Jeg gør allerede det jeg siger jeg vil!

 1. Jeg vil være i stand til at sætte en begejstringsbølge i gang i Å, da jeg er god til relationer og til at skabe god energi og stemning omkring mig.
  Jeg har altid været god til at sætte ting i gang og få folk engageret.
  Eks. De sidste 3 år har det bla. været stop-madspilds-fællesspisning.

 2. Jeg er god til at nå og manifestere mine og Alternativets mål og skabe resultater.
  Eks. Kom i byrådet, var 52 stemmer fra at komme i folketinget og har mange resultater på mange planer i mit byrådsarbejde.

 3. Jeg i høj grad lever efter vores værdier og debat dogmer.
  Eks. Har modtaget en mail fra en fra Dansk Folkeparti, som skrev at han beundrede min evne til aldrig at tale dårligt om andre

 4. Jeg synes vi skal være mest grønne, men at den sociale bundlinje også skal prioteres højt.
  Eks. I Skanderborg har jeg stået i spidsen for en stategi der hedder “en kommune hvor alle er med” og skabt mere åbningstid i psykiatrien. I Folketinget udformede jeg et lovforslag om at alle kommuner skal have et udsatteråd

 5. Jeg vil priotere medlemsinddragelse MEGET højt.
  Eks. jeg mødes før byrådsmøderne med en baggrundsgruppe som bidrager med deres holdninger og kvalificerer mine input.

 6. Det er vigtigt med en 4 demokratiske bundlinjer. Jeg arbejder selv allerede ud fra den. Eks. I Skanderborg forslog jeg vi skulle holde borgermøder om jobcenteret. Det ville de andre i udvalget ikke. Så sammen med Maria fra Ø gjorde vi det selv.

4 Synes om