Ofte stillede spørgsmål

En række spørgsmål kommer ofte op. Vi har fra valgudviklingsudvalgets side derfor lavet en oversigt over disse - inklusiv vores svar selvfølgelig :slight_smile:

Skriv endelig hvis der er nogle oplagte I synes der mangler.

På valgafviklingsudvalgets vegne,
Søren

2 Synes om
  1. Hvor ser man antallet af opnåede stillere for hver enkelt aspirant til Politisk Leder? Har alle aspiranterne opnået 100 stillere?

  2. Er det rigtigt, som Christian Poll skriver på sin politikerside på Facebook, at der blot er plads til ca. 150 valgdeltagere i Odense, samt at der blot er 365 tilmeldte til den nu lukkede elektroniske afstemning? Så at der på mandag vil være godt 500 medlemmer til at afgøre vedtægtsændringer for Alternativets ca. 8000 medlemmer? Det er tæt på at være et demokratisk problem - særligt for dem, der også gerne ville kunne afgive deres stemme?

  3. Jeg har ikke set initiativer til forbedring af aflønning af Politisk Leder, PL, i forhold til de foreslåede vedtægtsændringer. Bliver vedtægtsændringerne godkendt mandag, med 30.000 kr/md til PL, vil det være et demokratisk problem at, a) Politisk Leder vil blive aflønnet langt mindre end f.eks. de folketingsmedlemmer, som PL vil skulle lede, b) der vil ikke være lige vilkår for ekstern PL, hvis vedkommende kommer fra Jylland eller fra Kbh., samt c) man kan ikke forlange at en højt kvalificeret leder-profil skal leve af egen opsparing alt imens vedkommende er PL for Alternativet. Det er ikke alle PL aspiranter, der har en sådan opsparing og som økonomisk vil kunne dække en sådan udgift. I forvejen er jobbet som PL et job, hvor man forventes at give sig fuldt ud - i mange sammenhænge. Den lave ufleksible løn er udemokratisk og kan afholde gode kompetente kræfter fra at søge opstilling som PL for Alternativet. Man kan fra Alternativets side ikke både blæse og have mel i munden. Ville have super dygtig leder, der kan få Alternativet over spærregrænsen ved næste valg, samt ikke ville betale vedkommende en almindelig rimelig anstændig løn for arbejdet. Ofte er der vel en sammenhæng imellem kvalifikationer og løn!?? Ser frem til at man SNARLIGST får løftet denne diskussion!

2 Synes om

Ad 1: De enkelte aspiranter får løbende information fra valgafviklingsudvalget om hvor mange stillererklæringer der er modtaget for dem. Om de vælger at dele den information står dem frit for. Først efter mandag, hvor det afgøres om det formelt vil kræve stillere, vil valgafviklingsudvalget i givet fald kommunikere om hvem der (ved fristens udløb for anmeldelse af kandidatur) har nok stillere.

Ad 2: Jeg har ikke lige de nøjagtige tal ved hånden, men tallene du angiver lyder rigtigt. På den ene side lyder 500 måske af lidt, men jeg tror det er flere end hvad der plejer at være tilmeldte til møder som ‘kun’ handler om vedtægter. Mht din bemærning om at folk er forhindret i at stemme: Man har altså kunne tilmelde sig i lang tid, og der har været masser af information. Så det har jeg svært ved at kunne se hvad der skulle være gjort anderledes.
Opdatering/tilføjelse: Det har vist sig muligt at genåbne og forlænge fristen for digital tilmelding - hold øje med mailboksen.

Ad 3. Debatten om honorering kan fx foregå her på Dialog, men også mandag aften, hvor der er afsat tid til debat om hvert forslag, jf det udsendte materiale.

2 Synes om

De vedtægtsændringer, der er sat til afstemning er jo nok de vigtigste siden de aller første. Og det er ikke rigtig gået op for mange medlemmer. Det kom meget tydeligt til udtryk på et møde i Hillerød i dag, hvor kun et medlem ud af 25 var i tvivl om, hvad de skulle stemme efter en meget lyttende og refleksiv dialog. 24 medlemmer stemmer nok imod, fordi de mener, der ikke har været tid nok, fordi politisk leders rolle er uklar og fordi vi har oplevet opfordring til kup fra en aspirants følgere på FB. Og fordi vi gerne vil have mere tid til debat, og vi mener 3 måneder mere til samtaler ville modne og kvalificere valget. Det er mit indtryk, at alle har fuld tillid til Rasmus’ indsats i de tre måneder.
vedtægtsændringerne burde ikke være kommet fra HB, men have været igennem en demokratisk proves, hvor der havde været tid til dialog og refleksion. Derfor er det ikke godt, at 500 medlemmer kan afgøre en så væsentlig beslutning. Forhåbentlig er der nu mange flere, der tilmelder sig digital afstemning. Men det er nu en gang ikke alle medlemmer, der er fortrolige med det digitale. Det burde respekteres, så der også åbnes op for flere deltagere i Odense.

3 Synes om

Nyt i håndbogen :+1:

Her er vejledning til afstemning. Den er god lige at læse igennem og forberede sig på. Del den gerne videre, så flest muligt får denne viden.

Godt valg i morgen :green_heart:

2 Synes om

Jeg ville synes at det ville havde været et problem, hvis RN, ville have kunne agere som politisk leder i 3-4 mrd. Til det med at det går for hurtig, ja det går hurtig, men jeg kan så forstå, at vi ikke er så hurtig som andre

Kald det hvad du vil, men det er ikke hvad medierne vil kalde det. Noget helt andet, hvorfor skal han have den fordel. Kan ikke se nogle fordele ved at udsætte. HB har lagt en plan ud fra hvad de har ment, ville være til mest gavn for partiet. Og ud fra de vilkår de har haft, synes jeg de har gjort det godt.

Hej Jeanette,

Jeg kan ikke se bort fra de bekymringer der er gjort udtryk for ift den plan der er lagt og de forslag til vedtægtsændringer der foreligger.

Jeg tænker at HB er med på, at de ikke sidder med alle de vise sten, og at der altid vil være debat og konstruktive input. Desværre er der ikke tid nok til at vi kan tage disse ting til grundig efterretning.

Det er ærgerligt, for ideen om ny PL og kandidater udefra, er god. Men det er forhastet, og derfor stemmer jeg idag nej.

Jeg er af den mening, at vi har gavn af at gøre tingene grundigt, og at vi når der gåes nye veje, netop er et ekstra behov for dette, sådan at udfaldet bliver solidt og bæredygtigt.

Disse ændringer tager kræfter fra det vi også gerne skulle bruge vores energi på, og derfor er det vigtigt for mig, at vi får en gennemarbejdet løsning, så vi ikke alt for ofte, skal denne proces igennem.

At skulle bruge et år og lidt til, på at få den udgave der er holdbar for os, efter at Uffe er fratrådt, det er tid vel brugt. Og Rasmus Nordqvist er jeg overbevist om, kan føre skuden sikkert rundt i farvandet i den tid, det har han både viden, mod og visioner til.

Bh Nanna