Politisk leders rolle

Kære medlem

Herunder følger Hovedbestyrelsens beskrivelse af den fremtidige politiske leders rolle.

Vi håber I vil have lyst til at diskutere det.

Har du i øvrigt spørgsmål om processen til at blive aspirant, så kontakt PLvalg@alternativet.dk

Med grønne hilsner
Hovedbestyrelsen

Politisk leders rolle

I Alternativets vedtægter er der ikke en beskrevet rolle for Politisk leder (PL). Det fremgår alene at PL vælges på Landsmødet, at der skal indkaldes til ekstraordinært Landsmøde såfremt Alternativet står uden PL, at PL er medlem af Politisk Forum (POFO) samt Daglig Politisk Ledelse (DPL) såfremt Alternativet er i Folketinget. I og med Uffe Elbæk har udfyldt rollen som PL fra partiets stiftelse har der ikke vedtægtsmæssigt været taget stilling til rollens mandat og de opgaver der følger med. Der er til gengæld gjort nogle erfaringer med rollen i Alternativets forskellige beslutningsrum.

Det er derfor naturligt, at der i Hovedbestyrelsens (HB) arbejde med udvikling af organisationen på et tidspunkt vil komme et vedtægtsmæssigt udspil omkring en præcisering af PL’s rolle. Indtil da har HB, som Alternativets ledelse mellem Landsmøderne den opfattelse, at PL naturligt indtager en rolle som leder af Politisk Forum (POFO) og at PL har en frihed til at fortolke Alternativets politiske program og retning på grundlag af de beslutninger der tages i Alternativets relevante ledelsesfora.

Det må også forventes at PL fortolker de stedse politiske udfordringer, der er i omverdenen og kommer med umiddelbare udtalelser og holdninger til dette i behørig kommunikation mellem Alternativets øvrige folkevalgte på alle niveauer, med POFO og med HB.

Samt at PL stiller sig i spidsen for den politiske ledelse af partiet ved også at foreslå initiativer til udviklingen og vedligeholdelsen af politik bredt i parti og bevægelse for der igennem løbende at udfolde og videreudvikle Alternativet.

PL forventes derfor, i tæt samarbejde med HB at indgå med holdninger til den løbende prioritering af Alternativets opgaver og strategi, herunder arbejdet i det fælles sekretariat. Og i samarbejde med HB at drøfte den samlede organisatoriske strategi og prioriteringer for hele Alternativet, samt naturligvis at stå i spidsen for udviklingen og implementeringen af den politiske strategi, som den formuleres i POFO.

Jeg synes bestemt, at den politiske leders rolle, ansvar og opgaver bør diskuteres, og det undrer mig lidt, at der ikke er skrevet i denne tråd. Så måske er det blot for mig, at rollen er uklar. :innocent:

4 Synes om

Jeg har bemærket at der diskuteres en del på fb. Håber noget af den diskussion kan finde herind.

6 Synes om

Er helt enig Philip.

Kan vi indkredse dialogen til indledningsvis at omfatte følgende?

Hvad er opgaven nu og på sigt?

Hvilken betydning tillægger vi positionen?

Hvad er et godt formandskab for Alternativet?

Hvad er det ikke?

Kan det være en gruppe bestående af flere 3 f. eks som repræsenterer forskellige grupper?

Hvilke personlige egenskaber, viden og erfaringer er ønskværdige, hvilke er ikke?

Fortsæt selv…

Ruth Johnsen
Medlem af
Politisk Forum

7 Synes om

Vi skal passe på med at forveksle valg af politisk leder med valg af politik. Ja, lederen skal kunne tage stilling til nye problemstillinger og udtale sig på alles vegne men er stadig en tjenende ånd for os, for de organer, hvor vi fastlægger vores politik. Det er ikke vigtigt om lederen, i sin nuværende rolle, er mere europa-glad end flertallet af medlemmer. Lidt for rød, lidt for grøn, lidt for noget tredie. Det vigtige er om vi har tillid til at personen kan agere på vores vegne i sin nye rolle. Kan rumme også de politikområder, som personen måske ikke føler så stærkt for. Kan inspirere, motivere, samle. Vi har 6 værdier og de er en god rettesnor.

23 Synes om

Tak for at åbne denne tråd. Jeg er meget enig i at det er herinde vores dialog op til de ekstraordinære landsmøder skal udfolde sig. Her kommer mit bidrag:

Altinget bringer 2. juledag et essay af Bo Lidegaard. ( Bo Lidegaard: Festen er forbi. Det går ikke længere. Vi har nået et vendepunkt - Altinget - Alt om politik: altinget.dk)

Bo Lidegaard ser på årtiets fire vigtigste trends – hvor de efterlader os på vej ind i 2020. Bo Lidegaard afslutter sit essay med disse ord:

På tærsklen til forandringernes årti
På ti år er vores strategiske, teknologiske, miljømæssige og sociale verden grundlæggende forandret. Hastigheden er hæsblæsende, og selv den hurtigste har svært ved at følge med.

Hver for sig og samlet er forandringerne mere vidtgående, end nogen havde anelse om for ti år siden, og hver af dem fortæller samme historie om et skred, der i 2010’erne nåede et omfang, så det eneste, vi i dag ved med sikkerhed, er, at den verden, vi kendte for ti år siden, ikke kommer tilbage.

Globaliseringen kan ikke længere forstås som en rejse mod en stor, gylden og glat kugle, men må nu ses som en uafvendelig fragmentering, der tvinger os til at tage stilling på en måde, vi håbede at kunne undgå. Kun de få iblandt os, der oplevede Anden Verdenskrig med, har oplevet forandringer mere dramatiske end dem, vi har gennemlevet i de sidste ti år, endsige dem, vi nu står over for.

2010’erne blev afslutningen på den gamle tid, den, der har formet os, og som på godt og ondt varede fra 1945 til 2010: USA’s og uforanderlighedens 65 år. Det, som fulgte, blev opbruddets årti: 2010’erne. Nu står vi over for 2020’erne: de store forandringers årti. Lad os være optimister og kalde det håbets årti.”

På denne baggrund er mit bud på Alternativets kommende leder at pgl. skal magte at navigere parti og bevægelse sikkert i de strategiske, teknologiske, miljømæssige og sociale ’tsunamier’, der venter os forude.

Hen, hun, han skal brænde igennem på TV, på YouTube og på alle (a)sociale medier med autenticitet samtidig med at pgl. hurtigt lærer at beherske magtspillet på Christiansborg.

Hen, hun, han skal ikke starte en proces for genopfindelse af Alternativet. Alternativet er opfundet. Alternativet er ydmygt, humoristisk, empatisk, gennemsigtigt, generøst og modigt og vi har masser af politik på hylderne. Disse politikker skal vores politiske leder selvfølgelig stå i spidsen for at udvikle og opdatere, og ikke mindst arbejde for at virkeliggøre – i det vedtægtsbestemte samspil med medlemmer m.fl.
Der er i min optik ingen vej udenom at politisk leder har alle disse politikker på rygraden således, at hen, hun, han altid kan fortælle hvad der er Alternativets politik på et givet område.

Et eksempel.

Hvad mener Alternativet om planerne om at erstatte Rejseskortet med en App?

Svaret på dette spørgsmål ligger måske i vores politik om DIGITAL BÆREDYGTIGHED – IT; hvis ikke, skal politikken nok opdateres.

Dette er blot et eksempel. Find selv på flere.

Vi skal have intet mindre end en SUPERhen, -hun, -han, som vores nye politiske leder. En leder der bliver en naturlig og hyppig gæst på TV2 News og i DR Deadline, fordi hen, hun, han altid har konkrete og relevante bud på de forandringer der skal findes politiske løsninger på, lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og globalt i det kommende årti og i tiden derefter.

10 Synes om

Jeg kan supplere med at minde om at vi fra valgafviklingsudvalgets side derfor også beder aspiranterne om i deres opstillingsgrundlagt at “tage afsæt i Alternativets værdier, manifest, partiprogram, regeringsprogram samt PoFo’s sigtepunkter.”

12 Synes om

Jeg synes godt om dine betragtninger. Alternativet skal ikke genopfinde sig selv.
Jeg synes nok mindre om din ide med en superleder.
Jeg har mere mod på at lederskabet fordeles på flere personer. De skal være dygtige ledere på hver deres område og de skal være gode til at samarbejde og støtte hinanden.
Vi kan desværre først træffe beslutning herom til landsmødet, men det er vigtigt at få lagt en brugbar procedure herfor allerede nu.

4 Synes om

Hej Søren

Jeg undrer om det ikke er en opgave for HB at overbevise apiranterne om, også, at bruge dette medie.
:slight_smile:
og måske også puffe lidt til hinanden i HB og alle vore folkevalgte :slight_smile:

4 Synes om

Hej Palle.

Jo, vi opfordrer, men vi kan ikke tvinge folk til det.

Her er hvad vi skriver (på: AlleOs // Alternativet ):
“ Derudover, opfordres der til at du som aspirant går ind og tager drøftelser med medlemmerne på Dialog.”

Mht til HB, så er det også udtryk for en arbejdsdeling at det mest er mig som er til stede her. Der er en del at se til for tiden.

Personligt vil jeg generelt gerne have mere ind på Dialog. Det var bl.a. også derfor at jeg som tovholder for Evalueringsudvalget tog initiativ til at vi havde debattråde på Dialog.

Mvh Søren

6 Synes om

Inden jeg besluttede at melde mig som kandidat til at blive politisk leder, har jeg gennem længere tid vurderet mine egne kompetencer i forhold til de roller, jeg synes er vigtigst for Alternativets politiske leder.

Jeg har herunder forsøgte at skrive en kort version af mine overvejelser - både om rollerne og om mine egne evner i forhold til de enkelte roller.

Ekstern kommunikation
Alternativets politiske leder vil være et af vores vigtigste ansigter udadtil - sammen med folketingsgruppens politiske ordfører. Hvis vi skal skaffe opbakning til vores politik fra befolkningen, skal vi kunne trænge tydeligt og forståeligt igennem i mediebilledet.

Her er jeg relativt svag, både fordi jeg ikke er kendt i forvejen, fordi jeg har relativt lidt erfaring og træning i det, og min personlighed er meget rolig og afdæmpet. Det trækker dog op, at jeg er rimelig god til at forklare tingene på en forståelig måde.

Internt lederskab
I min optik har Alternativets politiske leder en vigtig rolle i forhold til at være leder for alt det politiske i Alternativet. Der foregår en masse politik uden for Folketinget. Der er blandt andet alt det lokalpolitiske, der foregår i kommuner og regioner. Men der er også en vigtig opgave i at være leder for alle de politisk engagerede medlemmer, der ikke er valgt - eller er valgt til noget andet end Folketinget, byråd og regionsråd. Det gælder blandt andet alle kandidaterne, men det kan også være medlemmer, der er valgt til repræsentantskaber eller bestyrelser i forsyningsvirksomheder, pensionskasser, andelsvirksomheder, ect.

Her mener jeg selv, at jeg har meget stærke kompetencer. Jeg har arbejdet som leder siden 2008 og har derudover været frivillig leder i mange forskellige sammenhænge. Jeg har et stort overblik og er god til at sikre fokus på helheden og sammenhæng på tværs, og jeg er meget opmærksom på at sikre inddragelse og involvering. Jeg er desuden (blevet) god til at fornemme, hvor der er behov for opmærksomhed eller støtte. Det kræver også meget tid, at løfte det interne lederskab, og derfor er det min intention af opsige min stilling ved Retten i Aarhus, hvis jeg bliver politisk leder, så jeg vil kunne dedikere mig fuldt ud til det politiske.

Politisk håndværker
Den politiske leder har en vigtig opgave i at sikre et godt samarbejde med de andre partier. Det er ikke altid nok at have den rigtige politik - ofte er det lige så vigtigt (eller vigtigere), hvad man gør, for at få den gennemført. Det er naturligvis noget, der udføres i samarbejde med de folkevalgte på alle niveauer.

På baggrund af mine to år i regionsrådet i Region Midtjylland er det min egen vurdering, at jeg har særdeles stærke kompetencer som politisk håndværker. Jeg opbyggede på meget kort tid rigtig gode relationer til de andre partier i regionsrådet, og jeg har fået rigtig gode resultater af det.

Inspirator
Vi har alle oplevet Uffe på landsmøder, medlemsmøder, folkemøder, osv, hvor han har holdt den ene inspirerende tale efter den anden. Det er også en vigtig rolle for den politiske leder, at kunne inspirere og motivere hele organisationen.

Dette er en rolle, jeg har meget lidt erfaring med, og som der dermed er en risiko for, at jeg vil have brug for en del støtte for at mestre. Jeg overvejer blandt andet, om det vil være en rolle, det vil give mening at inddrage flere i at løfte.

Det gode eksempel
Alle politikere bliver målt på, om man lever op til det, man arbejder for politisk. I Alternativet bliver vi det måske lidt mere, end de andre (og det synes jeg er fair nok). Som politisk leder af Alternativet, er man en af de politikere, der er mest forpligtet til at gå foran som et godt eksempel. Det gælder både vores politiske visioner og vores værdier.

Det er min egen vurdering, at jeg udlever vores værdier og vores politik på en meget god måde. Der er helt sikkert nogle, der er gået meget længere end mig i deres individuelle grønne omstilling, men jeg synes, jeg har valgt nogle relevante indsatser og jeg fortsætter med at udfordre mig selv. Jeg synes også, jeg gør det godt med efterleve vores værdier og debatdogmer.

En samlende og demokratisk leder
I alle organisationer sker det, at nogle bliver uenige med hinanden. Hvis uenigheder håndteres godt, kan det gøre os alle klogere på, hvad vi selv mener, men hvis de håndteres dårligt, kan de blive til konflikter, der skader alle. I min optik er det vigtigt, at den politiske leder kan samarbejde med alle, giver plads til alle og sørger for, at beslutninger træffes de rigtige steder.

Jeg synes selv, jeg har rigtig gode relationer med alle, jeg har været i kontakt med i Alternativet. Jeg har været aktivt medlem i 5 år og kender derfor virkelig mange i organisationen - både folkevalgte, tillidsvalgte og medlemmer i hele landet. Naturligvis har også jeg været uenige med nogle af og til, men det er har været sjældent, og det har altid kunnet håndteres gennem dialogen - som jeg gerne tager initiativet til.

Noget helt andet er, at jeg synes, det vil være rigtigt interessant at arbejde med et delt lederskab i stedet for kun at have én politisk leder. Det kunne gøres på mange forskellige måder, og der er ikke tid til at drøfte det inden vi skal vælge denne gang. Men jeg synes, vi skal tage drøftelsen i tiden efter den 1. februar, uanset hvem der bliver valgt - og hvis jeg bliver valgt til politisk leder, vil jeg selv tage ansvar for, at vi får diskussionen.

Og så til sidst lige et tak til jer alle for at engagere jer i debatten!

Mvh Rasmus

11 Synes om

Jeg vil mene, at det siger en del om aspiranten, hvis han eller hun ikke tager opfordringen op og går i dialog her - og ikke kun på FB.

6 Synes om

Tak for dine overslrifter om kompetencer. De supplerer fint på en konkret måde både sigtepunkter og værdier. Håber de øvrige aspiranter også benytter disse overskrifter

2 Synes om

Valget af politisk leder skal selvfølgelig ses i den aktuelle politiske sammenhæng, der for mig at se indeholde i hvert fald 4 interessante spørgsmål/svar:

 1. Hvordan kan Alternativet forblive et relevant politisk parti:
  a) Alternativet kom i FT i 2015 på en ambitiøs og enestående grøn politik, der nu næsten er blevet Folketingets politik
  b) Alternativet kan op til KV21 og frem mod næste FV gøre demokratiudvikling til en central politisk mærkesag: Borgerne i DK skal aktivt inddrages i de politiske beslutningsprocesser. Fx sociokratiske principper der kan udvikles på mange niveauer til håndtering af de teknologiske, sociale og økonomiske omvæltninger i 2020,erne.

 2. Hvad er de største politisk udfordringer i DK lige nu:
  a) Grøn bæredygtig, social afbalanceret og resursemæssig holdbar omstilling
  b) Udvikling af en alternativ samfundsmæssig “vækstmodel” med naturen og humanismen som grundlag
  c) Demokratisk udvikling af samfundets bærende institutioner og virksomheder

 3. Hvad har alternativet mest behov for lige nu:
  a) Et handlekraftigt samspil – baseret på Alternativets værdier - mellem PL, DPL, POFO, HB, LS, SK og de folkevalgte
  b) Styrkelse af kvalifikationer og klare kompetencer blandt tillidsvalgte i alternativet
  c) Bedre udnyttelse af de mange frivilliges viden og erfaringer

 4. Hvad skal Alternativets Politiske Leder især kunne:
  a) Lytte til og lære af danske og internationale grønne og sociale bevægelser
  b) Sammen med POFO og HB omsætte ny viden til løsningsmodeller, der lever op til Alternativets politiske program
  c) Styrke Alternativets politiske gennemslagskraft som parti og som bevægelse.

8 Synes om

Jeg bryder mig ikke om begrebet “fortolke”. Det giver meget vide personlige muligheder.
Jeg mener, man skal forvente loyalitet overfor demokratiske beslutninger og vedtagen politik.

3 Synes om

Som jeg ser det handler en politisk leders kompetencer i høj grad af flere ting.

:point_right:t3: At have erfaring med parlamentarisk arbejde. Det er så godt som umuligt at blive taget seriøst som politisk leder, hvis man ikke kan dokumentere sit politiske snilde og kendskab til sine politiske lederkolleger fra de andre partier

:point_right:t3: At have en solid erfaring med ledelse. Vil Å tages seriøs (og det vil vi) så skal man kunne lede folketingsgruppen og sekretariatet godt og demokratisk

:point_right:t3: At have den personlige kompetencer der gør, at man kan stå overfor og stå i, de værste shitstorme, uden at man selv tyr til at blive sur, fornærmet eller belærende

Jeg har personligt mere end almindelig svært ved at se en politisk leder, der kommer uden fra og ikke har erfaring fra folketingsgruppen og det handler alene om den manglende erfaring med arbejdet i og omkring folketinget. For uanset hvad man kan mene, så er det der indflydelsen skabes.

13 Synes om

Jo mere jeg tænker over det, jo mere overbevist bliver jeg om, at dette er en forhastet proces. Det ligner en opfordring til en uopfordret ansøgning. Der ligger ikke en definition af, hvad jobbet går ud på. Dvs., at det bliver utrolig personfikseret, hvem vi vælger. Samtidig er de økonomiske vilkår for den kommende leder, hvis det ikke bliver Rasmus Norqvist, enten helt uholdbare, eller også får vi en leder, der beholder sit “civile” hverv. Det kan vi da ikke være tjent med. Måske skal vi satse på at RN fortsætter som politisk ordfører, og at vi får en demokratisk proces frem til landsmødet sidst i maj om PL’ rolle og opgaver. Eller også bliver RN ny PL, da der ikke er andre “ansøgere” fra folketingsgruppen (endnu). Med mindre nogen kan overbevise mig om, at jeg tager fejl, stemmer jeg imod forslag 1.

7 Synes om

Jeg synes HB i oplægget til denne debat på en fin måde har formuleret vores fælles udfordringer med at få Alternativet til at fungere som en politisk og organisatorisk enhed, når vi skal vælge ny politisk leder. Og selvfølgelig skal vi løbende skal stilling til PL’s rolle og funktion fremover.

PL er Alternativets ”ansigt” i offentligheden. Det vil jeg prioritere højt i mit valg blandt kandidaterne. Men det er selvfølgelig ikke godt nok at vælge en karismatisk politisk leder, der ikke har interesse eller evner til at indgå i arbejdet med at skabe et handlekraftigt samspil – baseret på Alternativets værdier - mellem PL, DPL, POFO, HB, LS, SK og de folkevalgte.

Jeg håber flere i Alternativet vil deltage i debatten, så vi får flere nuancerede synspunkter på PL’s kvalifikationer og kompetencer.

5 Synes om

Kære Palle

I ægte Alternativet-ånd har jeg brugt dagene over jul og nytår i samvær med mine nærmeste. Nu er det nye år i gang og det er mit arbejde ifm. valget af ny politisk leder også. I hører fra mig.

Kh Mette
:green_heart::green_heart::green_heart:

1 Synes om

Kære Christa
I ægte Alternativet-ånd har jeg brugt dagene over jul og nytår i samvær med mine nærmeste. Nu er det nye år i gang og det er mit arbejde ifm. valget af ny politisk leder også. I hører fra mig.

Kh Mette
:green_heart::green_heart::green_heart:

1 Synes om