Mindre udledning af CO2-udledning via mindre transport

Forslagets tekst

Transport af fødevarer mellem lande og kontinenter belaster klimaet i høj grad. Eksempelvis er vores høje import af foder fra Sydamerika til husdyrhold meget klimabelastende. Derfor vil vi:

 • arbejde for at Danmark bliver selvforsynende med foder. Det vil begrænse den mængde husdyrhold, vi kan have i Danmark og vil mindske landbrugets klimaaftryk.
 • indføre retningslinjer og incitamentsstrukturer for økologiske, lokalproducerede sæsonvarer i alle offentlige køkkener.
 • arbejde for et distributionssystem, der tilgodeser de lokale produkter, sådan at transporten internt i landet mindskes, og så vi i højere grad leverer lokale fødevarer til forbrugerne, hvor de bor samt skaber en kultur i erhvervet, der handler om stolthed over de helt særlige produkter, der produceres i landmandens lokalsamfund.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Rigtig godt forslag! :green_heart:

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det de politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Jeg er helt enig i forslagets intention og idé, men jeg bliver i stigende grad bekymret over, at de forslag, jeg hidtil har læst, så snævert fokuserer på os selv(Danmark), uden nogen refleksion over, at der findes mennesker uden for dk.

Enig med Kurt. Eksport af landbrugsprodukter vil i mange år fortsat være en meget væsentlig indtægtskilde for udviklingslandene, og vi bør tage hensyn hertil i vore forslag omkring såvel landbrug som bistandspolitik

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Men vi kan kun lave lovgivning indenfor landets grænser, men forstår udemærket din tanke …