Forhastet process

At vi nu skal vælge ny leder er både skræmmende og spændende, og savn af partiets stifter Uffe på posten, vi skal bare ikke glemme at han gjorde det ikke alene, men sammen med to af kandidaterne nemlig Josefine og Rasmus Nordqvist de var også med fra den spædeste start og er for mig at se, akkurat lige så meget partiets dna og grunden til at vi alle kan sidde her og diskutere ny leder !!. Derfor bliver jeg en smule frustreret over dette hastværk! For jeg mener jeg at den process vi nu er gået igang med, er forhastet og ikke særligt gennemtænkt. Jeg sidder tilbage med en oplevelse af, at vi ikke tager vores vedtægter alvorligt og slet ikke tager vedtægtsændringer alvorligt. Jeg er enig i at skal igang med at lave en meget radikal ændring og jeg syntes de bør gennemtænkes bedre, således at de får mulighed for, at leve op til det vi gerne vil være gennem vores værdier og dogmer! Den ændring der nu bliver lagt op til tager ikke højde for lighed mellem kønnene. Jeg ville ønske at vi gav os tid til at se på andre muligheder, at vi eks laver delt formandskab og det kunne jo så meget vel samtidig være en uden for folketingsgruppen og en inden i folketingsgruppen. Det kunne også åbne op for muligheden for at kigge på hvordan lederskabet skal være i hele organisationenen. Hvis vi vælger en leder uden for folketingsgruppen mener jeg at laver vi benspænd for os selv da den kommende leder meget vanskeligt ville kunne spille en rolle på Christiansborg og i folketingssalen (ja så ved jeg godt at det gik hos de konservative med Pape men han kendte det politiske håndværk, han havde erfaring som populær borgmester og ikke uvæsentligt så har konservative historien med sig, nemlig den fordel som et af de ældste partier på borgen, vi er et af de nyeste og vi kan derfor ikke læne os op ad den fortælling.
Jeg er bekymret for Alternativets fremtid og jeg oplever denne process som uovervejet, forhastet og hvis vi vælger en leder uden politisk erfaring, uden et etableret netværk i det etablerede politiske, en ny leder der først skal igang med at lære det politiske “game” samtidig med at vedkommende ikke har sin daglige gang der hvor “ting sker” så kan jeg være bekymret for den synlighed vi vil have i det offentlige rum. Da det vil kræve en ekstra stærk organisation, en organisation der både har mange kræfter og mange midler, det er ikke min oplevelse at vi har det! Måske er der kræfter i København, men ikke i omegnskommunerne og i de små kommuner, hvor partiaktiviteterne bliver drevet af meget få mennesker som også er slidte efter et par år med tre valg! Så min opfordring vil være at stemme vedtægtsændringerne ned, stem på Rasmus Nordqvist som Leder i en overgangs ordning og sæt ham i spidsen for en process, hvor vi får tid til at give vores vedtægter et grundigt gennemsyn der sikrer at vi får lavet vedtægter som også lever op til vores normer, værdier og politik, og helt aktuelt får vi så muligheden på ligestillingsområdet til at vise at “vi er og gør det vi siger vi er” !

14 Synes om

Jeg er ikke nødvendigvis enig i dine ideer til hvordan formandskabet skal indrettes men det er vist hævet over enhver tvivl at vi ikke har fået lejlighed til at drøfte eller gennemtænke det her ordentligt. Derfor nej til ændringsforslagene på mandag.

8 Synes om

Helt enig med dig, først ved et møde i Hillerød i dag blev jeg helt klar over hvad det er der skal ske. Jeg synes at vi, i stedet for at ændre vedtægter i huj og hast, skal vente med valg af formand til landsmødet, derfor ville jeg også stemme nej, men desværre er der nu lukket for digital afstemning.

3 Synes om

Enig
Jeg ser heller ingen anden fornuftig vej end at stemme imod ændringerne, og så opfordre til der laves et tidsmæssigt rimeligt forløb frem mod ordinært årsmøde.
Så er der tid nok til at vi interne kan have en dialog om hvad vi ønsker/forventer af en PL.

4 Synes om

Jeg er meget enig med dig Susan.
Jeg ser også at det er et problem hvis posten som politisk leder får rod udenfor folketinget. Vi har tidligere set problemer, når et forslag, via et afholdt pola er kommet ind i politisk forum, og har fået en positiv behandling af flertallet… for efterfølgende at blive stoppet igen, med den begrundelse, at man var ude af stand til, rent politisk at gennemføre den. - Så jeg synes ikke tiden er inde til eksperimenter på det niveau.

Det er muligt at der er mange gode grunde til at ændre på vores vedtægter, men jeg betragter det som hastværk at skulle gennemføre dem lige op til et valg af politisk leder, så jeg mener klart at vi skal stemme nej tak til vedtægtsændringerne på mandag.

Jeg ser meget gerne en revurdering af alle vores vedtægter, men det kræver et ordentligt, demokratisk funderet grundlag, og ikke nogle løsrevne forslag til ændring af enkelte vedtægter.

6 Synes om

De vedtægtsændringer, der er sat til afstemning er jo nok de vigtigste siden de aller første. Og det er ikke rigtig gået op for mange medlemmer. Det kom meget tydeligt til udtryk på et møde i Hillerød i dag, hvor kun et medlem ud af 25 var i tvivl om, hvad de skulle stemme efter en meget lyttende og refleksiv dialog. 24 medlemmer stemmer nok imod, fordi de mener, der ikke har været tid nok, fordi politisk leders rolle er uklar og fordi vi har oplevet opfordring til kup fra en aspirants følgere på FB. Og fordi vi gerne vil have mere tid til debat, og vi mener 3 måneder mere til samtaler ville modne og kvalificere valget. Det er mit indtryk, at alle har fuld tillid til Rasmus’ indsats i de tre måneder.
vedtægtsændringerne burde ikke være kommet fra HB, men have været igennem en demokratisk proves, hvor der havde været tid til dialog og refleksion. Derfor er det ikke godt, at 500 medlemmer kan afgøre en så væsentlig beslutning. Forhåbentlig er der nu mange flere, der tilmelder sig digital afstemning. Men det er nu en gang ikke alle medlemmer, der er fortrolige med det digitale. Det burde respekteres, så der også åbnes op for flere deltagere i Odense.

5 Synes om

Tak for input og information.

Ovenstående beretninger vidner for mig om, at der ER behov for mere tid, og mere dialog.

Emnet er komplekst, og det tager altså tid for ikke garvede, at sætte sig ind i. Jeg har været igennem en proces, hvor jeg efter at være vågnet fra min juleferie, indså hvad det var som var igang, og indså, at det hele nærmest vat bestemt på forhånd, og at der ikke var mulighed for at gøre noget ved de problemer som er blevet gjort opmærksom på. Ej heller tid til at tage debatten og diskussionen om hvad vi vil.

Jeg går stærkt ind for at ting gøres grundigt, og at vi får sikret os en bæredygtig løsning. Når vi er så nye og ikke “bare” kan læne os op af en standard, så forudsætter det i min optik også, at en proces som denne, får den tid den skal have, for at blive med et godt og gedigent resultat. Flere ved mere.

Derfor stemmer jeg også nej på mandag. Og håber på at vi dermed kan få en langstrakt proces frem mod det ordinære landsmøde :+1:

Tilmelding til den digitale afstemning er åben igen :+1:

3 Synes om

Tilmelding til den digitale afstemning er åbnet igen.
Bh Nina

1 Synes om

Men det bliver svært at få det rigtige resultat ud af det, hvis det ikke er en åben process. Så jeg ønsker at det meldes ud fra øverste hold, at vi slet ikke foretager de vedtægtsændringer nu, men først senere, på vores rigtige landsmøde. Hvis vi stemmer nej til vedtægtsændringerne nu, så bliver det jo Nordqvist der får formandsposten, og jeg ønsker at det skal være Josephine, som jeg tror kan det nødvendige. Hun ved, hvad det politiske spil handler om. Hun har fulgt Alternativet fra start, så hun ved også, hvad der er brug for at gøre nu. Fordi jeg ønsker Josephine på posten, så bliver jeg nødt til at stemme for ændringsforslaget. Men jeg er enig i at det er ALT for forhastet. Og jeg ville ønske at Uffe havde sagt “Jeg bliver til Landsmødet, hvor der vælges en ny leder”. Ændringsforslagene kunne foretages ved afstemning digitalt, hvor alle medlemmer kan få lov at stemme over nogle dage via et link, som sendes på mail. Som når man stemmer til ny bestyrelse i sin fagforening/A-kasse (i hvert fald i MA). Eller det er på Landsmødet at der laves de nødvendige ændringer af vedtægterne, og valg af formand kommer først derefter. Det ville give lang tid til kandidaterne, til at de kan finde egne ben at stå på, og lang tid til at medlemmerne kan tage en beslutning om valg af ny leder. Der er trods alt ikke et Folketingsvalg lige om hjørnet.

5 Synes om

Selv om det hele går vel hurtigt til nogens smag, så stemmer jeg helt sikkert for vedtægterne, fordi det giver mulighed for at forankre fokus/magt andet sted end Folketinget. Det er lige før jeg ville ønske, at politisk leder ikke måtte være medlem af Folketinget …

4 Synes om

der er blevet lukket op for digital afstemning så skynd dig at tilmelde dig :slight_smile:

jeg har ladet mig høre at der er en af kandidaterne der er ude og opfordre folk på sociale medier til at melde sig ind alene for at stemme på vedkommende og fortæller i samme åndedrag at de bare kan melde sig ud igen og at det kun koster dem 15 kr !!! det har vi nuværende vedtægter ikke en mulighed for at stoppe da alle medlemmer uanset længde på medlemsskabet, kan få lov til at stemme !!! det kalder jeg “kup” lignende tilstande og det vil jeg ikke mene er i partiets interesse !!! gode beslutninger kræver efter min mening grundige overvejelser og vi har en rigtig udemærket kandidat i Rasmus Nordqvist som har alle kvaliteter der skal til for at føre vores parti sikkert mod nye højder, og mod de nødvendige forandringer der skal tages forhold til vores vedtægter, men det skal ikke HASTES IGENNEM !!!

2 Synes om

der er bare det meget store spørgsmål at du ikke har en garanti for at det bliver Josefine eller Rasmus og det er måske værd at overveje om partiet overlever med en helt tredje, og langt de fleste medlemmer har ikke haft tid over julen til at sætte sig ordenligt ind i denne meget vigtige ændring, de har ikke haft mulighed for at mødes i deres lokal afdelinger og drøfte vigtigheden af denne ændring og betydningen af den og det hastværk det her bliver afholdt i udsætter vores parti for en meget usikker fremtid !! som efter min mening er alt alt for uovervejet !! så please stem NEJ, og lad processen få den tid den skal have, for at vi i samarbejde kan lave gennemtænkte vedtægtsændringer der har kurs mod en bedre ledelses struktur der både kan afspejle vores politik og måske sikre at vi kunne få en deling af den meget store og vigtige post i to :slight_smile:

1 Synes om

Der er åbnet igen for tilmelding til digital afstemning - så det er bare med at få det på plads - gerne i dag :+1:t3: Den lukker igen i morgen kl 12 - så prøv det nu så du kan nå at få hjælp, hvis det driller. Du skal være logget ind på alleos :herb:

2 Synes om

Er det så sådan at man stemmer sammen med den som er fysisk til stede i Odense, man logger på og følger med i mødet?

Men sådan har det altid været. Det har altid været muligt at melde sig ind for 15 kroner lige på til et landsmøde, møde op og stemme sine kandidater ind i fx HB og ændre vedtægter.

Jeg er ikke selv på Facebook, men hvis nogen opfordrer til det, så skal det frem i lyset med beviser, så vi kan gøre det til fakta. Hvis ikke, synes jeg ikke rygtet skal spredes.

3 Synes om

Der er live stream fra mødet, som du kan følge med i. Men du vil også få SMS og email, når afstemning åbner.

Du vil også få en mail, der beskriver processen, når fristen for tilmelding udløber mandag.

3 Synes om

Hej Eli.
Jeg har efterspurgt en vejledning og information. Forhåbentlig kommer der noget info ud inden i morgen eftermiddag.
Kh Nanna

Hejsa.
Jeg har spurgt om info og vejledning kunne komme før. Jeg er selv en knold, og ville super gerne kunne forberede mig, og også gerne hjælpe andre med at forstå hvordan man gør.
Der er lidt nerver på med de slags IT løsninger, af mange grunde :see_no_evil::joy:
Kh Nanna

1 Synes om

Kære Line

Hvad er det rigtige resultat?

Kh Mette
:green_heart: :green_heart: :green_heart: