Ledelse af en partiorganisation .......det er en kæmpe opgave

Jeg synes efterhånden vi har fået afdækket kandidaternes tanker om politik, bagland vs/ folkevalgte, HB osv.

Jeg vil gerne de sidste dage prøve at sætte fokus på kandidaternes konkrete viden og erfaring med ledelse.
At være politisk leder er for mig at se, et af de mest komplekse lederjob man kan bestride.

Alle ens beslutninger og handlinger bliver vendt og drejet, ikke blot af dem man er ansat af, men også af resten af befolkningen, kommentatorkøbing mfl.

Man skal kunne lede udad og indad, lede politisk valgte og ansatte. Man skal kunne sætte ramme og retning og gøre det tydeligt og alligevel så man også gør det i samspil med alle andre. Man skal have en god konstruktiv relation til HB og et godt gensidigt samarbejde med Alternativets forperson i HB. Man skal være klar og synlig i POFO, helst være rundt i landet og deltage i relevante arrangementer i storkredse mv. og man skal kunne være sparringspartner for de kommunale, regionale og centrale politisk valgte.
Og man skal kunne holde til at alle mener noget om en, at der opstår konflikter som kan blive personlige mv.

Det kræver en ledelseskapacitet som få mennesker evner.

Jeg har de seneste ti år oplevet otte forskellige leder og via mit erhverv ved jeg hvornår og hvordan god ledelse virker.

Vi er plus 6000 medlemmer og vi har alle vores forskellige holdninger til ledelse. Den ledelsesstil nogle slår sig på, fungere godt for andre. Vi kommer derfor aldrig til at blive enige om, hvad god ledelse er eller hvilke principper der er de vigtigste.

Men som kandidat tænker jeg, at I har gjort jer overvejelser om det kæmpe ledelsesarbejde i går ind til og den enorme variation af ledelseskompetencer det her job kalder på.

Kære kandidat
Hvad er de vigtigste ledelseskompetencer set fra din stol og hvad tænker du egenlig om hele den del af opgaven

6 Synes om

Det skal du nok få mit svar på sener :slight_smile:

2 Synes om

Kære Tine,

Beklager det sene svar. Der er mange spørgsmål på alle kanaler i disse dage, hvilket er helt igennem fantastisk.

Jeg synes, du rigtig godt beskriver, det komplekse ledelsesfelt, den politiske leder navigerer i. Jeg mener ikke, at der er en af os seks, som har hele pakken - endnu :wink:

Jeg vil gerne byde ind med, hvilken ledelsespakke jeg kommer med og hvilke tanker jeg har gjort mig.

I min optik er det vigtigt at huske på at ledelse ikke er én ting. Der er stor forskel på om vi taler personale ledelse, om vi taler ledelse af folk som er ansatte (får løn for en opgave), frivilligledelse (som også kan deles op i to overordnede frivilligtyper), ledelse af fællesskaber, ledelse af engagement osv.

Desuden skal vi huske at den politiske leder ikke, er den eneste leder. Vi har en hovedebestyrelse, en sekretariatleder som står for personale ledelse, et daglig ledelsesteam osv.

Jeg mener, det er meget vigtigt at vores kommende politiske leder er stærkt forankret i det Alternativet er. Med det mener jeg, at personen skal være en naturlig kulturbærer, have vores værdier og ny politisk kultur helt inde under huden. Altså være vores store ‘hvorfor’ og ikke kun udtrykke vores ‘hvordan’. Det skal komme til udtryk både i det at personen vil være vores klare offentlige eksponent, og indadtil i alle dele af Alternativet.

Jeg har arbejdet med ledelse i mange år. Både som leder, men også ved at jeg har en 2x2 års lederuddannelse i bæredygtig ledelse, som har fokus på det personlige lederskab, på fællesskabsledelse, helhedsorienterede beslutningsprocesser og konflikthåndtering. Jeg har desuden undervist og coachet meget tæt tre gange på samme to-årige grunduddannelse i henholdsvis England, Tyrkiet og Schweiz. I Tyrkiet var jeg også leder af opbyggelse og gennemførelse af uddannelsen.

Jeg har siden, jeg var helt ung arbejdet med engagements- og fællesskabsledelse. Det har primært været ledelse af folk, som ikke er betalt for det de gør, men gør det fordi de brænder for og tror på det de gør. På samme måde som den type ledelse, som jeg mener der er meget vigtig at kunne i Alternativet, hvor vi er 6000+ mennesker, som ikke får penge for det vi gør. Selvfølgelig er der nogle grundlæggende fællestræk i ledelse, men der er også nogle komponenter i fællesskabsledelse og engagementsledelse som er grundlæggende anderledes. Dem bruger jeg hver dag både professionelt og i mit engagement i Alternativet. Det var også den type ledelse, jeg i høj grad skulle bruge, da jeg var politikudviklingschef. Der havde jeg kun minimal personaleledelse, men i mit arbejde skulle jeg engagere, skabe medejerskab, sikre klare rammer og inddrage mange hundrede medlemmer i det arbejde jeg havde ansvar for. I mit nuværende arbejde er min opgave, sammen med min kolleger, at skabe rammer for fællesskab. Det er en anden type fællesskab end Alternativet, men værkstøjskassen er dee samme - i stærk kombination med min kommunikationsfaglighed (hvor jeg også har specialiseret mig i fællesskaber).

Min værktøjskasse er stor og den sætter jeg med stor glæde i spil. Og jeg er sikker på, at der er rigtig meget at lære. Min tilgang til både mit indre og mit professionelle liv er konstant læring vigtig, og derfor har jeg også et stærkt læringsnetværk og steder, hvor jeg finder sparring.

Jeg har naturligvis andre aspekter jeg også mener er vigtige kompetencer som politisk leder, som ikke kun hænger sammen med ledelseskompetencerne. Jeg tror det er vigtigt at man er ærlig, generøs, tager uenighed/frustration/konflikt alvorligt og gør det til læring for alle involverede, som har karisma, er en habil kommunikator (både internt og eksterne), en stærk netværker og går til opgaven med ydmyghed og entusiasme.

Kh
Sascha

3 Synes om

Kære Sascha

Tak for at svare og at svare så uddybende, for ja det kræver forskellige ledelseskompetencer alt efter hvor ledelse skal udfoldes.

Vigtigst her i mit spml er at I seks kandidater har gjort jer tanker om det, hvilket du i høj grad har. Tanker koblet med erfaring.

Det skal vi bruge også når man som PL jo pludselig har den afgående PL siddende i folketingsgruppen. Normalt stopper den ene jo når den anden starter, men det sker jo ikke her.

Jeg er spændt på udfaldet
Ses i morgen

2 Synes om

Tak Tine, og jer er mig meget bevidst om at Uffe bliver. Jeg har arbejdet sammen med Uffe på forskellig vis i over fire år og mener at vi har et godt professionel forhold.

Jeg har som led i min egen ledelsestræning undervist sammen med min ene lærer, hvilket har lært mig rigtig meget om at stå ved siden af og samarbejde med kilden til det jeg kom med. Og jeg har også lært hvordan man så rykker ind i sin egen ledelsesrolle derfra.

Glæder mig meget til i morgen!

Vi ses

2 Synes om

Hej Tine

Tak for dit spørgsmål. Jeg er meget enig i, at den politiske leder har en stor ledelsesopgave.

Jeg har tidligere skrevet følgende om min tanker om den politiske leders roller/opgaver - og mine egne kompetencer i den forbindelse:

—-
Ekstern kommunikation
Alternativets politiske leder vil være et af vores vigtigste ansigter udadtil - sammen med folketingsgruppens politiske ordfører. Hvis vi skal skaffe opbakning til vores politik fra befolkningen, skal vi kunne trænge tydeligt og forståeligt igennem i mediebilledet.

Her er jeg relativt svag, både fordi jeg ikke er kendt i forvejen, fordi jeg har relativt lidt erfaring og træning i det, og min personlighed er meget rolig og afdæmpet. Det trækker dog op, at jeg er rimelig god til at forklare tingene på en forståelig måde.

Internt lederskab
I min optik har Alternativets politiske leder en vigtig rolle i forhold til at være leder for alt det politiske i Alternativet. Der foregår en masse politik uden for Folketinget. Der er blandt andet alt det lokalpolitiske, der foregår i kommuner og regioner. Men der er også en vigtig opgave i at være leder for alle de politisk engagerede medlemmer, der ikke er valgt - eller er valgt til noget andet end Folketinget, byråd og regionsråd. Det gælder blandt andet alle kandidaterne, men det kan også være medlemmer, der er valgt til repræsentantskaber eller bestyrelser i forsyningsvirksomheder, pensionskasser, andelsvirksomheder, ect.

Her mener jeg selv, at jeg har meget stærke kompetencer. Jeg har arbejdet som leder siden 2008 og har derudover været frivillig leder i mange forskellige sammenhænge. Jeg har et stort overblik og er god til at sikre fokus på helheden og sammenhæng på tværs, og jeg er meget opmærksom på at sikre inddragelse og involvering. Jeg er desuden (blevet) god til at fornemme, hvor der er behov for opmærksomhed eller støtte. Det kræver også meget tid, at løfte det interne lederskab, og derfor er det min intention af opsige min stilling ved Retten i Aarhus, hvis jeg bliver politisk leder, så jeg vil kunne dedikere mig fuldt ud til det politiske.

Politisk håndværker
Den politiske leder har en vigtig opgave i at sikre et godt samarbejde med de andre partier. Det er ikke altid nok at have den rigtige politik - ofte er det lige så vigtigt (eller vigtigere), hvad man gør, for at få den gennemført. Det er naturligvis noget, der udføres i samarbejde med de folkevalgte på alle niveauer.

På baggrund af mine to år i regionsrådet i Region Midtjylland er det min egen vurdering, at jeg har særdeles stærke kompetencer som politisk håndværker. Jeg opbyggede på meget kort tid rigtig gode relationer til de andre partier i regionsrådet, og jeg har fået rigtig gode resultater af det.

Inspirator
Vi har alle oplevet Uffe på landsmøder, medlemsmøder, folkemøder, osv, hvor han har holdt den ene inspirerende tale efter den anden. Det er også en vigtig rolle for den politiske leder, at kunne inspirere og motivere hele organisationen.

Dette er en rolle, jeg har meget lidt erfaring med, og som der dermed er en risiko for, at jeg vil have brug for en del støtte for at mestre. Jeg overvejer blandt andet, om det vil være en rolle, det vil give mening at inddrage flere i at løfte.

Det gode eksempel
Alle politikere bliver målt på, om man lever op til det, man arbejder for politisk. I Alternativet bliver vi det måske lidt mere, end de andre (og det synes jeg er fair nok). Som politisk leder af Alternativet, er man en af de politikere, der er mest forpligtet til at gå foran som et godt eksempel. Det gælder både vores politiske visioner og vores værdier.

Det er min egen vurdering, at jeg udlever vores værdier og vores politik på en meget god måde. Der er helt sikkert nogle, der er gået meget længere end mig i deres individuelle grønne omstilling, men jeg synes, jeg har valgt nogle relevante indsatser og jeg fortsætter med at udfordre mig selv. Jeg synes også, jeg gør det godt med efterleve vores værdier og debatdogmer.

En samlende og demokratisk leder
I alle organisationer sker det, at nogle bliver uenige med hinanden. Hvis uenigheder håndteres godt, kan det gøre os alle klogere på, hvad vi selv mener, men hvis de håndteres dårligt, kan de blive til konflikter, der skader alle. I min optik er det vigtigt, at den politiske leder kan samarbejde med alle, giver plads til alle og sørger for, at beslutninger træffes de rigtige steder.

Jeg synes selv, jeg har rigtig gode relationer med alle, jeg har været i kontakt med i Alternativet. Jeg har været aktivt medlem i 5 år og kender derfor virkelig mange i organisationen - både folkevalgte, tillidsvalgte og medlemmer i hele landet. Naturligvis har også jeg været uenige med nogle af og til, men det er har været sjældent, og det har altid kunnet håndteres gennem dialogen - som jeg gerne tager initiativet til.

Noget helt andet er, at jeg synes, det vil være rigtigt interessant at arbejde med et delt lederskab i stedet for kun at have én politisk leder. Det kunne gøres på mange forskellige måder, og der er ikke tid til at drøfte det inden vi skal vælge denne gang. Men jeg synes, vi skal tage drøftelsen i tiden efter den 1. februar, uanset hvem der bliver valgt - og hvis jeg bliver valgt til politisk leder, vil jeg selv tage ansvar for, at vi får diskussionen.
—-

Som du skriver, er det vigtigt at huske, at man skal være leder på en måde, der passer til ens personlighed. Der er dog også nogle elementer, som jeg vil mene er mere hensigtsmæssige i en organisation af Alternativets størrelse og karakter. Ud over vores værdier tænker jeg blandt andet på tålmodighed, rummelighed og lydhørhed.

Jeg ville meget gerne skrive/snakke meget mere om det, men tiden er knap i disse dage - om lidt skal jeg være med i et talkshow med de andre kandidater i ÅUs fredagsbar i København :slight_smile:

Mvh Rasmus