politik i landdistrikter er forsøgt etableret ved at etablere LOKALRÅD. Jeg synes det er vigtigt at belyse hvordan allerede eksisterende samarbejder mellem kommunalpolitikerer og landdistrikter kan indgå i nye forslag. Der hvor jeg bor i Tappernøje - Brøderup i Næstved Kommune er vi ved at være kommet godt i vej med samarbejdet og det udvikler sig stadig. Jeg ved ikke hvad et nyt samarbejdsorgan skulle kunne, som Lokalrådene ikke kan. Jeg er selv aktiv i vores Lokalråd og vores formand har samarbejde med andre lokalråd i kommunen.
Vh anne grete kamilles

1 Like

Kan der ikke stå lidt mere om konkrete erfaringer med landsbylaug i ind- og udland i forslagets tekst? For én som mig, der ikke ved så meget om det i forvejen, vil det i hvert fald være med til at kvalificere min holdning til emnet :slight_smile:

Det er udmærket, men hvis det skal havde en effekt skal der penge med i projektet.
Vi i Herning forslår at der skal gives et beløb på 50000kr til alle landsbyer i kommunen. De skal selv finde et egnet projekt der kan bruges i lige netop deres by.
Ved at give dem denne mulighed kan man aktivere flere borgere tror vi på.