En Grøn Skattelettelse

Forslagets tekst

Alternativet foreslår en grøn skattelettelse til alle danskere ved at forhøje personfradraget.

Skattelettelsen er finansieret krone for krone igennem en CO2-afgift på alle fossile brændstoffer solgt i Danmark.

For den enkelte borger bliver resultatet af skattelettelsen og afgiften, at forårsager man mindre CO2-udledning end gennemsnittet, vil man opleve en nettogevinst. Denne gevinst bliver betalt af dem der forårssager mere udledning end gennemsnittet.

Denne enkle incitamentstruktur vil gøre det attraktivt både at skifte til mere klimavenlig energi og transport, samt at handle lokalt producerede varer.

En lånefond til omstilling kunne følge forslaget.

Baggrund:

Canada er, efter en succesfuld implementering af afgiftsmodellen i British Columbia siden 2008, ved at vedtage en lignende ordning på landsplan. [https://en.wikipedia.org/wiki/British_Columbia_carbon_tax]

Hver dansker udleder ifølge Energistyrelsen i gennemsnit 6,9 ton CO2 årligt. I alt ca. 39 millioner ton CO2. En afgift på 100kr. per ton CO2 det første år vil generere næsten 4 milliarder kroner (0,2% af BNP) som vi blive distribueret ligeligt tilbage til befolkningen. Dette vil resultere i et øget personfradrag på mere end 2400kr. per skattebetalende borger årligt.

Afgiften, og dermed personfradraget, vil stige støt over en årrække med det formål at afvikle salg, forbrug og produktion af fossile brændstoffer i landet.

Vi planlægger at afgiften skal stige med 100kr. per ton CO2 årligt over en femårig periode - efter Canadisk eksempel. Personfradraget skal matche denne stigning.

Udfordring forslaget skal løse

Danmark skal gå forrest og vise at vi kan nå et CO2 udledningsniveau per indbygger, der gør at FN’s klimamål på en maksimal 1,5 graders temperaturstigning er muligt. Forslaget er det første værktøj af mange til at nå dette mål.

Potentielle ulemper ved forslaget

Biler og skibe vil potentielt tanke i andre havne/på den anden side af grænsen. Denne effekt har dog ikke haft betydning for eksperimentet i British Columbia’s success.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Forslaget er indtil videre udarbejdet af Jan Kristoffersen og Morten Svendsen: Inspirationen er bl.a. hentet fra de Canadiske eksperimenter og fra den kendte amerikanske videnskabmand James Hansen. James Hansen har advaret om klimaforandringerne siden begyndelsen af 80’erne og er en stor fortaler for den såkaldte Revenue Neutral Carbon Tax.

Hvad der er sket efter høring

Vi har målrettet forslaget til at være en del af Danmarks bidrag til at nå FN’s klimamål på maximalt 1,5 graders temperaturstigning.

Forslagsstillere

  1. Morten Svendsen
  2. Anders Kyst
  3. Jakob Varmose Bentzen
  4. Jan Kristoffersen
  5. jørgen hvid
  6. Lars Fahlgren
  7. Lisbeth Søndergaard Raun
  8. Rasmus Foged
  9. Søren Facius Madsen
  10. Thomas Huulbæk Titanium

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

1 Like

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning, for at komme i det Politiske Katalog. Forslaget er åbent for debat.

Forslaget er altså ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

1 Like

Forslaget handler om en beskatning af CO2, men første linie i forslaget handler om et grønt personfradrag.

Hvordan er det grønt at forhøje personfradraget?

Vh Toke

Hej Toke

Det bliver beskrevet længere nede i forslaget :slight_smile:

Mvh.

Søren

God ide med en CO2-afgift, men hvorfor bruge pengene på at hæve personfradraget (og hvorfor i det hele taget kæde de to ting sammen)? Hvis pengene skal tilbage til borgerne vil det være bedre at gøre det som en form for borgerløn i stedet for ved at hæve personfradraget.

Det at man hæver personfradaget, gør det ikke grønt, heller ikke selvom at man kæde det sammen med en CO2 beskatning. En CO2 beskatning er grøn, en forhøjelse af personfradraget er en social-ansvarlig skattelempelse.

For at et økonmisk tiltag kan være grønt, må det føre til incitamenter og dermed handlinger der er grønne. En forhøjelse af personfradraget skaber hverken incitamenter eller handlinger der kan betegnes som grønne.

Når det er sagt, mener jeg at forslaget er helt igennem fornuftig, og støtter det helhjertet.

VH Toke

Det kan godt være, at en CO2 afgift kan være en god ide, men vi skal være sikre på, at det er tænkt tilstrækkeligt igennem.

MEN, vi skal ikke have nogen skattelettelser. Jeg er meget ked af at Alternativet nu hopper med på konkurrencen om skattelettelser. Vi har brug for at styrke en lang række af de forsømte områder i den offentlige sektor, så ingen skattelettelse. Jeg mener at Alternativet skal markere sig ved at beskytte vores offentlige sektor, og ikke mindst de offentlige ansatte. Jeg synes vi skal markere os på et slogan om en “anstændig” offentlig sektor, for både ansatte og borgere.

Palle Rasmussen

Hej Toke,
Du har helt ret - der er ikke noget grønt over at forhøje personfradraget. Det er i finansieringen, at det bliver grønt. Men i og med, at forslaget kæder tingene sammen, mente vi godt, vi kunne tillade os at kalde det en grøn skattelettelse.

Vh, Jan K

Hej Palle,

Det har ligget i Alternativets skattepolitik i lang tid, at skatten på de laveste indkomster skulle ned.

https://alternativet.dk/politik/partiprogram/11-baeredygtig-skat

Det er ikke for at hoppe med på en konkurrence - det er også for at fremtidssikre vores skattesystem. I fremtiden - her taler jeg for egen regning - giver det mening at beskatte kapitalafkast, transaktioner, ressourcer og immaterielle rettigheder. Indkomstskat bør falde helt bort.

En beskyttelse af den offentlige sektor er, efter min opfattelse, ikke ensbetydende med at skatten ikke kan sættes ned. Det skal bare ske over en bred kam, og ikke kun i toppen.

Vh, Jan K

Kære Jan
Jeg har megen sympati for at ændre vores skattesystem, og jeg støtter omlægninger fra indkomstskat til andre skatter. Men jeg er dybt bekymret for store dele af det politiske systems ønske om skattelettelser. Selv socialdemokratiet lusker rundt i debatten, uden en klar afstandtagen til at reducere den samlede skattebetaling. Jeg synes, at vi som parti klart og markant skal melde ud, at der brug for hver en krone, som indbetales til det offentlige. Den offentlige sektors andel af BNP skal ikke reduceres. Jeg synes at vi som parti bør markere denne holdning. De fleste andre partier argumenter med tågesnak om effektiviseringer, prioriteringer og privatiseringer. Det skal vi tage afstand fra, også hvis det viser sig, at det ikke giver stemmer på kort sigt.

Det var et kort svar, men jeg synes det er en større debat værdig.

Palle Rasmussen

Hej Forslagstillere

Hvis man følge lidt med i den offentlige debat inden for energi området så ved man at der er et stort pres for at fjerne afgifterne på elektricitet. Hele energisektoren synes det er en god ide, skatteministeriet har været ude med en rapport der peger i samme retning og den miljø-økonomiske vismand har ligeledes været ude og udtrykke sig positivt iforhold til en fjernelse af afgifterne på elektricitet. Der er også flere partier der har set lyset og jeg forventer at der sikkert bliver ændret på afgifterne inden for den nærmeste fremtid. Hvordan spiller dettte forslag sammen med en sænkelse af afgifterne på elektricitet?

vh Toke

1 Like

Hej Toke,

Det ved jeg faktisk ikke præcist. Umiddelbart tænker jeg det spiller godt sammen i relation til en udfasning af fossile brændstoffer til bæredygtigt produceret el. Der er selvfølgelig et spørgsmål om hvordan nedsættelse af el-afgiften finansieres.

Men super du rejser spørgsmålet. Vi holder et åbent møde den 4 december, hvor vi taler forslaget igennem. Du er meget velkommen hvis du har mulighed for at være med. Det er i København.

Bedste hilsner,
Jan K

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.