Årets sidste nyhedsbrev - Godt nytår

Kære medlem af Alternativet i Storkreds Sjælland

Her på årets sidste dag vil vi gerne ønske dig et godt nytår, samt give dig et overblik over vigtige datoer i foråret.

Som du nok har bemærket så har Uffe meddelt at han ønsker at trække sig som politisk leder. Der er indtil nu 5 der har meldt sig på banen med ønske om at overtage posten. De 4 af dem er dog ikke valgt i folketinget, og vores vedtægter foreskriver at det skal man være. Derfor er der indkaldt til ekstraordinært årsmøde d. 13/1-20 for bl.a. at stemme om en åbning af vedtægterne. Du kan læse mere her

Hvis det vedtages at lukke op for kandidater der ikke er folketingsvalgte, så skal de alle have 100 stillere for at være opstillingsberettigede. Derfor vil du også allerede nu opleve at de søger stillere, og hvis du ønsker at være stillere for en eller flere kandidater er det muligt ved at udfylde og underskrive skemaet - eller skrive det af i hånden, indscanne eller tage et billede og sende det til PLvalg@alternativet.dk.

Der er deadline for opstilling og afgørelse af valgbarhed d. 16/1-20. D. 17/1-20 vil alle medlemmer modtage materiale og opstillingsgrundlag for de kandidater man kan stemme på til det ekstraordinære landsmøde 1/2-20 i København. Du kan allerede nu sikre dig en billet
her

Det vil være muligt at stemme digitalt til begge de ekstraordinære landsmøder.

Når det er afgjort hvilke kandidater der er opstillingsberettigede, vil der være en Road Tour rundt til de tre største byer: Odense 27/1, Århus 28/1 og Købehavn 29/1. Det kan du læse om her senere

Måske har du lyst til at debattere hvad en politisk leder af Alternativet skal være for en størrelse. Den samtale er allerede i gang på Dialog - deltag her

Hvis du ønsker yderligere viden eller har spørgsmål til processen så holder Bine (HB-repræsentant for storkredsen) et onlinemøde d. 5/1-20 fra 20.00-21.30. Hvis du ønsker at deltage skal du bare sende din mailadresse til storkreds.sjaelland@alternativet.dk - så vil du modtage en mail med et link til Googlemødet.

Og så til vores storkreds:

Det er ved at være tid til både årsmøde og opstillingsmøde for Folketings- og regionsrådskandidater. Denne gang vil vi gerne skille møderne ad, fordi det er vores oplevelse at vi både har brug for tid til demokratisk samtale og til en god og uddybende proces for opstilling og valg af folketingskandidater.

Du vil derfor senere i januar få en indkaldelse til årsmøde som afholdes på skuddag 29/2-20 og i februar indkaldes til opstillingsmøde 28/3-20.

På årsmødet skal vi have valgt nye bestyrelsesmedlemmer, og vi ved allerede, at vi kommer til at mangle nogle - og helt specifikt en med regnskabserfaring. I det organisationsudviklingsudvalg der har arbejdet med organisationen siden sommeren er der et ønske om at styrke storkredsene således, at Alternativet i højere grad kan forankres ude i landet og ikke er afhængig af, at alle lokalområder har en lokalforening med fuldtallig bestyrelse. Har du derfor lyst til at være med til at arbejde med den proces i vores område, så vil vi opfordre dig til at stille op. Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til storkredsen eller ringe til Dan Lundstedt - forperson eller Bine Siefert bestyrelsesmedlem og HB-repræsentant (find os på AlleOs).

Så er der opstillingsmødet - her skal både vælges folketingskandidater men også regionsrådskandidater. Vi opfordrer dig til hurtigst muligt at melde dig som aspirant hvis du ønsker at stille op. Vi nedsætter hurtigst muligt et kandidatudvalg og når det er på plads så indkalder vi til møde. Inden da kan du kontakte Bine, hvis du har spørgsmål.

Og apropos kandidatudvalg - Vores vedtægter foreskriver at enhver lokalforening stiller med en repræsentant, men denne repræsentant behøver ikke at være i bestyrelsen, men skal dog have bestyrelsen godkendelse og opbakning. Hvis du derfor har lyst til at deltage i kandidatudvalgets arbejde, så henvend dig til din lokalforening og hør om mulighederne.

Dette var rigtig mange oplysninger, men da det er længe siden du har hørt fra os sidst så kan det næppe gøres kortere.

Den sidste dato der skal nævnes er d. 19/3-20. Her har Ruth Johnsen inviteret Bioetiker Micky Gjerris til et spændende oplæg i Byens Hus i Roskilde kl. 19. Mere om det senere.

Husk, at der er mange måder at bidrage til Alternativets arbejde på. Gennem dit medlemsskab - Hvis du har råd, kan du sætte dit kontingent lidt op, som sofaaktivist - du deler og liker opslag på de sociale medier og bidrager i debatter m.m. Aktivistisk arbejde i dit lokalområde - fx ved at arrangere eller bare deltage i relevante arrangementer eller du kan stille op til bestyrelser lokalt eller i storkredsen eller som kandidat til Folketing eller region, hvis du har kompetencer, tid og lyst.

Fra storkredsbestyrelsen ønsker vi dig et rigtigt grønt nytår, og vi glæder os til at gå 2020 i møde sammen med dig.

Grønne hilsner

Storkredsbestyrelsen