Arkiv


Emne Svar Aktivitet
Forslag til vedtægtsændringer for Politisk Forum 9 28. April, 2017
Forslag om at muliggøre listeopstilling 4 27. April, 2017
NY TEKST: Politikudvikling i Alternativet 1 27. April, 2017
Vedtægtsændring - Kønskvotering 74 27. April, 2017
Forslag til kommissorium for Politisk Forum 7 26. April, 2017
Debattråd 2 om HBs rolle: Hvordan kan Hovedbestyrelsen medvirke til, at alle storkredsforeninger og kommuneforeninger føler sig repræsenteret og/eller informeret om arbejdet? 15 25. April, 2017
Forslag om honorering 22 25. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Omkonstituering(slettes) 6 25. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Størrelsen på hovedbestyrelsen 1 23. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - sammensætning af POFO 1 23. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Medlemskab 4 23. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Kandidat udvalg 2 23. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Geografiske stemmer 2 22. April, 2017
Forslag til Landsmødet - Klimafond 4 21. April, 2017
Debat om øvrige forslag til Landsmødet 7 21. April, 2017
Poltisk program KV17, Alternativet København 1 20. April, 2017
Vedtægtsændringsforslag - Digitale afstemninger Landsmødet 3 20. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - 1 19. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Valg til tillidsposter 2 19. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Storkreds opstillingsmøder 1 19. April, 2017
Vedtægtsændrins forslag - POFO arbjesgrupper(slettes) 1 19. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - HB arbejdesgruppe(slettes) 1 19. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - HB beslutningsdygtig 1 19. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - HB medlemmer 1 19. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Digital urafstemning 1 19. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Folketingskandidater i bestyrelser 1 18. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Komunal/regions/Europaparlament kandidater i bestyrelsen 1 18. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Årsmøde - digitale stemmer 1 18. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Folketingskandidater i bestyrelsen 1 18. April, 2017
Mine personlige tanker for folkemødet og valgkampen i Vejle 1 13. April, 2017