Timebank –et mere fleksibelt og familievenlig arbejdsmarked

Forslagets tekst

I Danmark har vi en god tradition for at arbejdsmarkedets parter udvikler gode svar på ændrede arbejds- og familievilkår gennem overenskomster og virksomhedsaftaler. Men der er også en god tradition for, at politiske partier blander sig i debatten om arbejdstid og familieliv og forsøger at hjælpe grundlæggende strukturelle ændringer på vej, som kan sikre en bedre balance mellem arbejds- og familieliv. I Alternativet vil vi arbejde for, at vi får et mere fleksibelt arbejdsmarked, som gør det muligt at kombinere arbejde og familieliv på en måde, der er meningsfuld for den enkelte. Forslaget skal alle ses i relation til Alternativets grundlæggende vision om en 30-timers arbejdsuge.

Alternativet vil arbejde for at styrke den sociale bæredygtighed i samfundet ved at indføre ret til deltid i livsfaser, hvor der af forskellige årsager kan være behov for at yde omsorg til andre. Vi ønsker med andre ord at give individet ret til at gå ned i tid i perioder med store omsorgsforpligtigelser, for senere at sætte arbejdstiden op, når disse forpligtigelser er blevet mindre. Alternativet opfordrer arbejdsmarkedets parter til at blive enige om en timebanksmodel, der giver ansatte mulighed for at spare arbejdstid op, som senere kan veksles til fritid.På den måde bliver det muligt at arbejde ekstra meget i perioder af sit liv, så man kan senere kan holde mere fri, for eksempel hvis man er blevet forælder og ønsker mere tid med sit barn.

Udfordring forslaget skal løse

Undersøgelser viser, at mange danskere i den erhvervsdygtige alder oplever, at de har svært ved at kombinere arbejds- og familieliv.

Beskrivelse af forslagspakken

Alternativet ønsker et samfund hvor familieliv og arbejdsliv, kan sameksistere i fleksible og harmoniske rammer og vi arbejder målrettet på at skabe rammerne, der kan muliggøre dette. Alternativet arbejder for en socialt bæredygtig familiepolitik, som understøtter og fremmer den fleksibilitet, som det gode familieliv kræver. I alternativet tror vi på at vigtige faktorer i forhold til at opnå et godt familieliv er noget så simpelt som frihed, tid, ro og nærvær til at den enkelte familie kan finde sin egen vej.

Potentielle ulemper ved forslaget

Det vi være en logistisk opgave, at få timebanksmodellen til at fungere – særligt da mange arbejdstagere skifter job forholdsvis hyppigt.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Meget familie og børnepolitik foregår i kommunalt og lokalt regi og vi tog derfor kontakt til lokalkredsene i januar 2017, med en anmodning om at få input på området. Det samlede familiepolitiske udspil tager udgangspunkt i disse input. Følgende lokalkredse svarede: Rudersdal, Odense, Furesø, Alternativets Lokalforening Østerbro, Sjælland/Lejre, samt en arbejdsgruppe for småbørnspolitik i Alternativet. Der er desuden hentet inspiration fra Familiepolitisk Netværks katalog og Familie- og Arbejdskommissionen. Derudover er alternativister, der har vist interesse for den familiepolitiske dagsorden blevet inviteret til at deltage i et udviklingsseminar, for at videreudvikle forslag og input fra lokalkredsene. Forslagspakken er udarbejdet af en tværpolitisk arbejdsgruppe styret af Alternativets folketingsmedlemmer Torsten Gejl (Beskæftigelsesordfører, arbejdsmarkedsordfører og social- og indenrigspolitisk ordfører) og Carolina Magdalene Maier (familie og ligestillingsordfører).

Hvem har været inddraget

Vi har modtaget faglig sparring, både skriftligt og gennem møder fra: Forskere fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, RUC og University College Copenhagen samt fra det daværende KORA. Derudover er forslagene blevet drøftet med repræsentanter fra Børnerådet, Familiepolitisk Netværk, Kvinfo og LGBT Danmark.

Forslagsstillere

  1. Amalie Villesen
  2. Bjarke Charlie Serritslev
  3. Carolina Magdalene Maier
  4. Irene Juul Vissing
  5. Roger Courage Matthisen
  6. Sarabella Mynte kalsi
  7. Stine Skot
  8. Susanne Pade
  9. Torsten Gejl
  10. Uffe Elbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

1 Like

Timebanksmodel:
Lyder helt fantastisk. Med yderligere grad af fleksibilitet igennem et langt arbejdsliv. Jeg fik f.eks. mit 1. job som 23 årig, er i dag 51 år og forventes at gå på pension som 67/68 årig. Ialt 44-45 år på arbejdsmarkedet. Fleksibilitet undervejs vil være i høj kurs. At have ret til orlov - også uden at skulle være imellem jobs.

Kunne man forestille sig, at man indbetaler i løbet af livet - og så fleksibelt får ret til f.eks. 2 eller 3 års klippekort med orlov fra arbejdet, som man selv kan vælge, hvad man vil bruge til? Syge børn, gamle evt. døende forældre, ‘jorden-rundt-rejsen’, meditation, ‘jeg-tager-vare-på-mig-selv-inden-jeg-går-ned-med-stress’ - eller hvad man nu selv vælger at bruge sin tid/sit liv til…

30 timers arbejdsuge må stadig tages i betragtning/arbejdes for!?

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Nu prøver jeg at deltage i debatten.

Jeg ønsker et mere fleksibelt og familievenligt arbejdsmarked, men er bange for at forslaget vil medføre mere papirnusseri.
Mange sygeplejersker og pædagoger arbejder i forvejen på deltid.

I min optik er det ikke godt at nogen arbejder deltid og andre arbejder fuldtid. Hovedparten i en afdeling bør have samme antal timer som udgangspunkt.
Mange der har ansvar for andres liv i deres arbejde, arbejder på deltid i et forsøg på at få familieliv og arbejde til at hænge sammen. Jeg har oplevet, at de med deltid og skæve arbejdstider ikke bliver inddraget i samme grad i vigtige beslutninger på arbejdet, som de der har fuldtid.

Jeg vil i stedet foreslå at Regionerne går forud og som arbejdsgiver generelt forlanger mere flere på 30 timer. At alle der ansvar for andres liv som standard kun arbejder 30 timer.
Naturligvis mod en rimelig løn kompensation.

Derudover kunne man håbe på, at hvis der var nogen der fremover på 30 timer, der føler de har tid og overskud til rådighed, vil bruge det på frivillig arbejde såsom i idrætsklubber eller lignende i stedet for overarbejde.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.