Politiske leder skal i højere grad repræsentere hele Alternativet

VI SKAL BRYDE DEN TRADITONELLE MÅDE AT VÆRE POLITISK LEDER PÅ. DEN POLITISKE LEDER SKAL I HØJERE GRAD REPRÆSENTERE HELE ALTERNATIVET

Jeg synes Alternativets leder i højere grad skal være leder for hele Alternativet. Når jeg ser på det at være politisk leder generelt, er min oplevelse at det noget, der er knyttet meget til Borgen og folketinget. Det kan udefra opleves, som om det er det vigtigste.

Jeg syntes dog langt fra det er det eneste der er vigtigt. Det der også er vigtigt er medlemsindragelse - “alle os” i Alternativet - flere ved mere. Det er vigtigt at den vej vi går og det vi vil er forankret i hele Alternativet.

Jeg synes derfor at vi også her skal skabe ny kultur og bryde med, at en politisk leder bruger … mit gæt er 70 - 80% af sin tid på Borgen med fokus på folketingsarbejde. (Jeg kan tage fejl)

Jeg har selv været på borgen 5 uger og har set hvor travlt der er. Jeg mener derfor, at en politisk leder skal komme udefra, da det er så vigtigt med mere tid til medlemsindragelse.

Hvis jeg bliver politisk leder vil jeg lægge meget mere tid og engagement på alle niveauer og platforme i Alternativet og have stort fokus på at inddrage baglandet og borgerne, ligesom jeg gør i mit byrådsarbejde. Hvis jeg bliver politisk leder vil jeg desuden stå i spidsen for en ny begejstringsbølge

P.s Jeg sidder selv lidt ensom ude i byrådet, dog har Uffe været forbi flere gange. Jeg mener sådan set også at Uffe har været meget ude, i forhold til hvad en leder tradtionelt gør. (Har dog en rigtig god lokal Å baggrunds gruppe og andre fag grupper så helt ensom er jeg heller ikke)

Her kan du også læse det jeg har skrevet om medlemsindragelse i mit opstillings grundlag:

Det, at være et meget medlemsinddragende parti, er noget der ligger dybt i mit og Alternativets DNA. Min oplevelse er at vi har arbejdet meget målbevidst på at skabe de optimale betingelser herfor. Alt taget i betragtning og i forhold til at vi er et nyt parti, så syntes jeg at vi har gjort det godt. Men vi kan og skal dog blive meget bedre. Hvis jeg bliver politisk leder, vil jeg som noget af det første sætte en proces i gang, hvor jeg vil høre alle medlemmer om, hvad de mener der skal til, for at de oplever en organisation med maksimal meningsfuld medlemsindflydelse. Det er nemlig vigtigt, at vi i højere grad får en organisation, hvor der ikke er langt fra top til bund og hvor vi har mere gennemsigtighed og medlemsinddragelse.

Her er nogen af mine konkrete bud på, hvordan vi udvikler vores organisation og medlemsinddragelse. Landsmøder skal i højere grad handle om at høre medlemmernes mening, og give mulighed for at de er med til at sætte en retning. Vi skal i højere grad bruge digital afstemning, hvor alle medlemmer får lov at give deres stemme til kende. Vi skal også selv have et borgerting, hvor medlemmer fra Alternativet sidder. På den grønne gang skal vi i samspil med medlemmer, foreninger og de mennesker politikken berører, køre månedlige skiftende politiske temaer. MF´ere skal desuden både have deres egen dagsorden, med den politik de sætter fokus på og de skal inden for deres politiske ordførerskaber, også sætte fokus på det, flertallet af medlemmerne finder mest vigtigt. Til sidst men ikke mindst skal de folkevalgte skal stille mange flere politiske forslag.:

5 Synes om