Ønsker vi så stram styring på debatterne ? jeg gør ikke!

Jeg må sige det som det er, jeg er både vred og skuffet over den forestilling det blev i Christiansborgs fællesal igår ?? hvor oplevelsen blev en debat stringent styret af en administration og HB !!! ingen i salen kunne stille spontane spørgsmål, alle måtte skrive det på en seddel hvorefter de blev gennemlæst, fordelt i bunker inden udvalgte vidergives til moderator der så læste spørgsmålene op! Og jeg må altså stille spørgsmål til hvilke kriterier blev spørgsmålene udvalgt på baggrund af? hvilke blev valgt fra og hvorfor? Det blev for min del til en “hyggelig” forestilling fuld af floskler, store vidtløftige løfter, ukonkrete bud og men med fravær af autencitet, mangel på nærvær, ingen mod til reelt at gå i debat med salen !!! ER det den åbenhed og er det virkelig den form for debat kultur vi ønsker ? er det virkelig den form for debat styring vi ønsker ?
Men dejligt var det da at hilse på så mange kendte ansigter, dejligt var det at så mange mødte op, dejligt med det store engagement ikke destomindre ærgerligt når vi nu har så begavede, dygtige kandidater! men den lange tur til københavn kunne jeg godt have undværet!

5 Synes om

Jeg selv indleverede ingen spørgsmål men jeg forstår så godt hvorfor nogle måske syntes, at de ikke er blevet hørt.
Rent praktisk kan det være svært at nå alle spørgsmål i en forsamling på 200 og med begrænset tid, så en eller anden sortering er såmænd rimelig nok. Men kunne vi ikke gøre den gennemsigtig? Hvem sorterede og efter hvilke kriterier?

Når nu alle spørgsmål var skriftlige, så kunne dem, vi ikke nåede, jo nemt blive listet her på dialog så kandidaterne også kan svare på dem? Ja gerne med krav om at de svarer på dem.
Det er sikkert en politisk kompetance at man kan glide af på spørgsmål, man ikke har gode svar på, men gem den slags pressen og giv os medlemmer klar besked. Også på de spørgsmål, som blev sorteret fra.

3 Synes om

Tak for dit svar, ret dejligt at føle at jeg ikke er helt alene om at opleve det :wink:

1 Synes om

Tak, for dine altid konstruktive svar Thorbjørn :slight_smile: