Ændringsforslag 4: Tilføjelse til ændringsforslag 1

Tilføjes §7, stk. 9 hvis ændringsforslag 1 vedtages
“Politisk leder honoreres med 30.000 kr/md. i 2019-priser, fratrukket de skattepligtige indtægter vedkommende måtte oppebære hidrørende fra andre hverv vedkommende bestrider eller har bestridt i regi af Alternativet.”

Fordele
Forslaget sikrer en minimumsindtægt, svarende til den gennemsnitlige indkomst i Danmark, i og med at hvervet som politisk leder forventes at ville fylde en stor del af den valgtes dagligdag og potentielt påvirke den nuværende arbejdssituation. Særligt hvis man ikke oppebærer en løn som folketingsmedlem eller i forvejen har andre større indtægter fra hverv relateret til Alternativet.

Der modregnes kun skattepligtige indtægter, dels for at have en præcis definition, dels for at fx pensionsindbetalinger (som man jo ikke har rådighed over) ikke skal modregnes.

Ulemper
Selvom beløbet ikke står mål med fx vederlag for at sidde i Folketinget, så er det potentielt en anseelig udgift (i størrelsesordenen 5% af det organisatoriske budget).

Det kan betyde at en politisk leder kan lægge honoraret oveni en i forvejen høj indtægt fra hverv uden for Alternativet.

1 Synes om

“hverv vedkommende bestrider eller har bestridt i regi af Alternativet.”
Denne formulering kan skabe misforståelser idet der skriver HAR bestridt.
Hvor lang tilbage i tiden talers der her om ved brugen af ordet HAR.
Vil det sige at den kandidaten HAR indtjent det sidste år, skal fratrækkes.

Jeg synes, det er en god idé at honorere en politisk leder, der ikke er medlem af folketinget, så vedkommende har mulighed for at fokusere på netop det at være politisk leder for Alternativet.

Jeg undrer mig dog over den foreslåede konstruktion, hvor man ikke bliver modregnet for indtægter ved ikke-politisk arbejde, men til gengæld bliver modregnet for indtægter ved politisk arbejde. Det vil jo give incitament til at bevare et arbejde, der ikke har forbindelse med Alternativets politiske arbejde.

2 Synes om

Er 30.000 kr. nok, hvis den nye leder bor i provinsen og skal leje en bolig i København?
Eller kan man være leder uden at kunne komme til møder (med store transportudgifter) i København?

1 Synes om

Jeg skrev 18. december 2019 flg. mail til Hovedbestyrelsen:
Proces for valg af ny politisk leder /
Alternativet: Spørgsmål til ændringsforslag:
Kære Hovedbestyrelse,

Jeg stiller spørgsmål til udsendt mail fra hovedbestyrelsen ‘PROCES FOR VALG AF NY POLITISK LEDER’, 16. december 2019:

Alternativet skal vælge ny politisk leder ved et ekstraordinært landsmøde 1. februar 2020.

Hovedbestyrelsen foreslår fem vedtægtsændringer vedrørende politisk leder, som der skal tages stilling til på et ekstraordinært landsmøde 13. januar.

Foreslåede vedtægtsændringer:

Ændringsforslag 4: Tilføjelse til ændringsforslag 1.
“Politisk leder honoreres med 30.000 kr/md. i 2019-priser, fratrukket de indtægter vedkommende måtte oppebære hidrørende fra andre hverv vedkommende bestrider i regi af Alternativet.”

Min holdning:
Politisk leder honoreres med 30.000 kr/md. Er det en joke?
Er politisk leder da tænkt at være et 1/2 tids job?

Jeg foreslår, at man som minimum aflønner politisk leder som et alm. folketingsmedlem.
Hvordan aflønnes andre politiske ledere i andre partier?
Hvem regner vi med at kunne tiltrække/fastholde til en løn på 30.000 kr/md.?
Det kan ikke være meningen, at man skal sætte en masse penge til for at kunne være politisk leder i Alternativet?
Tjene mindre end folketingsmedlemmerne, som man bl.a. skal være leder for?
Supplerende er forslaget ufleksibelt/manglende ligeværdigt afhængigt af om man i dag er bosiddende i nordjylland eller i Kbh. Og må betale transport og dobbelt husleje!

Jeg tænker, at det ikke bare er mig, der undrer mig over et sådan udspil?
Det kan vel forhåbentligvis stadig nås at ændres/forhøjes?

Bedste hilsner,
Helle Wium
Højlundvej 17
8462 Harlev J

3 Synes om

Hej Marianne

Hvis jeg bliver valgt til politisk leder, vil jeg opsige mit job ved Retten i Aarhus, og da mit vederlag fra Region Midtjylland vil blive modregnet i honoraret, vil jeg dermed ikke have andre indtægter. Hvis man medregner pensionen i min nuværende indtægt, vil min indtægt dermed falde med ca. 2/3.

Jeg mener ikke, man vil kunne være en god politisk leder af Alternativet uden at være til stedet på Christiansborg i meget høj grad. Jeg forestiller mig at være til stede på Christiansborg 3-4 dage om ugen - på samme måde som folketingsmedlemmer med bopæl i Jylland.

Det vil give mig et behov for at overnatte i København 2-3 gange om ugen de fleste uger. Hvordan jeg rent praktisk vil gøre det, vil jeg tage stilling til, hvis jeg bliver valgt, men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det ikke er særligt økonomisk attraktivt for mig at blive Alternativets næste politiske leder :slight_smile:

Mvh Rasmus

1 Synes om

På den ene side kan man ikke forlange, at en leder, der ikke sidder i folketinget, skal sige sit “civile” arbejde op. På den anden side, går vi ind for 30 timers arbejdsuge - og ifølge dine “kompetenceoverskrifter” :blush: skal en leder være en rollemodel (selvom det ikke er det begreb, du bruger)
Flot, at du selv vil sige dit civile job op, hvis du vælges. :green_heart:

3 Synes om

Hej Christa

Man kan måske ikke forlange det, men jeg synes godt, man kan forvente det. Jeg kan i hvert fald ikke se, hvordan man skal kunne varetage rollen ordentligt, hvis man har et civilt arbejde ved siden af.

Mvh Rasmus

3 Synes om

Kære Marianne

Hvorfor er det du mener, at en politisk leder skal være bosat i KBH? Jeg bor i Odense, og det vil jeg blive ved med. Men jeg vil netop også gøre en stor indsats for at eliminerer det ‘københavneri’ mange, mig selv inklusive, oplever som værende en hæmsko for partiet og især bevægelsen.
For mig, er 30.000 mange penge: Jeg arbejder som socialpædagog, 33 timer om ugen med en grundløn på knap 23500. Jeg siger min stilling op såfremt det er mig der bliver vist den tillid at blive valgt som Å’s nye politiske leder. Jeg vil hellige mig arbejdet og det kræver megen forberedelse og arbejdstid for at jeg personligt vil mene at det er forsvarligt overfor vores medlemmer.

Kh Mette
:green_heart::green_heart::green_heart:

2 Synes om

Kære Mette
Jeg mener at den politiske leder - om ikke skal bo fast i København - så være i København i megen tid.

Det handler ikke om Københavneri, men om en meget nær kontakt til folketingsgruppen.

Jeg har selv siddet i Folketingen for en menneskealder siden, og jeg ved hvor vigtigt, det er, at der er tæt kontakt med medlemmer og folketingsgruppe.

HVis ikke medlemmernes repræsentant har denne nære tilknytning, risikerer vi at folketingsgruppen kører deres eget løb, og medlemmerne ikke har så stor mulighed for indflydelse.

Jeg ved godt, at hvis lederen er medlem af folketinget, risikerer man noget lignende, men her kan medlemmerne jo gå ind og være med i samtalen med lederens ansvar overfor medlemmerne.

Jeg synes også 30.000 kr. er mange penge, men skal man transportere sig til København ofte, og skal man have overnatninger og forplejning i København, så får pengene hurtigt ben at gå på.

Jeg har ikke ment, at lederen af Alternativet ikke kan bo andre steder end i København. Jeg har bare sagt, at det koster, og så må partiet naturligvis betale.

Venlig hilsen

Marianne

3 Synes om

Kære Marianne

Tusind tak for svar. Og enig, samarbejdet med folketingsgruppen er absolut vigtigt. Men det er samarbejdet med medlemmerne og lokalforeningerne i min optik absolut også. De er hjertet af Alternativet og vi skal værne om dem. Det er her vi bliver iltet, hvor de vigtige snakke og ophøjede diskussioner tages og viden deles.

Det er noget jeg personligt virkelig har savnet. Jeg husker med glæde tilbage på den tid vi havde med Nikolaj Amstrup, han var exceptionelt god til at komme forbi lokalforeningerne og storkredsen på Fyn og det var vi rigtig mange der som aktive medlemmer respekterede ham for og nød godt af. Han formåede hele tiden at indgyde gejst, formål og politisk indsigt. Og dét vil jeg gerne unde alle vores medlemmer. For det mener jeg også er en politisk leders rolle. Uffe og Michael begyndte faktisk på det i sin tid, og min oplevelse var at det var en stor succes.

Kh Mette

2 Synes om

Jeg har ikke set initiativer til forbedring af aflønning af Politisk Leder, PL, i forhold til de foreslåede vedtægtsændringer. Bliver vedtægtsændringerne godkendt mandag, med 30.000 kr/md til PL, vil det være et demokratisk problem at,

a) Politisk Leder vil blive aflønnet langt mindre end f.eks. de folketingsmedlemmer, som PL vil skulle lede,

b) der vil ikke være lige vilkår for ekstern PL, hvis vedkommende kommer fra Jylland eller fra Kbh., samt

c) man kan ikke forlange at en højt kvalificeret leder-profil skal leve af egen opsparing alt imens vedkommende er PL for Alternativet. Det er ikke alle PL aspiranter, der har en sådan opsparing og som økonomisk vil kunne dække en sådan udgift. I forvejen er jobbet som PL et job, hvor man forventes at give sig fuldt ud - i mange sammenhænge. Den lave ufleksible løn er udemokratisk og kan afholde gode kompetente kræfter fra at søge opstilling som PL for Alternativet. Man kan fra Alternativets side ikke både blæse og have mel i munden. Ville have super dygtig leder, der kan få Alternativet over spærregrænsen ved næste valg, samt ikke ville betale vedkommende en almindelig rimelig anstændig løn for arbejdet. Ofte er der vel en sammenhæng imellem kvalifikationer og løn!??

Ser frem til at man SNARLIGST får løftet denne diskussion!

1 Synes om

Jeg ser det sådan, at man nu foreslår et honorar/vederlag, for at gøre det muligt for personer udenfor Folketinget at søge hvervet, men jeg ser det ikke som en løn der skal fungere på lige linje med fx den man får som folkevalgt på Borgen. Det er blot for at sikre et minimum, så man kan skære ned på sine andre aktiviteter. Det er en helt anden sag at operere med fuld aflønning på Folketingets niveau. Og vi er netop halveret ved valget, så vi har jo ikke mange midler.

1 Synes om

Hvad hvis man valgte en politisk leder blandt MF’erne og en Aktivistisk leder blandt de andre? Så de delte opgaven?

MF’erne er de ikke aflønnet gennem staten?

Hvis vedtægtsændringerne ikke stemmes igennem, så kunne man vel arbejde med en helt tredje løsning, hvori der også var tid til at tage den debat med lønnen?

1 Synes om

Jeg er meget enig med dig Helle Wium! Fuld løn til politisk leder, som MF’er lønnes. Men vel ikke hvis man i forvejen aflønnes som MF’er? Eller hvis man aflønnes som Lektor eller har sit eget firma, som man fortsat driver? Og hvad hvis man sidder i regionen eller som byrådsmedlem i en kommune? Kan disse ting kombineres? Det tror jeg måske godt, men det er da vigtigt at vide før vi vælger en leder. Om de tænker det som 1/4, ½, 3/4 eller fuldtidsjob.

1 Synes om

Det forslag, der er stillet, indebærer, at vederlag, man får for at sidde i Folketinget, byråd eller regionsråd vil blive modregnet i de 30.000 kr., men man kan godt have indtægter fra ikke-politisk arbejde uden modregning.

Det vil i øvrigt ikke kræve en vedtægtsændring at dække en politisk leders udgifter til dobbelt husførelse, hvis der bliver valgt en politisk leder med bopæl uden for København. Det vil Hovedbestyrelsen godt kunne beslutte at gøre efterfølgende.

3 Synes om

Kære alle

Som socialpædagog i en 33 timers stilling er 30.000 en del mere end hvad jeg pt tjener. Men nu stiller jeg så heller ikke op for pengenes skyld men fordi jeg mener jeg har de kompetencer der skal til. Jeg er aktivist ind til benet og for mig er Alternativet vigtigere end en fed hyre. Det eneste jeg vil bede om udover det nævnte vederlag er et pendlerkort.

Kh Mette
:green_heart: :green_heart: :green_heart:

1 Synes om