Jeg stemmer på Rasmus Nordqvist

Jeg forstår heller ikke, hvorfor I som mf’ere støttede ændring af vedtægter, hvis det er så problematisk med en politisk leder, der ikke sidder i FT.

Hvordan hænger det sammen?

4 Synes om

Pape har delt sine tanker om at være leder uden MF mandat med Nordjyske.

2 Synes om

Tak for dit spørgsmål. Jeg synes ikke, det er noget vi skal bestemme inde fra Borgen, når andre medlemmer har et andet håb. Min opgave er, at tage godt imod en kommende politisk leder uanset hvem det bliver. Jeg skrev i mit svar til Pippilotta hvordan jeg tror det skal gøres hvis det bliver en udefra.

3 Synes om

Jeg tænker, at den modsatte situation; at netop Alternativet skulle have et ledervalg uden alternativer virkelig ville gøre det svært for MF’erne at argumentere for deres sag.

Nu har medlemmerne et frit valg og kan træffe deres afgørelse på grundlag af argumenter. Så MF’erne må have optrådt på bedste vis i forhold til vores etiske grundlag.

Lige dette stykker gør, at jeg også er meget tilbøjelig til at lægge min stemme ved Rasmus Nordqvist. Mine forbehold har gået på kontakten til baglandet fra Rasmus side, men det forbehold tager jeg tilbage igen.

2 Synes om

Jeg er i tvivl om hvorvidt at Rasmus faktisk er et godt valg når det kommer til medlemsinddragelse.

Den ene gang jeg samarbejdede med ham til et et Politisk Forum om EU politik blev vi præsenteret med et oplæg der endte med at blive forslaget, bare skrevet lidt om. Det tog en del af gnisten fra mig at opleve at blive udnyttet. Al vores arbejde var ligegyldigt, alle indslag fra deltagerne filtreret fra. Det lignede et skjaldeskjul for at gøre hans holdning til partiets holdning, om EU. Det jo muligt at Rasmus syntes at feedbacken var for ringe, men så skulle han jo nok igangsætte en ny process.

Måske han er blevet bedre med tiden, men jeg har min tvivl om hvorvidt Rasmus vil følge POFO hvis det er imod hans egen overbevisning.

2 Synes om

Jeg forstår, hvad du mener, men omvendt tænker jeg også, at det et gennemsigtighed at melde ud.
Selvfølgelig arbejder vi sammen med den, der bliver valgt.

1 Synes om

Jeg har i den grad oplevet, at Rasmus arbejder seriøst med Politisk Forums beslutninger, og det er i øvrigt dejligt, så godt politisk forum fungerer. Der er åben debat og bliver truffet gode konkrete beslutninger.

For at gøre min mening helt klar: Jeg var meget imod, at vi vedtog at lave vedtægtsændringer - efter min mening i huj og hast - så jeg støtter fuldhjertet op om at have en politisk leder, der er medlem af folketinget. Argumenter med, at have en leder der vil have mere tid til baglandet ved IKKE at være i folketinget, falder ved, at alle kandidater (på mødet i Aalborg) gav udtryk for, at ville bruge det meste af deres tid på Christiansborg. Så Rasmus Nordqvist får min stemme. Men jeg håber samtidigt på, at vi på næste landsmøde, kan finde ud af, at få en leder til den folkelige bevægelse - gerne med den aflønningsform, der er lagt op til - og at Josephine Fock så bliver valgt.

3 Synes om

Som jeg har fremført andre steder, mener jeg, at vi er kommet baglæns ind i debatten om den politiske leder.

Jeg kan forstå logikken, hvis vi vælger en politisk leder, der ikke er medlem af Folketinget, men er en person,der er hævet over bevægelsen, byrødder, regionalrødder, folleketinget mm.

Men den diskussion og slet ikke beslutning, har vi jo ikke taget.

Hvis jeg ikke tager fejl, vil samtlige kandidater gerne i Folketinget ved næste valg,. Så opnår vi jo bare, hvis ikke Rasmus N. vælges, ar være hæmmet i tre år med en leder, der ikke kan agere i ft sammenhænge, men som opfatter sig som en del af Borglogikken.

Derudover mangler vi en afklaring af, hvilket mandat den politiske leder har.

Selv Uffe har jo ikke haft et mandat, der rakte udover, hvad flertallet i FT-gruppen mente, så linjen på Borgen, vil stadig lægges af Ftgruppen.
Derfor er det vigtig, at den vi vælger, har gruppens tillid, og det har Rasmus Nordqvist.

Så i sidste ende - da alle kandidater, mig bekendt, ønsker at opstille til Folketinget, - handler det for mig om, hvem vi tror er den bedste til at føre Alternativet videre med udgangspunkt fra Christiansborg.

Det er jeg ikke i tvivl om, at det er RASMUS NORDQVIST.

Og så er jeg herefter med på at diskutere en anden lederrolle eller en supplerende lederrolle.

Kære Helle

Jeg tror, vi alle hører mange forskellige udmeldinger, alt efter, hvor vi er:

De udmeldinger, jeg hører (og egne synspunkter), er:

 • Alle kandidater stiler mod Christiansborg, så mit valg afhænger af, hvem jeg tror kan tjene Alternativer bedst derfra og samtidig række ud mod resten af partiet. Det kan Rasmus Nordqvist.

 • Hvis jeg var i tvivl om valget mellem en kvinde og en mand, ville jeg vælge kvinden, men aldrig som uafvigeligt princip.

Og jeg er ikke i tvivl om, at Rasmus Nordqvist er det langt bedste valg, selv om han ikke er en kvinde.

 • En skarp profil, der kan afsætte megen tid til projektet.
  Så er vi tilbage til, hvad projektet er, og hvad lederrollen skal være (se mit svar til Juma)., Og da alle kandidater retter deres fokus mod at blive valgt til FT - ret mig, hvis jeg tager fejl. S- å er mit bedste valg, en, der allerede sidder der, nemlig Rasmus Nordqvist.

kh
Jørgen

1 Synes om

Det er jeg ikke sikker på, er det rigtige udgangspunkt på nuværende tidspunkt. Jeg synes ganske vist, det er vigtigt, at vi vælger en med parlamentarisk erfaring, så den nye leder ved, hvordan arbejdet på Christiansborg foregår. Men jeg tror, at det er vigtigt, at det de næste 3-4 år er en politisk leder, som kan bruge meget af sin tid i “baglandet”, og derfor ikke har formelle forpligtelser på Borgen.

Derfor peger jeg stadig på Josephine Fock med et stort ønske om, at Rasmus Nordqvist fortsætter som politisk ordfører.

Det er meget muligt, at det om 3-4 år vil være godt med en, der også sidder i folketinget. Men jeg synes faktisk, vi - som situationen er nu - bør bruge muligheden, og vælge en, der ikke har formelle forpligtelser på Borgen.

4 Synes om

Spørgsmål:

Hvis Josephine - eller en af de andre ikke- ft bliver valgt, skal hun/han så lade sig opstille som folketingskandidat?

Eller hvis Rasmus Nordqvist bliver valgt, bør han så træde ud af folketinget og lade suppleanten komme til?

Det jeg mener, er:
Er valget ikke, når alt kommer til alt, et spørgsmål om, hvem. der bedst leder Alternativet på Christiansborg?

Fint, hvis man mener, at det er Josephine, men det med mere tid til bevægelsen, tror jeg ikke på.

Og så er vi tilbage til, hvad af indholdet af den rolle den politiske leder skal spille, fremadrettet. Og der er jeg åben for et helt andet perspektiv, en det nuværende

Kære Jørgen

Dejligt for dig Jørgen, at du har fundet dig din kandidat.
Der er så mange skønne og underfulde kandidater.
Jeg har også fundet min.

Sjovt nok ud fra mange af samme argumenter som dine Jørgen:

 • Hvem jeg tror kan tjene Alternativer bedst fra Christiansborg og samtidigt række ud mod og støtte Alternativet uden for Christiansborg.
 • Jeg har altid følt mig bedst repræsenteret som kvinde af andre kvinder. Hvorfor jeg stemmer på en kvinde. Naturligvis helt fair hvis du Jørgen føler dig bedst repræsenteret af en mand!?
 • En skarp profil, der kan afsætte megen tid til projektet.
 • En leder med stor styrke, evner indenfor klar kommunikation, samarbejde, samt rigtigt gode evner til at forstå og indgå i forhandlings-/konfliktløsningssituationer (det er der brug for i ethvert politisk parti).
 • En leder der i sig selv har vist at prioritere sin tilknytning til sit bagland udenfor København - med regelmæssige besøg og deling af skønne oplevelser fra Christiansborg.
 • Seriøsitet og gennemslagskraft.
 • En politisk leder der leder med gennemsigtighed og integritet.
 • En politisk leder der knokler - mere på partiets og sagens vegne og for at gøre en forskel for verden - end for egne ambitioner, eget behov for at stige i graderne, komme frem og blive set, og få anerkendelse.

Ses ‘somewhere’ - kh Helle

6 Synes om

Men skal vi så ikke lade MF’erne gøre det som de er valgt til af befolkningen og så lade PL gøre det som han/hun er valgt til af medlemmerne?
Alternativets politik er SÅ meget mere end Christiansborg.
Det er også byråd, regionsråd, interesseorganisationer osv.
Hvis en PL skal have adgang til ALLE disse rum, så er der ingen vi kan vælge. Lad os tage skyklapperne af og folde politik ud til at handle om meget mere end den relativt lukkede og “fortrolige” verden på Christiansborg. Hvis Alternativet formår at gøre det, ja så tror jeg faktisk at Alternativet stadig kan være et alternativ.

Jeg husker tydeligt, hvordan Carolina for nogle år siden, på et årsmøde i Storkreds København, måtte beklage at hun ikke kunne honorere intentionen om at komme ud til medlemmer og tale med dem, fordi hun var begravet i papirarbejde på borgen. Jeg kan levende forestille mig HVOR voldsomt det arbejde kan være. Derfor mener jeg faktisk også det kan være et problem, at PL er folkevalgt på borgen. HUSK, en folkevagt skal først og fremmest stå til ansvar over for de borgere der har stemt på vedkommende, ikke den organisation vedkommende er en del af.

9 Synes om

Der står ikke rigtig noget brugbart i den artikel, det er blot et statement, fra et parti som er meget anderledes end Alternativet.

1 Synes om

Tak Torsten, nu er jeg mere oplyst og rolig.

Har siden tænkt på det med fortrolige dokumenter, som kun folketingsmedlemmer må læse.

Så vidt jeg har forstået, så har I rådgivere, hjælpere og andre som bliver involveret i arbejdsprocesserne og frembringelsen af forslag, udtalelser etc., fx som Claus Jansson.

Hvordan kommer I omkring det, at de ikke må læse dokumenterne, og går jeg udfra, at I ikke må gengive indhold derfra?

Hvor stort eller lille et problem er det.

I hvilket omfang satte Uffe sig ind i fortrolige dokumenter for at kunne deltage i de politiske processer i gruppen? Jeg tænker på at det primært er ordførere og udvalgsansvarlige, der har brug for det, og at en leder ikke skal være ekspert, men have overblik.

Er det muligt at søge dispensation, at søge om, at den politiske leder må få adgang, selvom vedkommende ikke er folkevalgt, selvfølgelig med tro og love erklæring og hvad der skal til?

1 Synes om

Jeps, har også hørt dybdegående om hvordan der til et Pofo-møde var er forslag udviklet på baggrund af polaer, og så kom Rasmus med sit eget forslag. Jeg forstod der blev enighed om at samskrive de to, men at det endelige resultat blev Rasmus’forslag