Pengene følger barnet

Forslagets tekst

Alternativet ønsker fortsat en ordning, hvor ¾ af det offentlige tilskud til en daginstitutionsplads skal kunne følge barnet. Denne ordning giver forældre mulighed for selv at organisere pasning i hjemlige omgivelser. Det kan være at forældre selv passer eget barn hjemme, små private pasningsordninger, forældregrupper eller hjemmepasningsklynger. Hjemmepasningsklynger er tænkt som en fortsættelse af forældregrupper. De organiseres af sundhedsplejersken og er en organisatorisk håndsrækning til, at hjemmepassere udvikler fællesskaber, som kan give børnene en mere varieret hverdag.

Alternativet ønsker forbedre ordningen så der åbnes op for muligheden for friplads, søskenderabat og pædagogisk rådgivning. Derudover ønsker Alternativet at sikre at alle forældre får adgang til disse pasningsmuligheder på tværs af kommuner.

For at benytte sig af denne ordning vil Alternativet gøre det obligatorisk med flere besøg af sundhedsplejersken og deltagelse i et pædagogisk grundkursus.

Udfordring forslaget skal løse

Alternativet ønsker at give friheden tilbage til forældrene i forhold til at de kan vælge den dagtilbuds-form der passer godt til dem.

Beskrivelse af forslagspakken

Alternativet ønsker et samfund hvor familieliv og arbejdsliv, kan sameksistere i fleksible og harmoniske rammer og vi arbejder målrettet på at skabe rammerne, der kan muliggøre dette. Alternativet arbejder for en socialt bæredygtig familiepolitik, som understøtter og fremmer den fleksibilitet, som det gode familieliv kræver. I alternativet tror vi på at vigtige faktorer i forhold til at opnå et godt familieliv er noget så simpelt som frihed, tid, ro og nærvær til at den enkelte familie kan finde sin egen vej.

Potentielle ulemper ved forslaget

Vi er i tvivl om ordningen ”tilskud til pasning af eget barn” skal indgå i forslaget og vi vil gerne have noget feedback på dette. Vores bekymring går ud på, om nogle forældre, der ikke er egnede til at varetage pasningen af eget barn, vil søge dette tilskud, og at det kan gå ud over udsatte og tosprogede børns fremtidige muligheder. Vi har diskuteret om et krav om en tilfredsstillende gennemførelse af et pædagogisk kursus, kunne være en løsning.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Meget familie og børnepolitik foregår i kommunalt og lokalt regi og vi tog derfor kontakt til lokalkredsene i januar 2017, med en anmodning om at få input på området. Det samlede familiepolitiske udspil tager udgangspunkt i disse input. Følgende lokalkredse svarede: Rudersdal, Odense, Furesø, Alternativets Lokalforening Østerbro, Sjælland/Lejre, samt en arbejdsgruppe for småbørnspolitik i Alternativet. Der er desuden hentet inspiration fra Familiepolitisk Netværks katalog og Familie- og Arbejdskommissionen. Derudover er alternativister, der har vist interesse for den familiepolitiske dagsorden blevet inviteret til at deltage i et udviklingsseminar, for at videreudvikle forslag og input fra lokalkredsene. Forslagspakken er udarbejdet af en tværpolitisk arbejdsgruppe styret af Alternativets folketingsmedlemmer Torsten Gejl (Beskæftigelsesordfører, arbejdsmarkedsordfører og social- og indenrigspolitisk ordfører) og Carolina Magdalene Maier (familie og ligestillingsordfører).

Hvem har været inddraget

Vi har modtaget faglig sparring, både skriftligt og gennem møder fra: Forskere fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, RUC og University College Copenhagen samt fra det daværende KORA. Derudover er forslagene blevet drøftet med repræsentanter fra Børnerådet, Familiepolitisk Netværk, Kvinfo og LGBT Danmark.

Forslagsstillere

  1. Amalie Villesen
  2. Bjarke Charlie Serritslev
  3. Carolina Magdalene Maier
  4. Irene Juul Vissing
  5. Roger Courage Matthisen
  6. Sarabella Mynte kalsi
  7. Stine Skot
  8. Susanne Pade
  9. Torsten Gejl
  10. Uffe Elbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

Jeg er super pro forslaget om at "Pengene følger barnet”, men 100% imod at vi herefter skriver: "Som udgangspunkt ønsker Alternativet at det skal være muligt at passe ned til 2 børn, men ikke at det skal være muligt at passe sit eget barn alene.” Det er simpelthen imod barnets bedste ikke at få muligheden for at blive passet af egne forældre. Der er SÅ meget forskning der efterhånden bakker op om at barnets primære voksne i op til 2 år (forældrene) er DE BEDSTE PLEJERE. Og selvfølgelig er de det. Det er ren logik i mit hoved. "Pengene følger barnet” OGSÅ hjem til forældrene. At vi så skal have sundhedsplejersken meget mere ind over dem der gør det er en anden sag, for selvfølgelige har vi nogle få familier hvor barnet IKKE har det bedst derhjemme. Men det er et fåtal. Og vi skal altså ikke lave lovgivning udfra hvordan et minimum af borgere måske ville udnytte reglen og udfra et “frygt-narrativ”. Det hører sig ikke hjemme i Å i min optik. Vi skal tale forældrene op, og ikke have mistillid til at de ‘bare gør det for pengene’ eller ‘ikke kan finde ud af det’. Det er en fordom som vi ikke skal hoppe med på. Vi skal holde fast i at vi tror på at forældrene SELVFØLGELIG vil deres børn det bedste. Punktum. (Og så skal vi lave sikkerhedsnet til de børn der så alligevel har forældre der ikke kan varetage den vigtige opgave, men som sagt - det problem kan løses på andre måder end at fratage alle forældre deres frie valg til at passe deres egne børn selv).

10 Likes

Jeg vil gerne være med til at fremme Majas forslag.

I forbindelse med den familiepolitiske paneldebat den 4/11 talte jeg med en borger fra Frederiksberg. Han var på en kommunal betalt ordning indtil han barn ville fylde to år. Han oplyste, at kommunen havde et krav om godkendelse af såvel de fysiske rammer i hjemmet som vurdering af familiens psykiske egnethed til at være i ordningen. Han oplyste, at han fik godt kr. 7.000,- månedlig for pasning af sit eget barn.

Når det har været muligt for Frederiksberg Kommune at indføre godkendelsesordning som nævnt her, da anser jeg, at indførelse af samme værn i Københavns Kommune som en sikring imod, at problemfyldte familier kan “gemme sig” i en forlænget orlov.

1 Like

Jeg støtter Maja Krogs forslag om at pengene skal følge barnet også når det kun gælder 1 barn.

1 Like

Jeg støtter Maja Krogs forslag.

1 Like

Enig med Maja Krog!

1 Like

jeg støtter maja krogs forslag
hilsen Anna Juan

1 Like

Tak for det rigtig fine forslag. Hvor er det fantastisk er der er sådan en spirrende og voksende interesse for at danne en brugbar familiepolitik.
Jeg må også på det kraftigste støtte op om at pengene følger alle børn og selvfølgelig også at passe eget barn alene.
Det er så vigtigt at vi som samfund anerkender den store værdi der ligger i at det er forælderen der passer barnet de første 2-3 leveår. Den kærlighed, tilgivelse og omsorg en forælder nærer for sit barn er basis for hvordan barnet kan lære og udvikle sig. Det e bare som om at samfundet har underkendt dette fuldstændig. Jeg synes at institutioner er et uundværligt tilbud - især gode institutioner der er velbemandede og tager udgangspunkt i barnets tarv, men samtidig må vi være ærlige og indrømme at for det lille barn under 2-3 år vil institution altid være det næstbedste tilbud og ikke kunne tilbyde det samme som en forælder kan. Derfor skal forælderen selvfølgelig også kunne få støtte til at passe et enkelt barn.

3 Likes

Vi valgte for fire år siden, at flytte til Lejre kommune, netop fordi man i denne kommune fortsat gav støtte til pasning af eget barn i hjemmet. Jeg er med Maja! #sætosfri

2 Likes

Enig med Maja Krog!

1 Like

Støtter forslaget om støtte til hjemmepasning👍

1 Like

Jeg støtter dette forslag!

Helt enig i Majas pointer. Det er så vigtigt, at pengene følger barnet, uanset alder, og at vi gør op med det system, der på mærkværdig vis gør det muligt for fremmede at passe ens barn, men gør det svært for forældrene efter endt barsel.

Jeg har endnu til gode at møde hjemmeforældre, der ikke er enormt kompetente og engagerede i deres barn/børn.

1 Like

Jeg er enig med Maja Krog.
Jeg synes det er dejligt at der er en reel bekymring for udsatte børn i Danmark, det glæder mig.
Men jeg tror på at med mere frihed til de familier som er velfungerende, så vil der også være mere plads og ressourcer til at de de børn som har brug for hjælp, bliver fundet og hjulpet. Der må være andre måder at undgå vanrøgt af børn, end at fratage børn af velfungerende forældre den fantastiske mulighed, at tilbringe de første leveår med dem.

1 Like

Jeg støtter forslaget. Jeg har valgt at gå hjemme med vores mindste pige på et år, men det er godt nok meget svært for os at få det til at løbe økonomisk rundt. Derudover er min to årige i vuggestue. Jeg ville ønske at han også kunne være hjemme hos lillesøster og jeg.

1 Like

Jeg er enig med Maja Krog!

1 Like

Jeg støtter Maja Krogs forslag. Pengene bør følge barnet og det bør klart være muligt at få tilskud til kun at passe sit eget barn.

2 Likes

Jeg er helt enig med Maja her. :green_heart:
Det er tillid fremfor kontrol!
Også i Å!
Der vil altid være smuthuller og der vil altid være nogle få der finder dem hvis de virkelig leder, men det må ikke ødelægge det for ALLE forældre og børn. Da børnene selvfølgelig har bedst af at være med de nærmeste omsorgspersoner fra 1-3 år.

1 Like

Enig med Maja Krog.
Bor desværre i en kommune hvor der ikke er tilskud, men nabo kommunen har tilskud på 6.200,-. Uretfærdigt at så vigtig en hjælp skal være forskelligt alt efter, hvor i landet du bor henne! Det emne skal tages højere op rent politisk! Hepper med!!!

1 Like

Enig med Maja Krog!

1 Like