Jeg stemmer på Rasmus Nordqvist

Jeg stemmer for, at Rasmus Nordqvist overtager det politiske lederskab efter Uffe Elbæk.

Det er der mange grunde til:

Rasmus´ valgoplæg er en forlængelse af den spirende optimisme, jeg mærker i Alternativet, både i mig selv, på Christiansborg og ude i landet.

Min optimisme er begrundet i de konkrete resultater, vi har skabt i den seneste tid, både som deltager i finanslovsaftalen og klimaloven, som vi også er mødrene ophav til.

(For halvandet år siden var det kun Alternativet, der stod med ideen om 70 procent reduktion af CO2 i 2030.)

Det er Rasmus, der som finansordfører og klimaordfører har forhandlet vores deltagelse i begge aftaler i hus, og han har derved demonstreret den drift-sikkerhed i forhandlinger af meget store aftaler, som jeg forventer af min leder.

Samtidig er jeg sikker på, at det er en fordel, at lederen af det parlamentariske arbejde på Christiansborg kan sætte sin fod i folketingssalen, deltage i udvalgsmøder og være sikker på at kunne møde op og forhandle i ministerierne. Det kan kun medlemmer af Folketinget.

Rasmus har også, både som del af Alternativets politiske ledelse, og som politisk ordfører udvist ledelseskompetence på højt niveau.

Han er meget forskellig fra Uffe Elbæk, så når jeg stemmer på Rasmus, er jeg bevidst om, at vi snarere får en visionær, driftssikker og fagligt set dygtig leder end en karismatisk, kreativ iværksætter, som Uffe er og som har været altafgørende nødvendigt for at starte vores grønne politiske parti.

Men jeg mener ikke, vi skal stoppe her. I sit valgoplæg tager Rasmus udgangspunkt i de politiske sigtepunkter, der er vedtaget i POFO og rækker ud til hele bevægelsen og gennem igangsættelsen af projekt 2030 lægger han op til den største medlemsinddragelse, noget dansk (og europæisk?) politisk parti nogensinde har gennemført. Han betragter os alle som politikere. Fra os på Borgen og vores folkevalgte rundt i landet, til tillidsvalgte, aktivister og frivillige.

Det mener jeg er klogt. Fra Skagen til Lolland har alle vores medlemmer selvfølgelig været nødt til at lave en meget stor mængde organisatorisk og praktisk arbejde.

Men vi er her alle sammen for det politiske og nu er det tid til, at vi sammen formulerer visionen om det samfund, vi vil tegne for at leve op til både den grønne, den sociale og den økonomiske bundlinje.

Dette arbejde mener jeg kræver delt politisk lederskab i Alternativet. Derfor skal det forstærkes af en politisk leder der kan danne bro mellem Christiansborg og Alternativets bevægelse.

Derfor håber jeg, at vi ændrer vedtægterne ved førstkommende lejlighed og vedtager, at Alternativets politiske ledelse skal bestå af to ledere. En leder på Christiansborg og en leder, der binder Christiansborg sammen med Alternativets bevægelse.

Det kan sagtens være en af dem, der lige nu kandiderer til at blive politisk leder i Alternativet, så også i den henseende følger jeg valgkampagnen med stor interesse. Her findes der flere kandidater, som kunne blive et fremragende supplement til Rasmus i et delt lederskab.

Alternativet er stadigvæk et nyt projekt og vi må være ærlige og sige, at vi er stadigvæk et skrøbeligt projekt.

Derfor skal vi bygge klogt. Vi skal sikre vores parlamentariske fundament på Christiansborg, samtidig med at vi rækker ud mod Alternativets bevægelse.

Dernæst skal vi tænke nyt og forstærke partiet som helhed ved at binde Alternativet sammen, så der i mindre grad bliver tale om et parti og et bagland, men i stedet et fælles projekt, der viser verden, hvilket samfund Alternativet ser for sig i fremtiden.

Det er mit bud på vores fremtidige ledelse og jeg vil tilføje, at jeg har tænkt mig loyalt at bakke den nye politiske leder op, uanset hvem det bliver.

18 Synes om

Hvor er det dejligt at se, at Rasmus Nordqvist har bred opbakning i folketingsgruppen.

6 Synes om

Tak for din udmelding Torsten :slight_smile: Det er godt at høre fra ham jeg ville have stemt på hvis han havde stillet.

Hvad siger du till at Rasmus jo, indtil vi får stemt om delt ledelse, får svært ved at have tid til at komme ud blandt medlemmerne som venter på at blive inddraget? og hvorfor er det en politisk leder der skal derud burde vi ikke kunne sætte rammerne for at få medlemmerne “ind under huden” på MF gruppen? uden en ledelsesfigur der skal ud og opfange alle vores tanker, ønsker og idéer?

8 Synes om

Tak for kommentar og spørgsmål. Jeg har virkelig en drøm om en delt ledelse med en “udegående” og en “hjemmegående” leder. Og ja, der vil gå lidt tid, hvor alle i MF gruppen er ansvarlig for at komme mere ud, mens vi vedtager delt ledelse. Men jeg synes det er værd at vente på, hvis det giver en stærk ledelse på Borgen og en stor invitation ud til medlemmerne. Vi skal invitere medlemmerne ind, det er helt rigtigt set, men også komme meget mere ud, når vi skal til at lave det helt store politiske laboratorium om det samfund, det er nødvendigt at vi tegner op.

10 Synes om

Tak for de ord, Torsten. Jeg ahr besluttet mig for ikke at beslutte mig før efter jeg har lyttet til alle kandidater i hele forløbet.
:green_heart:

6 Synes om

Jeg kunne ikke være mere enig med Torsten.

3 Synes om

Hej Torsten og Suzanne

I mine øjne er det lidt kedeligt at I som mf’ere melder jeres favorit.

Vi forsøger os med et åbent valg uden den klassiske kultur, hvor det er klappet af i toppen – og reelt gøre det til medlemmernes valg.

Selvfølgelig er I også medlemmer og har ret til en stemme, men jeres offentlige stemme bærer større vægt i debatten, og I burde som Uffe afholde jer fra at blande jer.

Når I ovenikøbet alle peger på Nordqvist får det, det også til at fremstå, som om der kun er en mulighed, hvis man som medlem lytter til vores folkevalgte.

Medmindre der er tvingende grunde til jeres anbefaling – som fx at alt andet ville være en katastrofe – men det fremgår ikke. Tværtimod skriver Torsten at han vil bakke op om hvem end der vælges.

9 Synes om

Jeg synes, vi har brug for en, der ikke har forpligtelser på Christiansborg, men samtidig har været helt nede i det parlamentariske arbejde, og kender det. Her skiller Josephine Fock sig ud. Og jeg vil helst ikke rive Nordqvist bort fra sine forpligtelser på Borgen, hvor han gør det så godt.

Det er muligt, at det om 3-4 år vil være opportunt at have en politisk leder, der også er politisk ordfører. Men ikke nu, hvor bevægelsen skal kickstartes…

9 Synes om

Ja, det er også det jeg er bekymret for.
Vil Rasmus reelt have tid til begge dele? Lige om lidt skal klimahandlingsplanen på plads og jeg tænker det kommer til at fylde Rasmus tid ret godt ud. Det er ret svært at vurdere udefra og at få en PL som ikke sidder i FT vil give meget mere tid til resten af bevægelsen. Man kunne vel ligesåvel få en udefra nu og så stemme om delt lederskab og få Rasmus med derefter?

Det er ikke nemt det her :slight_smile:

5 Synes om

Tak, Juma for at tage debatten herinde. Mit håb er, at vi så hurtigt som muligt, nu mens vi har tid til at organisere os, får både en “indre” og en “ydre” leder i spil. Jeg bakker om uanset hvem det bliver, men jeg mener, det er en fordel, at den, der skal lede Folketingsgruppen må komme i de fora, der er vigtigst i det parlamentariske arbejde på Christiansborg. Og er medlem af Folketinget. Der kommer utroligt mange politiske mails fra ministerier, noget af det fortroligt, som betyder meget for den parlamentariske virkelighed, som kun MF`ere får. Så min håb er at vi så hurtigt som muligt får valgt, ikke bare en af de kandidater, der er på farten lige nu, men to. Og at de er rigtigt placerede i forhold til de muligheder vi har for at spille dem så gode, vi kan.

7 Synes om

Et delt lederskab er en interessant tanke, som jeg ikke rigtigt har nogen klar mening om endnu. Jeg tænker, der nok kommer et eller andet udspil om det til landsmødet i maj.

2 Synes om

Nej, der er ikke så enkelt. Men når det er det politiske lederskab, vi stemmer om, så skal det, efter mit håb, være en leder, der også kan lede Folketingsgruppen med meget sikker hånd. Det ville jeg selv have svært ved, hvis jeg ikke kunne komme i de demokratiske fora som udvalg, i Folketingssalen eller var sikker på at måtte komme til forhandlinger i ministerierne. Forleden havde vi en partilederdebat i Folketingssalen, hvor Uffe gjorde en god figur. Men det er kun medlemmer af Folketinget, der må sætte fod i salen, så der må vi ikke stille med vores politiske leder, hvis vedkommende ikke er medlem af Folketinget. Det kan alt sammen løses og vi kan nok få lov til at sende en anden MF´er, men jeg ser gerne at min politiske leder kan stå ved siden af de andre politiske ledere i salen og at vi er sikre på, at de må komme og forhandle med de andre politiske ledere i ministerierne. Det kan vi også forsøge at løse, men som det er nu, er det umuligt at få lov til at tage så meget som en rådgiver med til forhandlinger i ministerierne. Så min opmærksomhed er stift rettet mod feltet af dygtige kandidater, der er på farten, men jeg kigger efter kompetencer, som handler om at ikraftsætte bevægelsen og fungere som “udegående leder”, hvor de jo kan arbejde med fuldt mandat som en forlængelse af den politiske ledelse på Borgen og de medlemsvedtagne sigtepunkter og strategier.

7 Synes om

Tak for svar Torsten.
Det er en væsentlig pointe ift. at kunne være tilstede i de fora hvor forhandlingerne sker og at have adgang til potentielt fortrolig viden. Jeg håber flere kommer herind og taler med om disse pointer. Vi har jo “kun” prøvet at have Uffe som PL og mange undenfor FT kigger nok mere efter den “udegående leder” som du kalder det, da det er det de kender fra rollen. De andre pointer om den “indegående leder” er ret væsentlige af få talt frem i debatten.

5 Synes om

Tak for alle udmeldinger:
Jeg glæder mig over, at fokus er på at spille den kommende valgte leder god.

Jeg hører rigtigt mange udmeldinger om, at det man nu ønsker for Alternativet er:

  • En leder, der ikke allerede selv sidder i Folketinget
  • En kvinde
  • En skarp profil, der kan afsætte meget tid til projektet.

DERFOR undrer det mig den entydige udmelding fra enige Folketingsmedlemmer vedr. Politisk Leder.
Jeg troede, at man her helt reelt var klar til at lade medlemmerne tale - selv?

Vi får jo heldigvis snart afgjort, hvem den politiske leder bliver. Spændende. Der er jo heldigvis så mange skønne mennesker, for hvem Alternativet ligger deres hjerte meget nært!

5 Synes om

Hej Helle. Tak for din kommentar. Jeg er jo også medlem af Alternativet og er blevet spurgt rigtigt meget om min holdning til valg af politisk leder. Jeg vil være ked af det, hvis der er vinkler, som jeg mener er vigtige, som jeg ikke fortalte åben om før efter et valg.

7 Synes om

Der er jeg ikke enig.

En PL udenfor FT vil få den nødvendige tid til rollen. Det er der bare ikke tid til i en lille folketingsgruppe. Og lige nu har Alternativet, efter min bedste overbevisning, brug for en leder der er til stede ude i landet hos medlemmerne, og får gejsten tilbage i os allesammen.

Samarbejdet med jer i FT synes jeg ikke I skal bekymre jer for meget om. Det handler om at lave en klar forretningsorden og have tillid til hinanden. Rasmus vil være en glimrende stedfortræder, når reglerne ikke tillader ikke-mf’ere.

Nej tak til flere “høvdinge” (som det delte lederskab vel uundgåeligt munder ud i).

Hvem af de 5 det så skal være, er jeg dog ikke afklaret med endnu…

grønne hilsner fra nord, Jens Harder.

5 Synes om

Fair nok at du, og andre i folketingsgruppen, har svært ved at se, hvordan en politisk leder kan være politisk leder for folketingsgruppen, når hun ikke kan stå fysisk i folketingssalen (bortset fra tilhørerpladserne) og de andre sikre adgange til udvalg mm. Det har ingen af jer jo erfaringer med, og vi har ikke stået i den situation før.

Som Rasmus har nævnt, så skal den politiske leder ikke være et sjette folketingsmedlem, og Uffe har formået at være leder, selvom han ikke har haft udvalgsposter og ordførerskaber, så jeg er glad for du skriver at det altsamnen kan løses, og bliv gerne mere konkret i hvordan du ser det for dig.

Hvis ikke, så skulle der jo overhovedet ikke havde været afstemning om vedtægtsændring der åbnede op for, at en politisk leder ikke behøver at være medlem af Folketinget.

Jeg savner, at jer folketingsmedlemmer der kun taler folketingsmedlemmer som egnet til posten op, og modsat argumenterer imod ikke-folketingsmedlemner til posten, også gør det omvendte, jf. vores debatdogmer.

6 Synes om

Jeg er rigtig glad for din udmelding Torsten. og er fuldstændig enig i alle de punkter du nævner. Vi har brug for Rasmus Nordqvist til, at få endnu større fæste i det politiske landskab. For mig handler det om at vi skal have en leder der kan sikre at vi får mest mulig indflydelse, at vi manifestere og sikrer vores pladser i folketinget og vores partis politik. Vi er ikke en “debat klub” men et politisk parti, og der er pt. efter min mening alt for stort fokus på baglandet forhold til denne post! I min optik burde det være hovedbestyrelsen og vores forperson, der der i langt højere grad sikrede, at medlemmer er inddraget og bør skabe forbindelse mellem medlemmer og folketingsgruppen, denne opgave er tydeligvis ikke blevet håndteret i overenstemmelse med det, da behovet nu er så stort! Derfor er dit forslag om at få et delt lederskab meget relevant, meget gerne repræsenteret af begge køn, et relevant arbejde til det kommende landsmøde. MEN!! DET ER NØDVENDIGT at vores politiske leder sidder med omkring bordene i folketinget i de forskellige debatter mm.
Under EP-valgkampen arbejde jeg tæt sammen med Rasmus og her mødte jeg ham altid positiv, klar til at lytte og hjælpe, havde fingeren på pulsen ifht hvad der rørte sig i partiet i alle landsdele, han er handlingsorienteret, dygtig politiker, med overskud og tid, trods det han var i folketingsvalgkamp, EP-valgkamp og passede sit embede i div. udvalg og folketing, og jeg oplevede ham som en mand med et utroligt overskud. Ikke uvæsentligt for os alle så, har Rasmus Alternativets værdier og dogmer i sit hjerte, han behøver ikke at lære dem, han ER dem. Jeg har tillid til Rasmus Nordqvist, tillid til at han ER der for partiet og bliver her i både svære og lette tider, det har han bevist. Han har kæmpet i medgang og modgang siden den første dag Alternativet blev til, han har ikke forladt en post, en plads, et møde eller sit embede og fundet på noget andet når tingene blev svære, han har i de år partiet har eksisteret, kæmpet og knoklet for at vende stemningen og oplyst om vores politik og i har sammen flyttet mange tunge sten. Rasmus N taler altid positivt om partiet, politiken, medlemmerne og sine kollegaer akkurat som du Torsten. Jeg oplever ham som en ualmindelig dygtig og vellidt i det politiske (lidt kendskab har jeg til det gennem mine 8 år i byrådet og gennem mine mange poster skaber man sig kontakter og forbindelser i andre partier, embedsfolk mm, og alle er samstemmende i respekt og anerkendelse for Rasmus N, som en der både evner, at samarbejde og udfordre på den gode måde, med alle. Sidst men ikke mindst så er han er god til at formidle og gøre vores politik konkret. Det er vigtigt hvis vi skal sikre pladser til det næstkommende ft-valg.

5 Synes om

Sikke en rimelig forespørgsel, Pippilotta. Her kommer mine bud og da jeg ikke bestemmer suverænt over, hvordan vi gør, bliver det…mine bud. Hvis det bliver en person udefra, tror jeg vi skal se det som en udadvendt leder. Vedkommende er selvfølgelig med på gruppemøder, når vedkommende er på Christiansborg, men det bliver umuligt at sætte sig nok ind i det daglige infoflow og på den måde lede en gruppe, der sidder med mange flere informationer fra udvalg, sal og ministerier end lederen selv. Derfor tror jeg at den politiske leder udefra, rent politisk, skal lede i forlængelse af Folketingsgruppens beslutninger, holdninger og udspil. Vi skal klæde lederen på, debattere med lederen, indarbejde lederens ideer, når det er flertal for det og gøre lederen god og sikre, at lederen fremstår tydeligt med klare budskaber, med mandat fra gruppen og helt loyalt i forhold til POFOS sigtepunkter og strategi. Lederen vil ikke få veto over Folketingsgruppen eller vores politik. Både fordi vedkommende via vedtægterne ikke har det konkrete mandat til det og fordi vi som MF´ere kun refererer til grundloven. Det er ikke forskelligt fra den måde, det kører nu, da Uffe aldrig har vetoet gruppen, men altid rettet sig efter flertallet i Folketingsgruppen. (Så vidt jeg lige husker)
Såvidt jeg kan se i vedtægterne, så har en udefrakommende politisk leder heller ikke mulighed for at ansætte eller fyre vores medarbejdere.
Jeg ser en udefrakommende leder være på farten og arbejde intensivt med at bringe politik, ideer og visioner fra Den Grønne Gang ud i bevægelsen og tage netop det samme med tilbage indtil vi har lavet et kæmpestort medlemsudviklet og medlemsvedtaget bud på fremtidens grønne velfærdssamfund.
Håber det er et OK svar, Pipplotta. Jeg tager forbehold for, at jeg kan have forstået dele af vedtægerne forkert, men jeg tror, at det jeg siger hænger rimeligt sammen med dem. Ellers bøjer jeg mig selvfølgelig for vedtægterne, det siger sig selv. Spørg endelig mere, hvis du vil :slight_smile:

7 Synes om

Tak for et godt bud på hvordan samarbejdet eventuelt kan løses, i tilfælde af en politisk leder uden for FT, Torsten.

Man kunne eventuelt også spørge Søren Pape og Konservative hvad de gjorde. De havde vist et lille år med ham som leder, inden valget i 2015. Ikke helt selvvalgt, men alligevel :slight_smile:

1 Synes om