Hjemmearbejdsfradag

Forslagets tekst

Hjemmearbejdsfradrag. Vi har i dag et system, der kompenserer dig efter km, du skal køre. Vi burde også tænke i retning af, at man kan modtage et fradrag for at arbejde hjemme og dermed transporterer sig mindre, og anbefaler at der etableres en arbejdsgruppe med formålet at generere en forsøgsordning.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Processen har været den mest omfattende politikudvikling i Alternativets historie til dato. Vi startede med en turne i hele landet i efteråret 2015 og generede viden og visioner. I politikudviklingen er denne viden inddraget i 10 enkelstående politiske laboratorier over hele landet i løbet af 2016. Vi har herudover inddraget visioner og forslag fra 10 andre politiske laboratorier. Herefter har vi afholdt et fagpolitisk laboratorie for den samlede pakke af visioner og ideer. Deltagernes ekspertise har strakt sig udover alle de berørte områder og sektorer i den endelige vision. Visionen er lavet på baggrund heraf, hvor alle visioner og forslag genereret igennem ovenstående proces er inddraget.

Materialer og personer inddraget i processen inkluderer:
Borgere rundt omkring i det meste af landet, medlemmer rundt omkring i det meste af landet. Diverse rapporter, afhandlinger og tiltag på området. Alternativets politiske sekretariat. Alternativets landssekretariat. Fagrelevante eksperter både med og uden tilknytning til Alternativet.

Hvem har været inddraget

University College Sjælland
Min Landsby www.minlandsby.dk
Oprør fra Udkanten
Karen Lumholt
Landdistriktspolitisk netværk
Københavns Universitet
Realdania
Jammerbugt Kommune

Forslagsstillere

  1. Bo Astrup Kristensen
  2. Carolina Magdalene Maier
  3. Jacob Fuglsang Mikkelsen
  4. Jacob Gramm Gren
  5. Kåre Wangel
  6. Mathias Magnussen Thorsson
  7. Michael Plauborg
  8. Nikolaj Amstrup
  9. Roger Courage Matthisen
  10. Tina Kjær

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Støtter ideen, synes dog man skal udvide med kørsel udenfor myldretiden, da dette for mange virksomheder nok vil være lettere at være fleksibel omkring. I praksis har jeg dog svært ved at se hvordan det skal fungere, da der ikke er en eneste måde at tjekke det på (samme problem med kørselsfradraget). Personligt vil jeg nok tænke mere i retning af en lille økonomisk gulerod direkte til virksomheder i stedet, hvis de muliggør en høj grad af hjemmearbejdsdage og udenfor-myldretid fleks. Selvom jeg er i tvivl om, om issuet er stort nok til at jeg mener man skal støtte op om det med lovgivning.

Synes at grundtanken om at støtte, at arbejde kan udføres på måder som ikke indebærer at de ansatte skal transporterer sig, er en spændende tanke.

Men jeg mener, at tage et skattefradrag, som er givet lønmodtagerne for at udligne den udgift det indebærer at transportere sig over længere strækninger, til også at gælde for dem som ikke transporterer sig nogen steder, virker helt underligt og en lille smule virkelighedsfjernt. Men det er jo skønt at drømme.

Vi skal jo altid betragte fordele og ulemper i forbindelse med beslutninger, så her er hvad jeg ser som ulemper:

Det er kun en lille del af lønmodtagerne der kan have hjemmearbejdsdage, typisk de med højere lønninger, så der er en indbygget ulighed i forslaget.

Hvor ligger ens arbejdsplads, hvis man alligevel ikke kommer der, kunne man ikke med fordel ansættes i hovedkvarteret i Aalborg og så få hjemmearbejdspladsfradrag i stuen på Østerbro?

Den administrative kontrol af et sådant forslag er uhensigtsmæssig høj og vel næppe praktisk mulig, med mindre man bruger massiv overvågning, med de deraf følgende problemer.

Vil det alene være personer med mere end 12 km til arbejde (som nuværende transportfradrag) som kan få hjemmearbejdspladsfradrag, når de ikke lader sig transporterer? med hvilken argumentation? Hvis det er fordi de ikke belaster miljøet på de 12 km, hvorfor så ikke belønne den person som lader rugbrødsmotoren og cyklen transporter ham/hende de samme 12 km til arbejdet?

Tanken om at styrke det nære og undgå transport, kunne vel også gøres ved at lette mulighederne for at arbejde hjemme? Bedre billigere bredbånd, arbejdsfællesskaber eller andet?

Synes det virker mærkeligt at ændre et fradrag for udgifter til transport til også at gælde dem som ikke lader sig transporterer. Men mener også at forslaget indeholde en spændende grundtanke, “hvordan får vi støttet en udvikling med mindre transport.”

Forslaget har en skævvridning der vil kunne medvirke til ulighed.