Materiale til Ekstraordinært Landsmøde 13. jan 2020

Kære Medlem

I det følgende får du materialet til det første Ekstraordinære Landsmøde den 13. januar 2020 i Odense, samt vigtig information om hvad der skal ske den næste måned i Alternativet frem til valg af politisk leder, som sker på det andet Ekstrarordinære Landsmøde, d. 1. februar 2020.

Tilmelding - meld dig til via Billetto her.

Tid & Sted:
Rosenbæk Huset 30, Rosenbæk Torv 19, 5000 Odense. Den 13. januar 2020, kl. 18-30-22.00.

Frist for tilmelding: 10. januar kl. 12.

Digital deltagelse og Live streaming
Hvis du ikke har mulighed for at deltage, men gerne vil stemme, vil der blive mulighed for at gøre dette digitalt. Vi livestreamer hele aftenen, så du kan følge med hjemmefra eller sammen med andre Alternativister rundt om i landet.

Tilmeld dig til digital deltagelse på AlleOs her. Det kræver at du er logget ind på AlleOs.

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Vedtagelse af samtalemanifest
 4. Valg af stemmetællere og referenter
 5. Behandling af 5 vedtægtsændringsforslag fra Hovedbestyrelsen vedr. valg til politisk leder i Alternativet

image

Materialet til det Ekstraordinært Landsmøde
Ifølge Landsvedtægterne skal materialet til det Ekstraordinære Landsmøde offentliggøres senest to uger før mødet.

Vi sender alt materiale som links. Hvis du har problemer med at åbne dit materiale, så skriv til os på medlem@alternativet.dk, så vi kan sende det til dig.

Du finder materialet inde på hjemmesiden her.

Du kan også klikke dig direkte ind på forslagshæftet, som indeholder vedtægtsændringsforslagene og motiveringen for dem her.

Forslagene til vedtægtsændringer skal vedtages med ⅔ flertal jf. landsvedtægterne.

Alt efter udfaldet af afstemningen om vedtægtsforslagene, kan det være at politisk leder skal vælges efter de nuværende landsvedtægter på det Ekstraordinære Landsmøde d. 1. februar.

Da vi ønsker at begrænse ressourcespildet på mødet vil det vedhæftede materiale ikke være tilgængeligt i papirform. Derfor bedes du selv printe materialet, hvis du ønsker dette, eller endnu bedre; medbringe en computer, smartphone eller tablet, hvorfra du kan downloade materialet.

Den kommende proces
Vi har samlet al information om valg af politisk leder her på AlleOS. På Dialog kan du snakke med andre medlemmer om processen, vedtægtsforslagene, om hvilken type leder du ønsker og meget mere. Det gør du under kategorien ‘Valg af Politisk Leder’.

For at kunne skrive indlæg på Dialog, skal du være logget ind på gennem AlleOs. Er du i tvivl om hvordan man gør, kan du finde en vejledning her. Har du stadigvæk problemer, kan du skrive til medlem@alternativet.dk.

Hvem stiller op?
Du kan finde information om aspiranterne, opstillingskriterier, hvordan man bliver stiller for en kandidat og meget mere på AlleOs her.

Materialet vedr. de kandidater der stiller op til valget d. 1. februar bliver sendt til dig d. 17 januar 2020.

Har du spørgsmål, der vedrører vedtægterne eller afholdelse af de ekstraordinære landsmøder, er du velkommen til at skrive til medlem@alternativet.dk. Har du særlige spørgsmål om valgprocessen, kan du skrive til PLvalg@alternativet.dk.

Mød Kandidaterne - Roadshow
Mød kandidaterne til kandidatmøder i januar, reserver allerede nu datoerne, møderne afholdes om aftenen efter kl 18. Der kommer nærmere information om møderne på AlleOs.

 • Odense d. 27 januar

 • Århus d. 28 januar

 • København d. 29 januar

Valgbarhed- og opstillingskriterier
Aspiranter til at blive politisk leder kan offentliggøre deres ønske om at kandidere, hvornår det passer dem inden sidste frist for indlevering af opstillingsgrundlaget, som er d. 16. januar 2020.

Hvis du ønsker at være stiller for en kandidat kan du følge vejledningen på AlleOs her.

Husk værdierne
Det er en spændende, men også følsom tid for Alternativet den kommende måned. Pas på hinanden, respekter kandidaterne, det er særlig følsomt og udfordrende at stille op. Så lad os være åbne, inkluderende og empatiske når vi den kommende tid folder vores interne demokrati ud.

Vi glæder os til at se de af jer, der kan komme til Odense en vigtig mandag aften i januar.

Kærlig hilsen og rigtig godt nytår til jer alle

Hovedbestyrelsen

Flg. har jeg netop sendt til PLvalgudvalgets mailadresse. Ønsker nogen at støtte forslaget?
———
Kære valgudvalg

Jeg adviserer hermed, at jeg samler ti stillere til et ændringsforslag til vedtagelse den 13/1. Forslaget vil lyde ca som følger, og jeg ved ikke, hvor i vedtægterne det bør stå:

“Stemmeret til valg af politisk leder har alle, der har meldt sig ind i partiet senest dagen før den siddende politiske leder meddeler sin afgang. “

Begrundelse:
Ved alle valg til væsentlige poster er der risiko for kup, dvs. at en kandidat opfordrer venner og familie til at melde sig ind, stemme på kandidaten og derefter melde sig ud igen. Dermed kommer valget ikke til at afspejle den ærlige medlemsskare, som udgør partiet. Det er meget enkelt at dæmme op for kup ved blot at sætte en frist som foreslået.

Gode hilsner

Christian Poll
Medlem og tidligere MF
Tlf. 71226511

6 Synes om

Hej Christian
Jeg er enig i intentionen i forslaget. Det er - særligt i et parti med åbne landsmøder - et problem at folk kan melde sig ind og påvirke beslutninger med så kort varsel. Et par tanker, dog:

 • Problemet gør sig også gældende ved andre beslutninger. Det kunne fx være stillingtagen til folkeafstemninger eller lignende. Her er det ikke så meget “venner og familie” der er problemet, men princippet er det samme. Lokale afstemninger er formodentlig endnu mere udsatte - fx valg af folketingskandidater.
 • Der kan gå meget lang tid mellem “den siddende politisk leder meddeler sin afgang” og valget af efterfølgeren. Jeg ville fx have fundet det passende, hvis Uffe havde meldt sin afgang i december, med valg af ny PL på det ordinære landsmøde til maj.
 • Det kan være uklart hvordan man definerer “den siddende politiske leder meddeler sin afgang”. Uffe har formodentlig meddelt sin beslutning til HB inden den blev udsendt til medlemmerne. I andre situationer kunne man forestille sig en betinget meddelelse a la “jeg går af senest efter næste valg”.
 • Jeg synes der er noget demokratisk betænkeligt i at fratage specifikke medlemmer deres stemmeret midt i en igangværende proces. Folk kan fuldt legitimt have meldt sig ind i partiet med ønsket om at påvirke Alternativet i en bestemt retning - og så føle sig ekskluderet fra processen med tilbagevirkende kraft.
 • Jeg tror ikke at forslaget er stillet rettidigt til at blive behandlet 13/1. Der er ikke i vedtægterne omtalt mulighed for at der kan stilles forslag til et ekstraordinært landsmøde, udover dem som det er indkaldt til at behandle. Under alle omstændigheder skulle forslaget have været udsendt som “materiale” 2 uger inden mødet.

Min bundlinje: Jeg synes at der bør være stærkere beskyttelse mod kup ved alle afstemninger, ikke blot valg af PL. Men jeg synes ikke den skal indføres nu, og foreslår et gennembehandlet forslag til det ordinære landsmøde. Et bud ift landsmøderne kunne være “inden indkaldelsen” for ekstraordinære møder, og “6 uger før mødet” for det ordinære møde.

2 Synes om

Super! Jeg vil gerne støtte forslaget :slight_smile:

2 Synes om

Hej Christian!

Bare se på hvem der er leder af Laubor i GB…
Jeg støtter forslaget

3 Synes om

Hvad er udfaldet blevet af dette forslag?