Politisk næstforperson

Noget jeg har set flere opslag om både på AlleOs og FB, har været, om det nu er det rigtige at have en politisk leder, om posten skal den være todelt, og selvfølgelig hvad rollen som leder indebærer.

Jeg mener, det er vigtigt, vi også her stopper op og tænker os godt om. Vi har allerede en todelt lederpost i Alternativet: den politiske leder og den organisatoriske i form af forpersonen for HB. I stedet for at tænke endnu et led ind i den organisatoriske struktur, skulle vi måske se på, hvordan vi får makkerparret, den nuværende todelte ledelse, til at fungere som en sådan. Som jeg ser det, er det svært at tale om noget, der kun er politisk eller noget der kun er organisatorisk i vores politiske bevægelse. De to sider vil altid skulle spille sammen.

Jeg tror på, at vi ligesom vi i hovedbestyrelsen har haft en næstforperson, skulle vi skabe det samme i den politiske del af ledelsen og etablere en post som næstforperson der. I tilfælde af, at jeg bliver valgt, skulle personen komme fra en anden del af organisationen end Christiansborg.
Dette er en måde at positionere flere personer i offentligheden, så flere i fællesskab kan tegne Alternativet udadtil og på samme tid skabe et team, der kan agere sammen.

Jeg mener fortsat, det er vigtigt med en stærk position på Christiansborg, for som vi ofte har sagt ville vi bygge en demokratisk bro inde fra Folketinget og ud og samtidig bygge broen udefra og ind.

Det er ingen hemmelighed, at der i dansk politik er blevet leet en del af Venstres ‘formandskab”, men jeg tror faktisk på, at dette tiltag netop i Alternativet vil styrke os som organisation, og at vi herved kan få samspillet mellem organisationens forskellige dele og samspillet med medlemmer og vælgere til at fungere endnu bedre. Og det er jo også det, der er opgaven.

Hvad tænker I om det?

10 Synes om

Jeg mener, at vi bør få afklaret, om vi er mere end et traditionelt politisk parti. Selv har jeg hele tiden forsøgt at se Alternativet som den store brede platform, der også kan være et værdimæssigt fundament for fx socialøkonomisk virksomhed, forsøgsvirksomhed, energifællesskaber m.v. Et Transformatorium for hele den opstilling vi ønsker: En platform der også menneskeligt kan rumme den mangfoldighed, der også for os har vist sig svær at skabe i en politisk virkelighed, der kalder på mange kompetencer og egenskaber. Det vil sige en platform, hvor der også står andre ting på end en et politisk parti og som måske også kan være det politiske rekrutteringsrum for partiet. Hvis det er tilfældet, så har vi brug for at kigge nærmere på vores ledelsesbehov.

I vores nuværende konstruktion, har vi skabt en organisationsstruktur, der primært faciliterer partidelen af Alternativet – det betyder også, at vi er mange, der blot er blevet et ”bagland”, fordi vi ikke lige stiller op til et politiske hverv. Men egentlig er vi jo blot Alternativet, de dagligt skaber af platformen, hvorpå flere af os forsøger at bygge nye og fremadrettede initiativer på fælles værdier – både i forhold til den politiske repræsentation og i forhold til alle de relationsskabende forandringsinitiativer vi på forskellig vis er en del af. Vi har ikke behov for styring, men mangeartet og relationsskabende ledelse.

Ser vi PoFo, så er der her et dobbelt lederskab – dels i forhold til at skabe et forum, der faktisk kan understøtte politikudviklingen på Christiansborg med den kadence og det tempo, det nu kræver, så politikudviklingen i folketinget også har et bredt fundament. Og dels i forhold til at PoFo kan virke i forhold til resten af Alternativet og bistå politikudviklingen i det tempo og den kadence, det nu kræver – hvordan skal politiske laboratorier tage sig ud i fremtiden, hvordan styrker vi de demokratiske diskussioner ude i kommunerne, hvordan får vi gjort brug af landets folkeoplysende traditioner og organiseringsmuligheder til at skabe grundlaget for omstilling og en leveform med et langt mindre fodaftryk? At rykke på disse spørgsmål og udfordringer kræver innovationsledelse. Og ikke nødvendigvis en politisk leder, der har travlt på den politiske platform.

Når vi nu i de kommende år skal tale lederskab i Alternativet, så må vi gentænke HB og PoFo’s opgaver i relation til om vi vil holde fast i at være den brede platform eller blot et parti – og herfra tage stilling til, hvordan vi imødekommer ledelsesbehovet.

6 Synes om

Enig i sigtepunkter nævnes ordet radikal flere gange. Måske vi skal formulere mere præcist, hvad der menes og hvilken betydning det kan have hvad enten det gælder naturen eller kulturen. Det kommende møde i pofo kan jo åbne for det bal og inddrage alle medlemmerne

3 Synes om

Jeg tænker også det er vigtig at stoppe lidt op og tænke os om @anon4001482
Jeg oplevede at Alternativet i begyndelsen primært blev betragtet som en bevægelse. En bevægelse, hvor visionerne havde stor betydning. Det var visionerne som lagde grunden til vores politiske arbejde, og blev til real politik, da vi kom på borgen.
Jeg vil gerne have at det skal være lettere at arbejde med visioner, - eller i det hele taget, bare at være med, helt på egne betingelser og at vi ikke begrænser os for meget med et forholdsvist fastlåst fokus på, hvad vi rent politisk reelt og målrettet, ønsker at opnå.
Jeg synes vi måske har forsømt bevægelsesdelen en anelse. Jeg har mødt rigtig mange mennesker som savner noget i den retning. - Så jeg så gerne at bevægelsen som sådan fik mere reelle ‘levevilkår’.
Det ska selvfølgelig ikke ske på bekostning af ‘det politiske’ i Alternativet, så derfor tænker jeg en tydeligere adskillelse mellem parti og bevægelse.
Jeg tror på at en tydligere opdeling kan være befordrende, og jeg tror at en styrkelse af samarbejdet i organisationen, også på lokal og regional niveau, vil have stor betydning for trivslen generelt.

Jeg tænker også at det er i bevægelse man som medlem ‘træder sine barnesko’ - så at sige. Her lærer man vores organisation at kende. lærer om værdierne og dogmerne - som leveregler og absolut til personlig gevinst. - Får den Alternative DNA ind under huden, inden man skal præstere noget egentligt politisk arbejde.
Så jo, jeg tror der er rigtigt meget vi kan gøre, hvis vi tænker os godt om - i fællesskab…

5 Synes om

Jeg er meget enig med dig @MartinG i beskrivelsen af vores organisationskultur, som primært faciliterer ‘partidelen’ af Alternativet. Tænker også at bevægelsesdelen synes at være blevet til et ‘bagland’ er en utilsigtet, kedelig reduktion af noget som har et langt større potentiale som egentlig bevægelse.

2 Synes om

Hej Rasmus

Hvorfor foreslår du næstforpersoner og ikke ledere.
Hvilke fordele og ulemper ser du?
Ruth

2 Synes om

Hej Ruth Som jeg ser det har vi delt lederskab med forperson for HB og politisk leder, hvis man laver der politisk leder bliver det blot 3 delt. Derfor jeg foreslår at vi ser om vi ikke kan få en bedre synergi i det vi har i stedet for blot at udvide det, dog med den tilføjelse at der kommer en politisk næstforperson som vi kender det fra HB.
Jeg tror også at den tid vi går ind i hvor vi går fra en stiftende politiske leder med Uffe, der nok er en af Danmarks mest kendte politikere, til den næste at vi skal være meget obs på at vælgerne også ser os tydeligt, det vil man forsat gøre med en en politisk leder.
Så det er mit bud på en løsningen mellem både at gøre vores interne arbejde bedre og samtidig holde fast i det eksterne der også ligger i funktionen. Men jeg er altid glad for at høre andre løsninger og argumenter :slight_smile:
Gode hilsner Rasmus.

2 Synes om

Lyder interessant. Måske vi skal høre HB om deres erfaringer med næstforpersonskabet :blush:

2 Synes om

Jeg kan godt genkende dine ord i mange af de ord, jeg hører fra folk landet over @ibfoder

Jeg har også indimellem oplevet, at nogle sætter parti og bevægelse op mod hinanden, som værende hinandens modsatrettede kræfter i Alternativet.

Jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer hen til et sted, hvor vi kan skabe en helhed, hvor det ‘aktivistiske’ er en gejst og kraft, et samfundsengagement, som gennemsyrer Alternativet. Og samtidig ikke står i kontrast til det gamle politiske system, som vi arbejder på at ændre indefra. For vi kan ikke lave den strukturelle ændring uden netop dette engagement.

Jeg tror vi skal give os til til at prøve ting af. Nogle af vores strukturer, fx det med lokalbestyrelser, har vi arvet fra det gamle politiske system. Det gjorde vi i vid udstrækning fordi det på det tidspunkt virkede som vejen til at få lokalpolitisk fodfæste. Det tog faktisk gejsten ud af nogle af de lokalgrupper, som den gang var meget aktive. Da vi i '16 gik fra 10 til 80 lokalgrupper ændrede frivilligbilledet sig meget landet over.

Dette skriver jeg fordi jeg ikke mener, at årsagen kun kan findes i vores betalte del af organisationen. Tror det ligger i vores strukturer.

Kunne næste fristes til at stille det kætteriske spørgsmål: hvis vi ser på det Alternativet er i dag (både med politik og aktivisme, både som eksponent for ny politisk kultur og samtidig forandringsagent indefra i de gamle politiske strukturer), hvilke rammer vil så tjene os bedst?

Gode hilsner
Sascha

6 Synes om

Tror da jeg er helt enig med dig @saschafaxe :blush:

Jeg ser bestemt ikke noget modsætningsforhold mellem bevægelsen og partiet. - Det aktivistiske ser jeg som noget der meget gerne skulle være tilstede både i den politiske del og i bevægelsen.
Det er som du skriver ‘helheden’ vi skal søge at afbalancere i den samlede organisation.
Jeg ser (som du beskriver så flot) det ‘aktivistiske’ baseret på ‘gejst og kraft’ som det samfundsengagement der er en forudsætning for bevægelsen og dermed hele organisationen. Det er fundamentet som skal sikre vores interne fællesskabs potentielle muligheder. Det er også den kraft, som vi hver især, rent politisk, modnes af, og som vores politikudvikling bygger videre på. - Et fællesskab der kan fremme sammenhold og nærvær i en højere potens.

Jeg tror også du har en pointe med lokalforeningernes ‘enfant terrible’, nemlig det ‘kedelige’ bestyrelsesarbejde. Forperson, næstforperson og kasserer. - Vi har set nogle bestyrelser skrumpe ind landet over, ofte ned til disse sidste 3 medlemmer, mens resten er forsvundet. - Nogle foreninger er reelt lukningstruet pga. mangel på bestyrelsesmedlemmer. - Den skal vi have vendt.
Der er sikkert flere måder at gribe det an på, og jeg har ikke løsningen, men vi må arbejde med det.
Jeg tænker vi skal være mere bevidste om, at vi allesammen helst vil beskæftige os med politiske spørgsmål på den ene eller den anden måde. Det er det der i sin tid lokkede os ind i partiet, og det er det vi har mest lyst til at arbejde med, - allesammen.

Så tænker jeg det er nu vi skal have overvejelserne. Uffe stiftede partiet, og definerede stort set alene rollen som politisk leder. I dag har vi 7 herlige kandidater, som alene ved deres tilstedeværelse understreger virkekraften og ikke mindst demokratiet i partiet.

Som @anon4001482 udtrykker det, så kræver en god demokratisk brobygning mellem Christiansborg og befolkningen, at det også er vigtigt med en stærk position på Christiansborg. Så vi formår at bygge en demokratisk bro indefra Folketinget og ud og samtidig bygge broen udefra og ind.

Men lad mig lige tilføje dette allersidste: Det er i min optik bevægelsen som er broen mellem befolkningen og politikken. - Og derfor vil jeg gerne løfte den en anelse.

6 Synes om

Meget enig Martin. Vi skal have sat bevægelsen i bevægelse igen.

Mette

1 Synes om

Tak @ibfoder
Udfra det du skriver tror jeg vi ser en del af de samme ting.

Jeg er meget enig i at vi skal løfte det aktivistiske. Gerne mere end en anelse, hvis du spørger mig :wink:

Det synes jeg vi skal gennem det organisatoriske og udforske hvad der skal til, som du også beskriver. Ud fra det perspektiv, tror jeg ikke en politisk næstforperson er vejen frem. Vi skal turde udfordre os selv mere, og skabe sammenbinding, som du også skriver. OG vi skal også gøre det gennem et politisk fokus på at udvikle vores demokrati. Dermed tror jeg vi kommer til at binde partiet stærkere sammen.

Jeg har prøvet at skrive noget om det i mit opstillingsgrundlag. Det er selvfølgelig afkortet meget, da vi skulle svare på fire store spørgsmål på meget lidt plads. Kunne du have lyst til at læse det (jeg har slået det op i en særskilt streng) og kommenterer ud fra den vinkel vi taler om her?

God aften
S

1 Synes om

Tusind tak for dine formuileringer. - Det med “en anelse” var nok en smule underdrevet, jeg satser gerne mere :grin:

Vi står overfor at opleve noget af det mest spændende i Alternativets historie. - og vi er heldigvis mange som står på tæer for at være med i den fortælling som skabes i disse dage.
Jeg er meget enig med dig i dine betragtninger, ikke sidst omkring det organisatoriske, som jeg aldrig rigtig har betragtet som færdigbearbejdet. Der er stadig plads til udvikling, og ikke mindst for at give vægt og muskler til bevægelsen som jeg mener er oplagt til at bygge en bro mellem befolkning og politikere. - Så jeg ser gerne en fuldtonet og dedikeret ledere på den post.
Et vigtigt skridt mod borgernes mere direkte indflydelse i vores demokrati.

Jeg tror på bevægelsens store værdi som det organ der kan samle folk i fællesskabet og gøre en stor forskel for udbredelsen af, og kendskabet til vores politik. - Noget som jeg tror vi netop ved dette skifte af politisk leder må have sat et mere klart fokus på.

Jeg har håb, - og ønsker dig et rigtig godt valg :blush::green_heart:

1 Synes om

Tak Ib!

Jeg har også håb, og ser skiftet som en stor mulighed. Vi skal være et magtdelingsparti både indadtil og i vores politik.

Ønsker dig en rigtig dejlig aften!

2 Synes om

Jeg synes at flere af de grunde Rasmus lister som fordele ved en næstforperson, også er fordele ved at have en politisk leder uden for Christiansborg. Det vil give den politiske leder tid til at fokusere på både den negligerede bevægelse, samt det organisatoriske/valgmæssige. Det har man simpelthen ikke tid til, med det arbejdspres der er på en lille folketingsgruppe som vores.

Der skal selvfølgelig skabes nogle klare rammer, en forretningsorden om man vil, så samarbejdet mellem PL og FT glider skønt.

Jeg takker nej til flere “høvdinge”, specielt de aflønnede af slagsen. Så mange penge har vi heller ikke at gøre med pt.

I øvrigt har vi brug for alle dine skønne evner inde på borgen, Rasmus, men vi har også brug for en der får gang i parti/bevægelse ude i landet. Jeg tror ikke der nok timer i døgnet til begge dele.

1 Synes om